Långtidssocker – HbA1c

390,00 kr

En analys av Hba1c kan hjälpa till att upptäcka diabetes i ett tidigt skede genom att ge en indikation på hur blodsockernivåerna sett ut över tid. Detta kan minska risken att missa diabetes i ett tidigt skede där undersökning med enbart fasteglukos kan ge normala provsvar. Hba1c används också som analys för att kontrollera behandlingseffekten vid diabetes.

Högt Hba1c: Upprepade höga värden av Hba1c kan hjälpa läkaren att ställa diagnosen diabetes typ 2 hos icke gravida och vuxna individer.

Lågt Hba1c: Ett lågt värde hos en frisk individ är ett sundhetstecken. Ett lågt Hba1c kan också bero på sjukdom(hemolys) eller felaktig provtagning.

Hälsoutfall: Avvikelser från norm kan kräva vidare utredning.

– Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa och utför olika typer av medicinska provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svar från oss analyserad av laboratoriumet och bedömd av Citikliniken Labs läkare. Läkarkontakt kan sedan även bokas online eller som fysiskt besök beroende på var du bor.

Artikelnr: CL00100131 Kategorier: , , Etiketter: ,

Beskrivning

Långtidssocker - HbA1c

Citikliniken Academy

En analys av Hba1c kan hjälpa till att upptäcka diabetes i ett tidigt skede genom att ge en indikation på hur blodsockernivåerna sett ut över tid. Detta kan minska risken att missa diabetes i ett tidigt skede där undersökning med enbart fasteglukos kan ge normala provsvar. Hba1c används också som analys för att kontrollera behandlingseffekten vid diabetes.

När hemoglobin i de röda blodkropparna reagerar med glukos bildas HbA1c. Koncentrationen av HbA1c i blodet speglar den genomsnittliga blodsockernivån för ca 2-3 månader innan provtagning. Att analysen avspeglar 2-3 månader beror på den genomsnittliga livslängden för röda blodkroppar. Därför kan man använda HbA1c för att upptäcka diabetes i ett relativt  tidigt skede och inte förvillas av tillfälligt normala värden för blodglukos. Hba1c är även en bra indikator för att följa upp behandling av diabetes.

*Informationen är hämtad från olika källor bland andra från Wikipedia och Vårdguiden och sammanställd av Citikliniken Academy

Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av Citiklinken Labs läkare.  Läkarkontakt kan sedan bokas online eller fysiskt besök beroende på var du bor.

citikliniken labs

Högt HbA1c

Citikliniken Academy

Ett högt värde för Hba1c visar att blodsockret har varit förhöjt i alla fall 2 till kanske 3 månader innan provtagning. Upprepade höga värden av Hba1c kan hjälpa läkaren att ställa diagnosen diabetes typ 2 hos icke gravida och vuxna individer.

Lågt HbA1c

Citikliniken Academy

Ett lågt värde är hos en i övrigt frisk individ är ett sundhetstecken och tyder på att blodsockernivåerna har varit normala. Ett lågt Hba1c kan också tyda på att de röda blodkropparna dör tidigare än normalt, så kallad hemolys. Det kan bland annat bero på sjukdom eller felaktig provtagning.

Du kanske också gillar …