Sociala medier

Citikliniken Labs finns i flera sociala medier och även vår egen community. Vi kan även vara på grupper i andra sociala medier eller att du har tillgång till vår blogg. Vi har därför tagit fram en policy hur vi ser på engagemang på dessa plattformar eller på vår egen plattform.

Policy for Sociala Medier

Följande användarvillkor gäller för alla som har tillgång till eller skickar in på sociala sidor eller på vår blogg. Våra sociala medier definieras som följande kanaler:

Citikliniken och Citikliniken Labs på Facebook, Twitter, Instagram och YouTube.

Genom att använda eller komma åt någon av våra sociala medier, accepterar du att följa användarvillkoren samt andra engagemangsregler som definieras av de enskilda sociala medierna (t.ex. Facebook: s uttalande om rättigheter och ansvar, Twitter användarvillkor etc.).

Du måste vara 18 år eller äldre för att använda våra sociala medieplatser.

Genom att skicka till en inaktiv socialmedias webbplats accepterar du att vara ensam ansvarig för innehållet i all information du bidrar med, länka till eller på annat sätt ladda upp.

Du håller med om att allt du skickar ska vara sanningsenligt, korrekt, inte vilseledande och erbjudas i god tro och att du har rätt att skicka sådant innehåll.

Du godkänner att inte lägga ut något av följande:

  • Falska, vilseledande eller bedrägliga kommentarer.
  • Material som innehåller konfidentiellt material eller bryter mot tredje parts integritetsskydd.
  • Alla foton eller kommentarer som innehåller eller visar profanitet, pornografi, hot, hattal, incitament våld, personliga attacker, olagliga uttalanden eller osäkra metoder.
  • Innehåll som försöker efterlikna någon annan inklusive, men inte begränsat till, kunder, kunder, anställda, medlemmar, leverantörer, partners eller andra medlemmar i samhället.
  • Obehörig kommersiell kommunikation (spam).
    Virus eller andra skadliga koder.

Genom att publicera på våra sociala mediawebbplatser, accepterar du att vara respektfull mot andra medlemmar i gruppen samt mot communitys ledningsgrupp.

Vi förbehåller sig rätten att moderera innehåll som publiceras på sina sociala medier.

Alla inlägg som inte överensstämmer med användarvillkoren kommer antingen att raderas eller inte läggas ut, vilket bara bestäms av tillfällighet.

Vi förbehåller sig rätten att ta bort eller rapportera eventuella inlägg som kan anses olämpliga eller stötande.

Upprepade överträdelser av användarvillkoren kan leda till att en användare förbjuds eller blockeras från våra sociala medier och rapporteras till lämpliga sociala medier.

Eventuella hot mot personer eller egendom kommer att rapporteras till polisen.

Var klok att skydda dig själv, din integritet och andras integritet. Det du publicerar är allmänt tillgängligt och kan finnas länge, så överväg noggrant vad du skickar.

Skicka inte personlig eller känslig information om dig själv eller andra, inklusive bankkontoinformation, information som kan användas för att hitta dig själv eller en annan, eller information som annars skulle kunna anses utgöra en invasion av andras integritet.

Vi påtar oss inget ansvar för fel eller försummelser i något material på våra sociala medier.

För innehåll som du publicerar på våra sociala medier, garanterar du att det är ditt eget ursprungliga arbete eller om det är täckt av immateriella rättigheter som ägs av tredje part, och du garanterar att du har erhållit alla rättigheter till innehållet från tredje part och bevilja uttryckligen en världsomspännande, evig, oåterkallelig, royaltyfri och fullt betalad överlåtbar rättighet och licens för att utöva all upphovsrätt, publicitet, moraliska rättigheter och andra IP-rättigheter i förhållande till sådant innehåll som du tillhandahåller.

Vi välkomnar återkoppling om våra produkter och tjänster. Om du kontaktar oss om ett klagomål på våra sociala medier, kommer du att svaras av en medlem av kundtjänst på nätet som kommer att sträva efter att svara och lösa ditt klagomål i god tid i enlighet med vår kundservicepolicy.

Vi har en nolltolerans till kunder som använder missbrukande eller hotande språk och kommer att vidta åtgärder för att skydda sitt online kundserviceteam, inklusive att ta bort offensiva inlägg och rapportera användaren till lämpliga sociala medieplattformar och, om det är nödvändigt, polisen.