Redaktionell Policy

Vår redaktionella process

Förtroende är något man förtjänar och vi på Citikliniken Labs delar gärna med oss av hur vi skapar vårt innehåll. Vi sticker inte under stol med att vi är en verksamhet som är vinstdrivande men för den saken skull kompromissar vi inte med den kvalitet vi utlovar, att våra produktbeskrivningar är korrekta, aktuella och sanningsenliga och likväl våra artiklar.

Vilka är vi?

Vi som grundat Citikliniken Labs har varit verksamma inom vården i decennier. Medgrundaren Roger Svensson har en PhD inom cancervården (Medicinsk strålningssfysik) och tidigare varit forskningsgruppledare på Karolinska Institutet och numera verksam inom primärvården och utvecklar även e-hälsotjänster i BraineHealth. Medgrundaren Isabella Svensson har under många år varit chef inom primärvården och samtidigt implementerat en rad av olika e-hälsotjänster för patienter. Omkring Roger och Isabella finns ett team av läkare, specialister och annan vårdpersonal samt utvecklare där flera sitter i styrelsen eller i advisory board vilka alla är med och granskar våra artiklar och nyttan med våra hälsotester.

Informationsstress inom hälsa

Vi förstår att du som är ute och googlar på nätet är översköljd av information inom området hälsa, välbefinnande och en mängd av “må bra”-siter med olika produkterbjudande. Det kan därför vara svårt att sortera vad som är relevant och pålitligt information.

Bara inom vårt specialområde hälsotester och kontroller finns många företag både i Sverige och internationellt men inte minst inom angränsande områden. Vi hävdar att många av dessa siter är bra och en del är riktigt bra där du kan inhämta bra information och få inspiration men det finns också andra som är urusla, ger märklig och ovaliderad information och där man inte vet vilka som står bakom siten. 

Kvällspressen är ett eget kapitel ifråga om seriositet där de ofta larmar om det ena och det andra inom hälsoområdet vilket förstås skapar onödig oro hos somliga. Nätvana personer har vant sig vid dessa larm som ofta är extremt överdrivna och är bra på att sortera men vi ska inte kasta alla dessa larm helt åt sidan för även där finns matnyttig information som gör att en läsare kan gå vidare i sitt sökande efter att lösa sitt hälsoproblem. Hypokondri är ett vanligt begrepp för en person som tror sig vara allvarligt sjuk för obetydliga symtom och i digitala medier kan man kalla detta för cyberkondri. Vår uppgift är inte att förstärka s.k cyberkondri och de flesta är ute surfar för att få korrekt information. Anledning till oro för sin hälsa har olika orsaker och vår uppgift inom vården eller som kommersiellt företag inom vården där vi säljer tjänster för förebyggande vård är att hjälpa dig att komma framåt i ditt sökande och finna lösningar.

Evidensbaserad vård är en kunskapspelare och hälsotester ett komplement

I första hand anser vi att man ska förlita sig på den evidensbaserade vården. Men även där kan man som patient ibland mötas av inte vara lyssnad på,  ett skråbeteende och revirstänkande som inte alltid gagnar dig som patient. En så enkel sak som att det ställs i snitt ett sämre antal diagnoser strax före lunch visar att vården är mer subjektiv än man kan tro. Ett annat exempel inom cancervården är att vissa medicinska behandlingar inte genomförs på helger av arbetsmarknadsekonomiska skäl fastän vi vet att sjukdomen i sig inte tar helg. Sådana skäl kan göra att man lyfter lite på ögonbrynen. Dock, i stort fungerar vården bra och inte minst i Sverige där vi har en ganska jämlik vård med hög kompetens. Om du trots detta har en oro för din hälsa och inte har fått svar eller av annan anledning vill ha mer kunskap om sin hälsa t.ex inför träning, dietar, förändring av din livsstil eller andra diffusa symptom du vill veta mer om på egen hand, är vår ambition att alltid ge korrekt information om vad som är möjligt eller inte inom området hälsotester. 

Hälsotester är idag enklare att göra.

Området hälsotester eller hälsokontroller utvecklas väldigt fort och mycket av det som legat inom den traditionella vården där vårdpersonal kontrollerat hela kedjan öppnas upp mer och mer och görs därmed tillgängligt för dig som privatperson att få ett större inflytande och medbestämmande. Framförallt gäller detta inom förebyggande hälsa med utredningar och diagnostik av hälsostatus. Men även diagnostik av direkta sjukdomar som t.ex urinsticka du idag kan köpa direkt på apoteket eller olika former av självtester du kan göra hemma.

Det som kritiserades för några år sedan, inte minst inom självtester, kommer troligen inom kort bli en normal del av vården som komplement. Vi ser också en utveckling inom DNA-testning (dock starkt kritiserat ännu) som troligen kommer att ta fart inom några år. Vi vill dock lyfta en lite varningens pekfinger för en del självtester som påstår sig ha 95% eller 99% sannolikhet att ge rätt diagnostik.

Många inom vården varnar för överdiagnostik och det kan vi förstå att det kan ge en onödig belastning på vården för ett reslutat som egentligen inte var något. Det som kan vara riskabelt är när en test ger ett falsk positivt svar dvs du frias från din sjukdom men testet var inte tydligt nog att påpeka att för en viss ålder/grupp/kön osv finns ändå en risk för en helt annan och allvarlig sjukdom för just det diffusa symtom som var din anledning att du köpte testet. En läkare inom primärvården skulle normalt inte utesluta det då denne kombinerar anamnes och differential diagnostiska metoder.

Även DNA tester behöver djupare förståelse då dessa tester ofta bygger på riskbedömning tillsammans med annat. Att förstå risker är mycket svårare än man kan tro. Vad betyder 50% risk för någon sjukdom på ett test? Vissa hälsotester är förstås mer av naturen sjukdom eller inte sjukdom, brist eller inte brist och kan direkt signalera en behandlingsrekommendation men ofta är det bättre att få en bredd av mätvärden för en bättre samlad bedömning och inte minst att samtala med en läkare om sin oro i samband med testet.

Våra artiklar är samlade under Citikliniken Academy

Vi samlar mer djuplodande information under Citikliniken Academy där våra artiklar är lättfattliga och begripliga. Vanligtvis refererar vi till dessa artiklar under våra produkter. Visst kan våra rubriker ibland vara lockande för vi vill gärna att du läser våra artiklar. I artiklarna återges sedan alltid våra källor. Ibland blir vi inspirerade av utländsk material och sätter sedan samman dessa och anpassar för den svenska marknaden, demografin och epidemiologiska skillnader. I alla artiklar refererar vi alltid till förstahandskällor. Om du läser påståenden från oss som inte har en referens eller undrar över något som du tycker är otydligt kan du alltid meddela oss så ska vi förbättra information och underbygga den bättre.

Vår ambition

Vårt mål är att hålla dig korrekt informerad så att du i lugn och ro kan överväga och fatta egna beslut. Vi tror starkt på att ju mer kunskap du har om din hälsa desto bättre beslut kan du fatta. Den allmänna hälso- och sjukvården kan göra mycket men inte allt när det gäller förebyggande vård.

Vår respekt för dig som inhämtar kunskap

Vi är ett kommersiellt företag som säljer tjänster till personer som vi tror har nytta av våra tjänster. Tonen i vårt språk, åtminstone på själva produktsidorna, får då ofta en lutning mot det kommersiella språkets dramaturgi som ofta är lockande och spännande för att sticka ut gentemot våra konkurrenter. Vi tror att du som konsument idag på nätet är van vid det. Men det som är viktigt i detta sammanhang är att vi aldrig kompromissar med sanningshalten i våra artiklar och att artiklarna är granskade (med grönt äpple) där granskare, författare och utgivningsdatum finns angett. När denna kvalitetsstämpel inte finns på en artikel ska den alltid betraktas som en vanlig blogg (med åsikter). Vi använder oss också av tertiär information men då stämplar vi det med ett rött äpple.

Kortfattat: Grönt äpple = mycket hög kvalitet, rött äpple = kan ha hög kvalitet men vi har inte granskat bakomliggande källor. Inget äpple alls = åsikter

Våra granskning av artiklar

Våra artiklar är alltid granskade av medicinsk kunnig personal och bär med sig källhänvisningar. Lejonparten av de som författar eller granskar artiklarna är intressenter i Citikliniken Labs, Citikliniken eller BraineHealth. De kan arbeta på vår kliniska mottagning, sitta i styrelsen eller i vårt advisory board. Legitimerad personal är alltid certifierade av Socialstyrelsen i sitt utövande som medicinsk expertis. Socialstyrelsen utövar tillsyn. Varje artikel du läser 

  • har en namngiven författare, 
  • är granskad av namngiven medicinsk expertis, 
  • har referenser till vetenskapliga publikationer eller annat som stödjer innehållet och
  • har en datumstämpeln när den är publicerat. Datumstämpeln är också viktig eftersom artikeln gäller för den kunskap som fanns tillgänglig vid utgivandet. 

Om inte alla fyra kriterier är angivna för artikeln ska du betrakta artikeln mer eller mindre som blogg och inte en granskad publikation från Citikliniken Academy 

Välgörenhetsarbete

Grundarna till Citikliniken Labs driver en verksamhet som heter inEmpathy.org. Vår välgörenhets-organisation inEmpathy är liten, men driver ett viktigt arbete att göra världen bättre för de som har det sämre ställt. Inempathy är helt fokuserad på att göra effektiva e-hälsotjänster för utvecklingsländer och samarbetar med vårt moderbolag BraineHealth. En del av vår vinst från Citikliniken Labs går oavkortat till inEmpathy. Ibland kan du erbjudas produkter där en del av produktens försäljningspris oavkortat går till inEmpathy.

Avslutningsvis önskar vi dig en trevlig läsning av våra artiklar och att de kommer att göra nytta för ditt välbefinnande

Citikliniken Labs