Certifierad för Kvalitet och Miljö

Citikliniken Labs är en del av Citikliniken vars processer och rutiner för laboratorietjänster är certifierad enligt Kvalitetsstandarden 9001. Däri ingår tjänster från ackrediterade svenska laboratorier samt medicinska bedömningar.

Citikliniken är certifierad för kvalitet 9001:15 och miljö 14001:15

Citikliniken är certifierad enligt standarden ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö. Det innebär att våra huvudprocesser följer säkra processteg som övervakas och ständigt utvärderas och förbättras. Som exempel på processer kan vara hur en vårdprocess utförs och att den som utför vårdprocessen använder sig av evidensbaserad medicin. Specifika stödprocesser kan t.ex vara att vårt laboratorium är kvalitetssäkrad eller att adekvata hygienrutiner följs.

Certifierad för Kvalitet och Miljö

FemineaLab är en del av Citikliniken vars processer och rutiner för laboratorietjänster är certifierad enligt Kvalitetsstandarden 9001. Däri ingår tjänster från ackrediterade svenska laboratorier samt medicinska bedömningar.

Citikliniken är certifierad för kvalitet 9001:15 och miljö 14001:15

Citikliniken är certifierad enligt standarden ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö. Det innebär att våra huvudprocesser följer säkra processteg som övervakas och ständigt utvärderas och förbättras.

Som exempel på processer kan vara hur en vårdprocess utförs och att den som utför vårdprocessen använder sig av evidensbaserad medicin. Specifika stödprocesser kan t.ex vara att vårt laboratorium är kvalitetssäkrad eller att adekvata hygienrutiner följs.

Citikliniken är certifierad

Citikliniken är certifierad för kvalitet 9001:15 och miljö 14001:15

Image

Kvalitet - ISO 9001

ISO 9000 är idag den mest använda standarden när det gäller kvalitet. ISO 9001 täcker utveckling, produktion, installation och service.
Ett genomgående tema i ISO 9000 är begreppet spårbarhet, dvs. att företaget för varje produkt när som helst kan gå tillbaka genom produktionskedjan och hela tiden analysera processen.

ISO 9001 är den mest omfattande i ISO 9000-serien.

Image

Miljö - ISO 14001

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledning. Denna standard är världens mest dominerande standard för miljöledning.

Ett miljöledningssystem enligt ISP 14001 utgår från företaget, dess processer och verksamhet, och fördelar ansvar och kompetens samt beskriver de dagliga miljöuppgifterna.


Citikliniken är certifierad

Citikliniken är certifierad för kvalitet 9001:15 och miljö 14001:15


Image

Kvalitet - ISO 9001

ISO 9000 är idag den mest använda standarden när det gäller kvalitet. ISO 9001 täcker utveckling, produktion, installation och service.
Ett genomgående tema i ISO 9000 är begreppet spårbarhet, dvs. att företaget för varje produkt när som helst kan gå tillbaka genom produktionskedjan och hela tiden analysera processen.

ISO 9001 är den mest omfattande i ISO 9000-serien.

Image

Miljö - ISO 14001

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledning. Denna standard är världens mest dominerande standard för miljöledning.

Ett miljöledningssystem enligt ISP 14001 utgår från företaget, dess processer och verksamhet, och fördelar ansvar och kompetens samt beskriver de dagliga miljöuppgifterna.