Michelangelo Physio | Hälsokontroll via Blodprov & Fysiologiska mätningar

3.390,00 kr

 • Michelangelo Physio är vår mest omfattande hälsokontroll för dig som man och som vill ta kontroll över din hälsa och ditt framtida välbefinnande.
 • Blodprovsanalys och fysiologiska mätningar på klinik
 • Hälsokontrollen ger en god överblick över din hälsostatus.
 • Passar både för företag och privatpersoner.

Blodanalys

 • Antal blodanalyser: Över 30 hälsomarkörer
 • Hälsomarkörer: Ämnesomsättning | Hjärt- & Kärlhälsa | Lever- och Njurfunktion | Diabetes | Vitaminer & Mineraler | Testosteron | Prostata

Mätning på klinik – Tidsbokning

 • Urinprover: Analys av sjukdomstecken | Proteiner |Blod | Bakterier | Socker | Keton
 • Mätningar: Blodtryck och Puls | Längd & Vikt | BMI & Midjemått
 • Undersökningar: Hörsel & Syn | EKG

Boka tid för hälsomätning och läkartid: Anpassade alternativ för hälsomätning hos Citikliniken. Se under fliken “Boka tid Hälsomätning”

Rådgivning & Rekommendationer

 • Sjuksköterska: Hälso- & Livsstilssamtal
 • Läkare: Konsultation | En samlad bedömning av analys av hälsomarkörer och övriga mätningar på kliniken. Se under fliken “Boka Läkartid Physio”
 • Hälsoutfall: Beskrivning av nuvarande hälsostatus | Baslinje inför livsstilsförändringar | Framtida kontroller.

Genomförande

Beställning -> Blodprovstagning -> Analys av blodprov -> Läkarsvar

[product_brand width=”48px” height=”48px” class=”alignright” orderby=”name”]

Artikelnr: CL00100109 Kategorier: ,

Beskrivning

Michelangelo Physio Hälsokontroll

Citikliniken Labs

En omfattande hälsokontroll med analys av ditt blod, urinprov och fysiologiska mätningar på klinik.

Michelangelo Physio är vår mest omfattande hälsokontroll för dig för som vill ta kontroll över din hälsa och ditt framtida välbefinnande.

Passar både för företag och privatpersoner.

Michelangelo Physio är skräddarsydd för den manliga fysiologin och för att ge dig en god överblick över din hälsostatus.

Michelangelo Physio innehåller en mängd av blodanalyser, kontroll av urin, fysiologiska mätningar och analys av hälsoparametrar med undersökningar på plats vid vår hälsocentral.

Alla blodanalyser som ingår i Michelangelo genomförs även vid denna hälsokontroll. I Michelangelo ingår äver 30 analyser som bland annat läser av markörer för din ämnesomsättning, hjärt- och kärlhälsa, lever och njurfunktion, diabetes,  sammansättning av vitaminer och mineraler men också analys av testosteron samt markörer för prostatacancer.

Michelangelo Physio beskriver inte bara din nuvarande hälsostatus utan ger dig också en baslinje inför livsstilsförändringar och framtida kontroller.

Observera att i Michelangelo Physio ingår mätningar och undersökningar som måste genomföras på plats av legitimerad sjukvårdspersonal. Därför behöver du boka en tid på vår hälsocentral samt utföra en blodprovstagning.

Nedan kan du välja valfri plats i Sverige för att ta ditt blodprov. Du kan också ta ditt blodprov vid vår klinik dit du också kan boka tid för ett besök samt de undersökningar som ingår i hälsokontrollen.

Sök närmaste provtagningCitikliniken Labs

Nedan följer en sammanfattning av alla kontroller vi utför; hälsomarkörer i blod och urin, mätningar och undersökning.

Citikliniken Labs, en del av Citikliniken Hälsa, utför medicinska hälsoanalyser för dig som önskar mer kunskap om din hälsostatus. Du beställer hälsoanalysen här på nätet och kan sedan besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige dit vi skickar en e-remiss. Ditt blodprov analyseras hos kvalitetssäkrat laboratorium och bedöms av Citikliniken Labs läkare. Inom några dagar kan du läsa din hälsoanalys i Mina Sidor. Läkarkontakt kan sedan även bokas online eller som fysiskt besök.

citikliniken labs

Blodanalys

michelangelo Physio

I Michelangelo Physio Hälsokontroll analyserar vi en mängd olika hälsomarkörer i ditt blod. Här ingår samma markörer som vi analyserar i Michelangelo. Våra hälsokontroller innehåller val av analyser baserade på best practice och  kan därför komma att förändras över tid.

Analyserna scannar av markörer för din ämnesomsättning, hjärt- och kärlhälsa, lever och njurfunktion, diabetes,  sammansättning av vitaminer och mineraler men också analys av könshormonet testosteron samt markörer för prostatacancer.

Somliga hälsomarkörer i blodet bör analyseras över tid och och inte enbart ses som en ögonblicksbild av din hälsostatus men ger en baslinje inför livsstilsförändringar och framtida kontroller.

Vi analyserar idag minst 32 hälsomarkörer i ditt blod. För djupare information om enskilda hälsomarkör, se under hälsotestet Michelangelo Physio nedan.

MichelangeloLäs mer ...

Urinprov

michelangelo Physio

I Michelangelo Physio undersöker vi också din hälsa via ett urinprov. En del markörer kan analyseras på plats och andra i kombination med analyser av ditt blodprovet och övrig hälsostatus för en samlad bedömning.

Följande analyser görs av ditt urinprov:

Protein - om provet ger positivt svar kan det vara tecken på njursjukdom.

Blod i urin Om du har blod i urinet kan det vara ett tecken på sjukdom i njurar, urinledare, blåsa, prostata.

Bakterier - Bakterier i urinet kan vara ett tecken på urinvägsinfektion om du samtidigt har sveda eller förträngningar.

Socker - kan vara ett tecken på att du har diabetes.

Fysiologiska undersökningar

michelangelo Physio

I Michelangelo Physio utför vi, i anslutning till ditt besök hos oss, viktiga hälsomätningar som också är nära kopplat till möjlighet för livsstilsförändringar.

Följande mätningar görs av vår sjuksköterska och analyseras av vår läkare:

Blodtryck och puls: Viktiga hälsomarkörer för potentiella hjärt- och kärlsjukdomar.

Längd, vikt, BMI och midjemått: Viktiga markörer för risk att utveckla livsstilssjukdomar såsom diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

EKG: Vi undersöker din hjärthälsa med hjälp av EKG. Räkna med att proceduren kan ta upp mot 45 minuter att genomföra.

Ovan mätningar utgör ett komplement till en en samlad bedömning av ditt hälsostatus och kan vara en ingång till livsstilsförändringar.

  Hörsel

  michelangelo Physio

  En förenklad hörselundersökning ingår i Michelangelo Physio.  Vid eventuella hörselnedsättningar remitterar vi dig vidare för en specialiserad bedömning i sjukvården till exempelvis audionom eller specialistläkare.

  Syn

  michelangelo Physio

  En indikativ synundersökning ingår i Michelangelo Physio.  Vid misstanke om synnedsättning eller ögonsjukdom remitterar vi dig vidare för en specialiserad bedömning i hälso och sjukvården till exempelvis optiker eller specialistläkare.

  Hälsoformulär

  michelangelo Physio

  I Michelangelo Physio är vi intresserade av att analysera din hälsa som en helhet för att få en samlad bild av ditt hälsotillstånd. Därför kan vi ombeda dig, med ditt samtycke, att ge oss följande information via formulär online eller hemskickat före din hälsokontroll angående

  Hälsa och livsstilsfaktorer

  Arbetsmiljö

  Psykosocial arbetsmiljö

  Bedömning och Uppföljning av läkare

  michelangelo Physio

  I Michelangelo Physio gör alltid en läkare en slutlig analys av alla prover och en bedömning vid uppföljning av hälsokontrollen enligt följande:

  Sammanställning av hälsokontrollen skickas hem till dig alternativt du finner den i din journal.

  Besök bokas till läkare för genomgång oavsett resultat. Det kan ske online eller med fysiskt besök.

  Vid avvikande värden på dina kontroller hör vi av oss direkt och vid behov kommer du att hänvisas till vårdcentral eller specialistmottagning.

  Det ingår alltid uppföljning och rådgivning med din läkare angående ditt hälsoresultat.


  Du kanske också gillar …