Laboratorier

FemineaLab använder sig av tjänster från ackrediterade och/eller certifierade svenska laboratorier såsom Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och Aleris Medilab. FemineaLab använder även Citiklinikens laboratorium för framförallt patientnära analyser när kund/patient besöker oss.

Valet av laboratorium beror på var du gör din provtagning.

Här hittar du din närmaste provtagning för blodprover.

Citiklinikens laboratorium är kvalitetssäkrad.

Citiklinikens laboratorium är kvalitetssäkrad av Karolinska Universitetslaboratoriet för patientnära analyser. I vårt toppmoderna nybyggda laboratorium gör vi patientnära analyser för snabbare utredningar för dig som önskar göra hälsotester lokalt direkt hos oss . Vi kan göra omfattande provtagningar för att undersöka t.ex din hälsostatus och organfunktionalitet. De analyser vi inte kan göra på plats skickar vi till Karolinska Universitetslaboratoriet.

 

Karolinska Universitetslaboratoriet

Karolinska Universitetslaboratoriet är en del av Karolinska Sjukhuset och är ackrediterat av Swedac att bedriva laboratorieverksamhet.

Labbet har ca 70 provtagningsplatser i Region Stockholm. Ofta ligger provtagningsplatserna på sjukhus eller på anslutna vårdcentraler.

Karolinska Universitetslaboratoriet har en mycket bred verksamhet och omfattande forskning och utbildning med Karolinska Institutet.

Karolinska Universitetslaboratoriet´s verksamhetsområden

Kvalitetssäkringsstöd av patientnära analyser, PNA för att öka patientsäkerheten. Exempelvis är Citiklinikens personal PNA-diplomerade och får kontinuerligt utbildningsstöd.

Laboratorier för närvård och preanalys

Studiecenter för Laboratoriemedicin (forskningsstöd)

Klinisk farmakologi - utvärdering av nya läkemedel, medicinska effekter av dopning, kliniska läkemedelsprövningar, FoU med Karolinska Institutet.

Klinisk Genetik - genetisk expertkunskap inom ärftlighet, diagnostik, familjeutredning, genetiska sjukdomar och syndrom.

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Klinisk kemi - biokemiska substanser i blod, urin eller andra kroppsvätskor, hematologi, koagulation och specialanalyser.

Klinisk mikrobiologi - bakterier, virus, svampar och parasiter.

Klinisk patologi och cytologi med FoU.

 

Aleris Medilab

 

Aleris Medilab är en av Sveriges största leverantörer av laboratoriemedicinska tjänster och utför miljontals analyser årligen. Verksamheten är landsomfattande med centrallaboratorium i Täby och tolv närlaboratorier i Stor-stockholm och ett i Uppsala.

Laboratorieverksamhet är ackrediterad av Swedac enligt ISO/IEC 15189 och miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Unilabs har en omfattande och bred laboratorieverksamhet.

Aleris Medilabs områden inom laboratorieverksamhet

Klinisk kemi - Rutinanalyser, specialanalyser. Rutinanalyser inom allmän klinisk kemi och specialanalyser inom immunologi, autoimmunitet, allergi och hormonutrednigar.

Klinisk mikrobiologi - Odling av bakterier och svamp, bakteriologisk och virologisk serologi, immunologi, koncentrationsbestämning av antibiotika, molekylärbiologi och direktpåvisning med mikroskopi respektive diverse immunologiska metoder.

Klinisk patologi och cytologi

Kvalitetsstöd till vårdenheter som utför patientnära analyser (PNA).

 

Unilabs

 

Unilabs erbjuder tjänster inom diagnostik och laboratorieverksamhet. Unilabs är förutom i Sverige verksamma framförallt i Europa, men finns även i Asien och Sydamerika. Unilabs är i Sverige ackrediterade av Swedac och all verksamhet är certifierad inom kvalitet ISO 9000-9002, miljö ISO 14001, laboratorie- och provtagningsverksamhet ISO 15189, ISO 17025, ISO 22870

I Sverige har Unilabs 9 laboratorier och ca 40 provtagningsplatser framförallt koncenterade i Stockholms- Göteborgs-området

Unilabs har en omfattande och bred laboratorieverksamhet.

Unilabs områden inom laboratorieverksamhet

Klinisk kemi - högvolyms analyser till specialanalyser och diagnostiska undersökningar. Rutin- och akutanalyser inom områdena allmän klinisk kemi, hematologi, koagulation, farmakologi, hormoner, allergi- och proteinkemi.

Klinisk mikrobiologi - Odling av bakterier och svamp, bakteriologisk och virologisk serologi, immunologi, koncentrationsbestämning av antibiotika, molekylärbiologi och direktpåvisning med mikroskopi respektive diverse immunologiska metoder.

Klinisk patologi och cytologi

Kliniska prövningar.

Transfusionsmedicin och blodgivning

Flödescytometri 

 

Citikliniken Sverige AB

 

Citikliniken Sverige är en privat vårdgivare i Norrtälje, Region Stockholm. Vårdcentralen har avtal med Region Stockholm att bedriva primärvård.

Stockholms Läns Landsting

Vårdcentralen utför årligen tusentals av blodprovsanalyser via Karolinska Universitetslaboratoriet och patientnära analyser (PNA).

Citiklinikens hela verksamhet är certifierad av Svensk Certifiering Norden AB enligt standarden ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö. Vårdcentralen använder sig av kvalitetssäkrade laboratorier för analys av blodprover, har legitimerad personal, följer patientdatalagen vi journalföring, har policies för sekretess med mera.

FemineaLab samarbetar nära med Citikliniken för att utföra kvalitetssäkrade hälsokontroller.

Laboratorier

Citikliniken Labs använder sig av tjänster från ackrediterade och/eller certifierade svenska laboratorier såsom Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och Aleris Medilab. Citikliniken Labs använder även Citiklinikens laboratorium för framförallt patientnära analyser när kund/patient besöker oss. Valet av laboratorium beror på var du gör din provtagning.

Citiklinikens laboratorium är kvalitetssäkrad.

Citiklinikens laboratorium är kvalitetssäkrad av Karolinska Universitetslaboratoriet för patientnära analyser. I vårt toppmoderna nybyggda laboratorium gör vi patientnära analyser för snabbare utredningar för dig som önskar göra hälsotester lokalt direkt hos oss . Vi kan göra omfattande provtagningar för att undersöka t.ex din hälsostatus och organfunktionalitet. De analyser vi inte kan göra på plats skickar vi till Karolinska Universitetslaboratoriet.

Karolinska Universitetslaboratoriet

Karolinska Universitetslaboratoriet är en del av Karolinska Sjukhuset och är ackrediterat av Swedac att bedriva laboratorieverksamhet. Labbet har ca 70 provtagningsplatser i Region Stockholm. Ofta ligger provtagningsplatserna på sjukhus eller på anslutna vårdcentraler. Karolinska Universitetslaboratoriet har en mycket bred verksamhet och omfattande forskning och utbildning med Karolinska Institutet.

Karolinska Universitetslaboratoriet´s verksamhetsområden

Kvalitetssäkringsstöd av patientnära analyser, PNA för att öka patientsäkerheten. Exempelvis är Citiklinikens personal PNA-diplomerade och får kontinuerligt utbildningsstöd. Laboratorier för närvård och preanalys Studiecenter för Laboratoriemedicin (forskningsstöd) Klinisk farmakologi - utvärdering av nya läkemedel, medicinska effekter av dopning, kliniska läkemedelsprövningar, FoU med Karolinska Institutet. Klinisk Genetik - genetisk expertkunskap inom ärftlighet, diagnostik, familjeutredning, genetiska sjukdomar och syndrom. Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Klinisk kemi - biokemiska substanser i blod, urin eller andra kroppsvätskor, hematologi, koagulation och specialanalyser. Klinisk mikrobiologi - bakterier, virus, svampar och parasiter. Klinisk patologi och cytologi med FoU.

Aleris Medilab

Aleris Medilab är en av Sveriges största leverantörer av laboratoriemedicinska tjänster och utför miljontals analyser årligen. Verksamheten är landsomfattande med centrallaboratorium i Täby och tolv närlaboratorier i Stor-stockholm och ett i Uppsala. Laboratorieverksamhet är ackrediterad av Swedac enligt ISO/IEC 15189 och miljöcertifierat enligt ISO 14001. Unilabs har en omfattande och bred laboratorieverksamhet.

Aleris Medilabs områden inom laboratorieverksamhet

Klinisk kemi - Rutinanalyser, specialanalyser. Rutinanalyser inom allmän klinisk kemi och specialanalyser inom immunologi, autoimmunitet, allergi och hormonutrednigar. Klinisk mikrobiologi - Odling av bakterier och svamp, bakteriologisk och virologisk serologi, immunologi, koncentrationsbestämning av antibiotika, molekylärbiologi och direktpåvisning med mikroskopi respektive diverse immunologiska metoder. Klinisk patologi och cytologi Kvalitetsstöd till vårdenheter som utför patientnära analyser (PNA).

Unilabs

Unilabs erbjuder tjänster inom diagnostik och laboratorieverksamhet. Unilabs är förutom i Sverige verksamma framförallt i Europa, men finns även i Asien och Sydamerika. Unilabs är i Sverige ackrediterade av Swedac och all verksamhet är certifierad inom kvalitet ISO 9000-9002, miljö ISO 14001, laboratorie- och provtagningsverksamhet ISO 15189, ISO 17025, ISO 22870 I Sverige har Unilabs 9 laboratorier och ca 40 provtagningsplatser framförallt koncenterade i Stockholms- Göteborgs-området Unilabs har en omfattande och bred laboratorieverksamhet.

Unilabs områden inom laboratorieverksamhet

Klinisk kemi - högvolyms analyser till specialanalyser och diagnostiska undersökningar. Rutin- och akutanalyser inom områdena allmän klinisk kemi, hematologi, koagulation, farmakologi, hormoner, allergi- och proteinkemi. Klinisk mikrobiologi - Odling av bakterier och svamp, bakteriologisk och virologisk serologi, immunologi, koncentrationsbestämning av antibiotika, molekylärbiologi och direktpåvisning med mikroskopi respektive diverse immunologiska metoder. Klinisk patologi och cytologi Kliniska prövningar. Transfusionsmedicin och blodgivning Flödescytometri 

Citikliniken Sverige AB

Citikliniken Sverige är en privat vårdgivare i Norrtälje, Region Stockholm. Vårdcentralen har avtal med Region Stockholm att bedriva primärvård.

Stockholms Läns Landsting

Vårdcentralen utför årligen tusentals av blodprovsanalyser via Karolinska Universitetslaboratoriet och patientnära analyser (PNA). Citiklinikens hela verksamhet är certifierad av Svensk Certifiering Norden AB enligt standarden ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö. Vårdcentralen använder sig av kvalitetssäkrade laboratorier för analys av blodprover, har legitimerad personal, följer patientdatalagen vi journalföring, har policies för sekretess med mera.