Blodstatus

Citikliniken LABS

Att analysera sitt blodstatus är en av de viktigaste kontrollerna man kan göra.

Blodet transporterar syre, energi, hormoner och restprodukter till kroppens olika organ och celler. Exempelvis kan låga Hb värden som är viktigt för syretransporten orsaka trötthet och kraftlöshet

Citikliniken Labs kan analysera ca 10 specifika hälsomarkörer för att kontrollera ditt blodstatus.