Kvalitet

Kvalitet är ett mångfacetterat begrepp. Vi på Citikliniken Labs vill därför redovisa vår kvalitetsförsäkring med följande.

Citikliniken Labs levererar professionella medicinska tjänster baserad på vedertagen vetenskap. Processerna för att utföra tjänsterna är kvalitetsgranskade och omfattar delvis tjänster från ackrediterade svenska laboratorier samt medicinska bedömningar.

Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Sverige AB som är en certifierad klinik enligt kvalitetsstandarden ISO 9001.

Personal som ger råd och rekommendationer är legitimerade läkare eller sjuksköterskor.

Provsvar journalförs enligt Patientdatalagen.

Vårt lokala laboratorium är kvalitetssäkrad av Karolinska Universitetslaboratoriet.

Citikliniken har ansvarsförsäkring.

Vårt bokningssystem och betalningssystem följer industristandard.

Våra användarvillkor och integritetspolicy följer Europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR)

Du kan läsa mer om respektive kvalitetsförsäkring under flikarna på denna hemsida

Vad garanterar vi vid beställning?

Vi garanterar att hela processen från beställning av hälsokontroll till läkarens svar håller en hög kvalitet. Det innebär att det är enkelt och säkert att handla från oss, att blodanalysen från laboratoriet är certifierad, att svaret till dig är omgående och att läkarens svar är av hög akademisk standard.

Smidig Beställning

Din beställning ska vara enkel och smidig att genomföra och inte minst säker vad gäller själva betalningen och skydd av dina personuppgifter. Vår köpprocess garanteras av användarvillkoren, konsumentskydd och Dataskyddsförordningen GDPR. Kassautcheckning genomförs med Klarna Smooth som är enligt oss är marknadens smidigaste betalningsprocess.

Kvalitetssäkrat Resultat

Ditt analysresultat ser du i Journalen på Mina Sidor. För varje enskild hälsomarkör finns vedertagna referensintervall tydligt specifierade och ditt resultat på blodprovet samt en kommentar och rekommendation från våra läkare. Du får en komplett detaljerad rapport och en sammanfattning av våra läkare.

Rekommendation, kommentar från läkare

Alla produkter innehåller inte per automatik läkarbedömningar. Kontrollera alltid din beställning om läkarbedömning ingår eller ej.

Medicinsk Kvalitetssäkring

Vår verksamhet är medicinsk kvalitetssäkrad. Citikliniken är ISO-certfierad enligt Kvalitet 9001 vilket sätter hårda krav på våra leverantörer. Labbanalyser görs av ackrediterade laboratorier som Karolinska Universitetslaboratoriet, Aleris Medlab och Unilabs. Vi har även eget certifierat laboratorium för lokala mätningar. Personalen är legitimerad hos Socialstyrelsen. Vårt journalsystem omfattar miljontals patienter.

Fel i analysresultat

Trots att de laboratorier vi använder oss av är ackrediterade kan vi inte garantera att deras analysresultat efter att du har beställt ett hälsotest från oss inte är behäftade med fel.

Medicinska resultat och åtgärder efter blodprovsanalys

Hälsotester ersätter inte traditionell sjukvård

Blodprovsanalyser från oss utan samtal med läkare ersätter inte traditionell sjukvård. Blodproven är bara en del av en helhetsbild om din hälsa och fastställer i sig inte om du är sjuk eller frisk.

Analyser av blodprov är bara en del av en helhetsbild om din hälsa. Blodproven i sig fastställer inte om du är frisk eller sjuk. Blodproven kan också vara missvisande, ej kompletta angående ditt tillstånd. FemineaLabs olika blodprovsanalyser i sig självt ersätter inte traditionell sjukvård.

Blodproverna ska betraktas som ett komplement till den allmänna sjukvården. Om du upplever att du kan vara i behov av sjukvård skall du uppsöka sjukvård på samma grund som om du ej haft någon information via tester gjorda hos Citikliniken Labs utan läkarbedömning.

Dock när du väljer produkter från Citikliniken Labs där det ingår läkarbedömning eller där läkaren inleder utredning är det att betraktas som traditionell sjukvård oavsett om du kommer att betala privat eller gå via den offentligt finansierade sjukvården. Gången kan då vara vid t.ex avvikelser från referensvärden att läkaren bedömer att du bör göra ytterligare prover eller djupare utredning för att kunna fastställa en diagnos. Samma läkare kan sedan i samråd med dig initiera en behandling och följa upp denna.

Kvalitet

Kvalitet är ett mångfacetterat begrepp. Vi på Citikliniken Labs vill därför redovisa vår kvalitetsförsäkring med följande.

Citikliniken Labs levererar professionella medicinska tjänster baserad på vedertagen vetenskap. Processerna för att utföra tjänsterna är kvalitetsgranskade och omfattar delvis tjänster från ackrediterade svenska laboratorier samt medicinska bedömningar.

Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Sverige AB som är en certifierad klinik enligt kvalitetsstandarden ISO 9001.

Personal som ger råd och rekommendationer är legitimerade läkare eller sjuksköterskor.

Provsvar journalförs enligt Patientdatalagen.

Vårt lokala laboratorium är kvalitetssäkrad av Karolinska Universitetslaboratoriet.

Citikliniken har ansvarsförsäkring.

Vårt bokningssystem och betalningssystem följer industristandard.

Våra användarvillkor och integritetspolicy följer Europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR)

Du kan läsa mer om respektive kvalitetsförsäkring under flikarna på denna hemsida

Vad garanterar vi vid beställning?

Vi garanterar att hela processen från beställning av hälsokontroll till läkarens svar håller en hög kvalitet. Det innebär att det är enkelt och säkert att handla från oss, att blodanalysen från laboratoriet är certifierad, att svaret till dig är omgående och att läkarens svar är av hög akademisk standard.

Smidig Beställning

Din beställning ska vara enkel och smidig att genomföra och inte minst säker vad gäller själva betalningen och skydd av dina personuppgifter. Vår köpprocess garanteras av användarvillkoren, konsumentskydd och Dataskyddsförordningen GDPR. Kassautcheckning genomförs med Klarna Smooth som är enligt oss är marknadens smidigaste betalningsprocess.

Kvalitetssäkrat Resultat

Ditt analysresultat ser du i Journalen på Mina Sidor. För varje enskild hälsomarkör finns vedertagna referensintervall tydligt specifierade och ditt resultat på blodprovet samt en kommentar och rekommendation från våra läkare. Du får en komplett detaljerad rapport och en sammanfattning av våra läkare.

Rekommendation, kommentar från läkare

Alla produkter innehåller inte per automatik läkarbedömningar. Kontrollera alltid din beställning om läkarbedömning ingår eller ej.

Medicinsk Kvalitetssäkring

Vår verksamhet är medicinsk kvalitetssäkrad. Citikliniken är ISO-certfierad enligt Kvalitet 9001 vilket sätter hårda krav på våra leverantörer. Labbanalyser görs av ackrediterade laboratorier som Karolinska Universitetslaboratoriet, Aleris Medlab och Unilabs. Vi har även eget certifierat laboratorium för lokala mätningar. Personalen är legitimerad hos Socialstyrelsen. Vårt journalsystem omfattar miljontals patienter.

Fel i analysresultat

Trots att de laboratorier vi använder oss av är ackrediterade kan vi inte garantera att deras analysresultat efter att du har beställt ett hälsotest från oss inte är behäftade med fel.

 

Medicinska resultat och åtgärder efter blodprovsanalys

Hälsotester ersätter inte traditionell sjukvård

Blodprovsanalyser från oss utan samtal med läkare ersätter inte traditionell sjukvård. Blodproven är bara en del av en helhetsbild om din hälsa och fastställer i sig inte om du är sjuk eller frisk.

Analyser av blodprov är bara en del av en helhetsbild om din hälsa. Blodproven i sig fastställer inte om du är frisk eller sjuk. Blodproven kan också vara missvisande, ej kompletta angående ditt tillstånd. Citikliniken Labs olika blodprovsanalyser i sig självt ersätter inte traditionell sjukvård.

Blodproverna ska betraktas som ett komplement till den allmänna sjukvården. Om du upplever att du kan vara i behov av sjukvård skall du uppsöka sjukvård på samma grund som om du ej haft någon information via tester gjorda hos Citikliniken Labs utan läkarbedömning.

Dock när du väljer produkter från Citikliniken Labs där det ingår läkarbedömning eller där läkaren inleder utredning är det att betraktas som traditionell sjukvård oavsett om du kommer att betala privat eller gå via den offentligt finansierade sjukvården. Gången kan då vara vid t.ex avvikelser från referensvärden att läkaren bedömer att du bör göra ytterligare prover eller djupare utredning för att kunna fastställa en diagnos. Samma läkare kan sedan i samråd med dig initiera en behandling och följa upp denna.