Hälsoklinik i Norrtälje

Citikliniken Labs

Hälsokontroll | Blodprov | Hälsomätningar | Läkarsvar

Vår hälsoklinik för olika prover, hälsotester och hälsokontroller är bemannat av ett team av läkare och sjuksköterskor med lång erfarenhet av hälsokontroller och förebyggande vård.

I grunden är det samma kunskaper som i den allmänna hälso- och sjukvården. Skillnaden är att du själv bestämmer om du vill göra en hälsokontroll eller checkup.

Hälsokontroller som inte ingår i den allmänna sjukvården betalar man själv för.

Om din hälsokontroll ger avvikelser som av läkare bedöms ska hanteras i den allmänna sjukvården övergår vidare kostnadsansvar till allmänna hälso- och sjukvården om du väljer att utredas där.

Vi ger även rådgivning för ditt förebyggande hälsoarbete.

Mottagningen utför en mängd av provtagningar som analyseras delvis hos oss men framförallt på Karolinska Universitetslaboratoriet eller andra ackrediterade laboratorier. Tillsammans med din läkare online eller fysiskt på plats görs en slutlig analys av din hälsostatus beroende på vilket hälsokontroll du har beställt.

Blodprov

Citikliniken Hälsocentral

Modernt certifierad laboratorium

Citikliniken Hälsocentral har ett modernt laboratorium för medicinska blodprovstagningar och patientnära analyser (PNA). Mottagningen är certifierad enligt kvalitetsstandard ISO 9001. Personalen är diplomerad av Karolinska Universitetslaboratoriet för PNA.

Vi utför samtliga typer av provtagningar på remiss från läkare som ingår som rutin hos en svensk vårdcentral. Provtagning och analys av blodprov är en viktig del i en utredning för att fastställa diagnoser. Proverna skickas till Karolinska Universitetslaboratoret för analys. Labbet är öppet för bloprovstagningar mellan kl 8-12.

Labbet utför samtliga provtagningar för hälsokontroll via blodprov som erbjuds i Hälsobutiken hos Citikliniken Labs.

Här kan du läsa mer om Blodprovstagning i Norrtälje när du ska göra en hälsokontroll.

Hälsomätningar

Citikliniken Hälsocentral

Premiumtjänster med Hälsomätningar

Citikliniken utför hälsomätningar på uppdrag av Citikliniken Labs för privatbetalande personer eller företag. Sådana hälsomätningar ingår normalt annars inte i uppdraget från Stockholms Läns Landsting om de inte är påkallat för utredning i den allmänna sjukvården för att fastställa diagnoser.

Hälsomätningar och tester som utförs på kliniken exklusive blodprov. Nedan hälsomätningar är de som ingår i Citikliniken Labs premiumtjänster.


Urinprov

Protein - om provet ger positivt svar kan det vara tecken på njursjukdom.

Blod i urin  Om du har blod i urinet kan det vara ett tecken på sjukdom i njurar, urinledare, blåsa, prostata.

Bakterier - Bakterier i urinet kan vara ett tecken på urinvägsinfektion om du samtidigt har sveda eller förträngningar.

Socker - kan vara ett tecken på att du har diabetes.


Hälsoparametrar

Blodtryck och puls: Viktiga hälsomarkörer för potentiella hjärt- och kärlsjukdomar.

Längd, vikt, BMI och midjemått: Viktiga markörer för risk att utveckla livsstilssjukdomar såsom diabetes och hjärt-kärlsjukdom.


Funktionstester

EKG - undersöknig av hjärtats funktion

Spirometri -  Undersökning av lungornas funktion.Hörsel och Syn

Hörselundersökning - Förenklad. Vid eventuella hörselnedsättningar remitteras vidare för en specialiserad bedömning i sjukvården.

Synundersökning - Indikativ. Vid misstanke om synnedsättning eller ögonsjukdom remitterar vi dig vidare för en specialiserad bedömning.


Hälsoformulär

Samlad bild av ditt hälsotillstånd - med ditt samtycke tillhandahålla följande information

  • Hälsa och livsstilsfaktorer
  • Arbetsmiljö
  • Psykosocial arbetsmiljö

Hälsokontroller

Citikliniken Hälsocentral

eHälsobutik för privatbetalande och företag

Citikliniken utför på uppdrag av Citikliniken Labs samtliga hälsokontroller som erbjuds i eHälsobutiken. Det innefattar alla som vill göra hälsokontroller baserat på blodprov som tas på Citikliniken eller blodprov som tas på annan plats i Sverige.

Hälsokontroller med uttökade hälsomätningar på klinik, premiumtjänster, kan med fördel utföras hos Citikliniken.

För närvarande är det läkare på Citikliniken som sammfattar och kommenterar blodprovssvaren från samtliga hälsokontroller.

Citikliniken utför hälsokontroller för både privatbetalande personer och för företag.


Hälsokontroll via blodprov

Citikliniken LABS
eHälsobutik med över 50 olika hälsomarkörer i ditt blod.

Sök hälsokontroll i eHälsobutiken | specifika | man/kvinna | hälsopaket | fitnesspaket

eHälsobutikspecifika, man/kvinna, fitness
Vad letar du efter?

Sök efter symtom | besvär | kategori.

Sök din hälsokontrollSymtom, besvär ...
Var gör jag blodprov?

Hitta din närmaste mottagning.

Sök provtagningsplats100+ platser

Förebyggande hälsoarbete

Citikliniken Hälsocentral

Rådgivning för förebyggande hälsoarbete.

Citikliniken har sedan 2014 arbetat med förebyggande hälsoarbete på uppdrag av Stockholm Läns Landsting. Förebyggande hälsoarbete är mångfacetterat och innehåller en bred arsenal av uppgifter från förskrivning av läkemedel till motiverande samtal för livsstilsförändringar och psykosociala insatser. Mest bekant för allmänheten är klassisk förebyggande hälsoarbete som rökavvänjning och motivation för mer motion och bättre kosthållning.