Vita blodkroppar – Leukocyter

390,00 kr

Leukocyter, eller vita blodkroppar är kroppens små vita riddare. De försvarar kroppen mot bakterier, virus och främmande partiklar. De tar också hand om skadade celler och cancerceller.

Avvikelse från norm: Infektion, inflammation specifika sjukdomar eller vitaminbrist

Hälsoutfall: Avvikelser från norm kan kräva vidare utredning.

– Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa och utför olika typer av medicinska provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svar från oss analyserad av laboratoriumet och bedömd av Citikliniken Labs läkare. Läkarkontakt kan sedan även bokas online eller som fysiskt besök beroende på var du bor.

Beskrivning

Vita blodkroppar - Leukocyter

Citikliniken Academy

Leukocyter, eller vita blodkroppar är kroppens små vita riddare. De försvarar kroppen mot bakterier, virus och främmande partiklar. De tar också hand om skadade celler och cancerceller.

Vita blodkroppar eller leukocyter är celler i blodet som ingår i kroppens immunförsvar för att skydda kroppen mot infektionssjukdomarLeukocyterna tar hand om bakterier, bekämpar virus och städar bort främmande partiklar och celler. De tar också hand om skadade celler och kan därför vara en del i att skydda oss mot cancer. De vita blodkropparna hjälper oss också vid allergiska reaktioner.   

Vita blodkroppar produceras i benmärgen och återfinns i lymfknutornamjälten och i lungornas alveoler, samt ute i vävnadernaBara ett fåtal procent av de vita blodkropparna återfinns, trots vardagsnamnet, i blodvävnaden.

Halten av olika vita blodkroppar kan mätas i ett blodprov för att se om det pågår en inflammatorisk process eller om immunförsvaret är nedsatt.

Bara några procent av de vita blodkropparna finns i våra blodkärl, de flesta finns utanför blodkärlen i kroppens olika vävnader. Deras uppgift i immunförsvaret är att skydda kroppen och ta hand om bakterier, virus och andra ämnen som är främmande för vår kropp.

 

*Informationen är hämtad från olika källor bland andra från Wikipedia (läs mer här) och Vårdguiden och sammanställd av Citikliniken Academy

Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av Citiklinken Labs läkare.  Läkarkontakt kan sedan bokas online eller fysiskt besök beroende på var du bor.

citikliniken labs

Varför analyserar man Leukocyter?

Citikliniken Academy

Förutom infektioner och inflammationer finns det olika faktorer som kan påverka halten av leukocyter i blodet. Höga värden av vita blodkroppar i blodet kan tyda på exempelvis cancer eller immunsjukdom. Låga värden av vita blodkroppar, s.k Leukopeni, kan tyda på brist på exempelvis vitamin b12 eller leukemi.

Du kanske också gillar …