Köpvillkor

Dessa Köpvillkor reglerar din användning av webbplatsen och våra tjänster i samband med köp av produkter och tjänster hos Citikliniken Labs.

Dessa köpvillkor är de villkor för vilka vi gör det möjligt för dig att få tillgång till delar av den aktuella webbplatsen ("Webbplatsen") och tjänster som är tillgängliga på eller via webbplatsen "Citiklinikenlabs.com". Associerade varumärken, produktnamn och samarbetspartners kan förekomma på olika platser på hemsidan och i butiken och ska likställas vad gäller dessa användarvillkor.

Webbshoppen är tillgänglig för hemsidan och specifika villkor för butiken är då giltiga. Det är också anledningen till att de flesta av våra policies är relaterade till butikstjänster/webbshop. Dessa köpvillkor innehåller även ångerrätt, reklamation med mera.

Citikliniken Labs följer konsumentköplagens (1990:932) regleringar samt övriga lagar som reglerar konsumenters köp i ett konsumentförhållande. Vi är även underställda regelverket GDPR och har policies för säkerhet och din integritet samt en cookie policy.

Generella villkor

Vi förbehåller oss rätten att komplettera och ändra villkoren för hur du till exempel tillåts få tillgång till webbplatsen från tid till annan. Vi lägger upp eventuella ändringar på webbplatsen och det är ditt ansvar som kund att läsa igenom användarvillkoren vid varje tillfälle du kommer åt webbplatsen. Ändringar kommer att träda i kraft 12 timmar efter det att en sådan ändring ligger ute på webbplatsen och alla efterföljande kontakter mellan dig och oss ska vara på de nya villkoren om inte annat har överenskommits mellan oss före dessa ändringar.

Vi förbehåller oss rätten att upphöra, begränsa eller avsluta tillgången till webbplatsen och / eller våra tjänster av någon anledning när som helst.

Dessa användarvillkor ska anses omfatta alla andra meddelanden, policyer, ansvarsfrister och andra villkor som finns på webbplatsen, förutsatt att dessa villkor och villkor i händelse av konflikt mellan sådana andra anmälningar, policyer, ansvarsfrister och andra villkor råder. Om någon av dessa användarvillkor anses vara ogiltig eller inte verkställbar, ska de återstående bestämmelserna förbli i kraft.

Vi ska se till att vi uppfyller kravet på all gällande lagstiftning om dataskydd, inklusive, men inte begränsat, Allmänna dataskyddsförordningen. Vi ska endast använda personuppgifter som erhölls från dig för att uppfylla våra skyldigheter enligt dessa användarvillkor och som anges i vår integritetspolicy.

I fråga om bedräglighet ersätter denna överenskommelse (inklusive eventuella handlingar och instrument som avses häri) alla tidigare utfästelser, arrangemang, överenskommelser och avtal mellan dig och oss (skriftligen eller muntligt) och anger hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss relaterade till ämnet härom.

Ditt köp anses ha inträffat i Sverige. Dessa Villkor skall regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag och parterna är överens om att underkasta sig de svenska domstolarnas exklusiva behörighet.

Friskrivning vid användandet av hemsidan och köp

Friskrivning 1. Samtidigt som vi samtycker till att använda alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att webbplatsen och / eller vår tjänst är fullt fungerande och felfri, kan vi inte garantera detta och tar därför inget ansvar för eventuella fel och / eller avbrott på webbplatsen och / eller vår tjänst och friskriver oss från våra skyldigheter enligt dessa villkor och villkoren i händelse av orsak utöver vår rimliga kontroll som gör tillhandahållandet av webbplatsen och / eller vår tjänst omöjlig eller opraktisk.

Friskrivning 2. Vi tar ansvar för dödsfall eller personskada som härrör från vår försummelse.

Friskrivning 3. Med förbehåll för klausul Friskrivning 2 ska vårt ansvar i kontrakt, skadestånd eller på annat sätt uppstå på grund av eller i samband med din beställning hos oss vara begränsad. Begränsningen är per krav eller serie kopplade fordringar, till en multipel av 5 gånger det pris du betalat för produkterna.

Friskrivning 4. Med förbehåll för klausulerna Friskrivning 2 och Friskrivning 3 ovan utesluter vi allt ansvar för eventuella fordringar, förluster, krav och skador, inklusive men utan begränsning, eventuella kostnader, förlust av vinst, förlust av avtal eller affärsmöjligheter, förlust av data och eventuella andra följd- eller bestraffade skador. Detta gäller även om vi har fått information om möjligheten för sådana skador som uppkommer direkt eller indirekt utifrån eller på något sätt i samband med din användning eller oförmåga att komma åt webbplatsen och / eller vår tjänst, oavsett om det uppstår kontraktskada ( inklusive vårdslöshet), enligt lag eller på annat sätt FÖRSÄKRAT att ingenting i dessa Villkor påverkar eller kommer att påverka din eller mottagarens lagstadgade rättigheter i förhållande till kvalitet, lämplighet eller beskrivning av de levererade produkterna.

Friskrivning 5. Missbruk av våra tjänster: Vi förbehåller oss rätten att vägra en order om vi anser att din användning av vår tjänst, antingen direkt eller indirekt, har något olagligt syfte eller kan orsaka nöd eller brott mot någon person.

Friskrivning 6. Vi förstår att vi enligt lag är skyldig att leverera våra tjänster som överensstämmer med kontraktet.