Classic Man – Hälsokontroll via blodprov

1.390,00 kr

Classic Man Hälsokontroll är en omfattande analys av över 30 hälsomarkörer via ditt blodprov. 100+ blodprovsmottagningar. Svar från läkare inom några dagar.

Classic Man Hälsokontroll är en omfattande blodanalys för dig som vill ta kontroll över din hälsa och ditt framtida välbefinnande.

Classic Man är skräddarsydd för den manliga fysiologin och ger dig en god överblick över din unika hälsostatus.

Antal analyser: 32

Markörer: Ämnesomsättning, hjärt- och kärlhälsa, lever och njurfunktion, diabetes,  sammansättning av vitaminer och mineraler nivåer av testosteron, prostatacancer.

Hälsoutfall: Beskrivning av nuvarande hälsostatus, baslinje inför livsstilsförändringar och framtida kontroller.

– Citikliniken Labs, en del av Citikliniken Hälsa, utför medicinska hälsoanalyser för dig som önskar mer kunskap om din hälsostatus. Du beställer hälsoanalysen här på nätet och kan sedan besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige dit vi skickar en e-remiss. Ditt blodprov analyseras hos kvalitetssäkrat laboratorium och bedöms av Citikliniken Labs läkare. Inom några dagar kan du läsa din hälsoanalys i Mina Sidor. Läkarkontakt kan sedan även bokas online eller som fysiskt besök.

Information

Classic Man - Hälsokontroll via blodprov

Hälsokontrollen Classic Man är för dig som vill ta kontroll över din hälsa och ditt framtida välbefinnande.

Classic Man är skräddarsydd för den manliga fysiologin och ger dig en god överblick över din unika hälsostatus.

Classic Man innehåller hela 32 analyser som bland annat läser av markörer för din ämnesomsättning, hjärt- och kärlhälsa, lever och njurfunktion, diabetes,  sammansättning av vitaminer och mineraler men också nivåer av testosteron samt markörer för prostatacancer.

Classic Man beskriver inte bara din nuvarande hälsostatus utan ger dig också en baslinje inför livsstilsförändringar och framtida kontroller.

Nedan är en sammanfattning på vilka markörer vi kontrollerar. Varje enskild markör är klickbar för mer information. Du kan också beställa enskilda markörer.

Citikliniken Labs, en del av Citikliniken Hälsa, utför medicinska hälsoanalyser för dig som önskar mer kunskap om din hälsostatus. Du beställer hälsoanalysen här på nätet och kan sedan besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige dit vi skickar en e-remiss. Ditt blodprov analyseras hos kvalitetssäkrat laboratorium och bedöms av Citikliniken Labs läkare. Inom några dagar kan du läsa din hälsoanalys i Mina Sidor. Läkarkontakt kan sedan även bokas online eller som fysiskt besök.

citikliniken labs

Vad som ingår i Classic Man

Detta ingår i Classic Man

32 analyser

Läkarutlåtande med rekommendationer just för dig

Classic Man analyserar parametrar för

Nedan är en sammanfattning på vilka markörer vi kontrollerar. Varje enskild markör är klickbar för mer information. Du kan också köpa enskilda markörer.


Blodstatus

Blodet transporterar syre, energi, hormoner och restprodukter till kroppens olika organ och celler. I blodet finns bland annat Erytrocyter, det vill säga röda blodkroppar som tillsammans med hemoglobin (Hb) som sköter blodets transport av syre till cellerna. Om Hb-värdet är lågt kan du känna trötthet, kraftlöshet och nedsatt ork.Classic Man kontrollerar 7 olika markörer för att ge dig en god överblick på din blodstatus.

Hemoglobin (Hb)Läs mer ... LeukocyterLäs mer ... ErytrocyterLäs mer ... TrombocyterLäs mer ... EVFLäs mer ... MCVLäs mer ... MCHLäs mer ...

Diabetes

Diabetes är en av vår tids stora folkhälsosjukdomar. Diabetes kan leda till en mängd olika komplikationer såsom amputation, blindhet och för tidig död. Men du kan minska din risk för att utveckla diabetes genom god livsstilsval såsom regelbunden motion och välbalanserad kost. Vid konstaterad diabetes typ 2 kan en omläggning av din livsstil ge fantastiska resultat.  

Hba1cLäs mer ... GlukosLäs mer ...

Hjärta och Kärl

Hjärt och kärlsjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden. Ett del i en sund hjärt och kärlhälsa är goda värden för blodfetter. I Classic Man kontrollerar vi 8 värden för att se sammansättningen av dina blodfetter.

TriglyceriderLäs mer ... LDL-kolesterolLäs mer ... HDL-kolesterolLäs mer ... Kvot LDL/HDLLäs mer ... KolesterolLäs mer ... Apolipoprotein A1Läs mer ... Apolipoprotein BLäs mer ... Apolipoprotein KvotLäs mer ...

Hormoner

Hormoner är kroppens små budbärare för att reglera olika processer, bland annat sömn, stress, ämnesomsättning och mycket mera. Classic man undersöker de hormoner som produceras i sköldkörteln som reglerar kroppens ämnesomsättning samt testosteron som bland annat styr sexuallust, metabolism och tillväxt. Låga nivåer av Testosteron kan ge ett minskat libido, bukfetma och nedstämdhet.

T3 frittLäs mer ... T4 frittLäs mer ... TSHLäs mer ... S-TestosteronLäs mer ...

Immunförsvar

Immunförsvaret är kroppens försvar mot bakterier, virus och främmande partiklar. Immunförsvaret städar också bort främmande och skadade celler samt cancerceller. För att få en koll på hur ditt immunförsvar fungerar testar vi dels din blodstatus då blodet har flera viktiga funktioner i ditt immunförsvar men också sänkan (SR) som visar om du har någon inflammation i kroppen.

B-SRLäs mer ... LeukocyterLäs mer ...

Levern

Levern lagrar en mängd av olika vitaminer, mineraler, fetter och proteiner. Classic Man utvärderar din leverfunktion med två vanliga markörer ALAT och ASAT.

ALATLäs mer ... ASATLäs mer ...

Njurar

Njurarna har olika funktioner, men framförallt hjälper dem kroppen att filtrera blodet i från slaggprodukter och läkemedel. Njurarna reglerar också kroppens osmosreglering, det vill säga vår vätske och elektrolytbalans som är helt nödvändig för att kroppens celler ska fungera som dem ska. Classic Man läser av markörer som ger goda indikationer på njurarnas funktion såsom Kreatinin, Natrium och Kalium.

NatriumLäs mer ... KaliumLäs mer ... KreatininLäs mer ...

Vitaminer och Mineraler

Vitaminer och mineraler är livsnödvändiga och med undantag för Vitamin-D kan kroppen inte tillverka dem själv utan de behöver tillföras genom en balanserad kost. Classic man kontrollerar bland annat dina värden för Vitamin B12 och Järn.

Vitamin DLäs mer ... FerritinLäs mer ... B12 - KobalaminLäs mer ...

Prostatacancer

Denna analys kan med ett enkelt blodprov, PSA,  upptäcka cancer i prostatan redan i ett tidigt skede. Analys med PSA är dock omdiskuterat på grund risk för överbehandling. Innan du bokar detta prov måste du därför ta del av Socialstyrelsens information om för PSA-test

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-screeningprogram/slutliga-rekommendationer/prostatacancer/

PSA totalLäs mer ... PSA frittLäs mer ... PSA kvotLäs mer ...

Du gillar kanske också…