Mitt konto

Denna tjänst "Mitt konto" (även kallat "Tjänsten" nedan) tillhandahålls som en gratis funktion och tillfälligt för din personliga användning, enligt dessa villkor. För att tillhandahålla Tjänsten kommer vi att lagra vissa personuppgifter. Förutom i den utsträckning som vi är skyldiga eller tillåtna enligt lag, kommer personliga uppgifter som vi samlar in endast att användas för att tillhandahålla Tjänsten.

För att anmäla dig till tjänsten måste du vara arton (18) år eller äldre.

När du registrerar dig hos Tjänsten måste du skapa ett lösenord. Du måste hålla detta lösenord konfidentiellt och får inte avslöja det eller dela det med någon. Du kommer att vara ansvarig för alla aktiviteter och order som uppstår eller lämnas in under ditt lösenord. Om du vet eller misstänker att någon annan känner till ditt lösenord, bör du meddela oss omedelbart. Om du glömmer ditt lösenord kan du använda lösenordstjänsten (det här alternativet finns bredvid rutan Mitt konto inloggning).

Om vi har anledning att tro att det finns sannolikt ett brott mot säkerheten eller missbruk av Tjänsten eller Webbplatsen, kan vi kräva att du ändrar ditt lösenord eller kan upphäva din användning av Tjänsten.

Du måste se till att uppgifterna du anger vid registrering eller närsomhelst är korrekta och fullständiga.

Du måste genast informera oss om eventuella ändringar av den personliga information som du lämnade vid registrering. Uppdateringar kan göras när som helst genom att gå till fliken "Adresser", "Betalningsmetoder" eller "Kontouppgifter" i Mitt konto. Detta hjälper oss att se till att Tjänsten vi tillhandahåller är korrekt och aktuell.

Användning av Tjänsten är avsedd att hjälpa till med inköp gjorda via webbplatsen. Tjänsten får inte användas för följande ändamål:

Spridning av olagligt, trakasserande, kränkande, kränkande, hotande, skadligt, vulgärt, obscent eller annat anstötligt material.
Att få obehörig åtkomst till andra datorsystem.
Att störa någon annan persons användning eller njutning av webbplatsen.
Vi förbehåller sig rätten att vägra att lägga ut material på webbplatsen eller att ta bort material som redan är publicerat.

Samtidigt som vi vidtar alla rimliga försiktighetsåtgärder i förhållande till Tjänsten, ger vi inga garantier av något slag (uttryckligt eller underförstått) med avseende på Tjänstens innehåll eller verksamhet, och sådana garantier och garantier utesluts av detta meddelande. Vi garanterar inte att användningen av Tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri. Samtidigt som alla ansträngningar görs för att se till att e-postmeddelanden som sätts in på ditt konto bearbetas och levereras på begäran, kan vi inte hållas ansvariga för att dessa meddelanden inte skickas. Din användning av Tjänsten görs helt och hållet på egen risk och vi accepterar inte något ansvar för förluster eller skador som du kan drabbas av till följd av din användning av Tjänsten.

Din tillgång till webbplatsen och tjänsten kan ibland vara begränsad för att möjliggöra rutinunderhåll.

Dessa villkor gäller tillsammans med allmänna användarvillkor för webbplatsen som reglerar övergripande användning och orderplacering. Vi är engagerade i att skydda din integritet. Ytterligare information finns i vår integritetspolicy.

Om du har några frågor, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan:

Via email: kundservice@citiklinikenlabs.com
Med post: Citikliniken Labs, Kundtjänst, Kaserngatan 1, Stockholms län, SE-761 46 Norrtälje, SVERIGE

Vi har skyldigheter relaterat till dina personuppgifter enligt Allmänna dataskyydsförordningen. Några av de uppgifter du lämnar kan vara "känslig" information enligt lagen (dvs. information om "delikata" frågor, inklusive ras, politiska åsikter, religion, fackligt medlemskap, fysisk eller psykisk hälsa eller tillstånd, sexualitet etc.). Genom att registrera dig för Tjänsten och tillhandahålla dina uppgifter godkänner du oss genom att använda information på det sätt som anges ovan.