Ångerrätt och Reklamationer

citikliniken LABS konsument

Konsument

citikliniken labs konsument

Citikliniken Labs Konsument är vårt samlingsnamn för alla villkor i samband med köp av produkter eller tjänster från vår Hälsobutik. Köpevillkoren följer Konsumentköplagen. Fliken köpvillkor sammanfattar övriga mer detaljerade flikar. Citikliniken Labs har även en mängd av policies för att skydda dina personuppgifter och din integritet som du finner under fliken Policy.


Ångerrätt - 14 dagar

Dina rättigher som konsument är som följer:

  • Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.
  • Ångerfristen löper ut 14 dagar efter beställningsdatum.
  • Vill du utöva ångerrätten ska du skicka epost till vår kundtjänst (se nedan).
  • För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.
  • Om du nyttjat en del av tjänsten men inte hela så kommer en proportionerlig del att återbetalas vid ånger av tjänst förutsatt att den påbörjats inom ångerfristen. Detta gäller även för prenumerationer.
  • Återbetalningen sker utan onödigt dröjsmål via samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för vid köp utan extra kostnader för dig.

Uttöva din ångerrätt

Vill du utöva ångerrätten kontaktar du vår kundtjänst.

Kontakta vår kundtjänst

Kundtjänst och Reklamationer

Om du inte är nöjd med våra tjänster, vänligen kontakta oss och vi kommer att göra allt vi kan för att ställa situationen rätt, eller, om du föredrar, ge dig pengarna tillbaka.

Om du exempelvis har beställt tjänster via Citikliniken Labs och proverna på något sätt blivit oanvändbara ersätter vi med ett nytt test samt eventuella resekostnader i samband med detta vid uppvisande av kvitto.

Eventuella klagomål bör i första hand meddelas till vår kundtjänst (se nedan)

Kontakta vår kundtjänst