Athlete Physio | Hälsokontroll med Blodprov & Fysiologiska mätningar

3.990,00 kr

 • Athlete Physio är ett fitness- och prestationspaket med omfattande blodanalyser och fysiologiska undersökningar för dig som tränar låg-, medel- eller högintensivt och som vill ta kontroll över din hälsa, prestation och ditt framtida välbefinnande.
 • Hälsokontrollen ger en god överblick över din hälsostatus.
 • Passar både för företag och privatpersoner.

Blodanalys

 • Antal blodanalyser: Över 30 hälsomarkörer
 • Hälsomarkörer: Ämnesomsättning | Hjärt- & Kärlhälsa | Lever- och Njurfunktion | Diabetes | Vitaminer & Mineraler | Hormoner och anabol funktion

Mätning på klinik

 • Urinprover: Analys av sjukdomstecken | Proteiner |Blod | Bakterier | Socker | Keton
 • Mätningar: Blodtryck och Puls | Längd & Vikt | BMI & Midjemått
 • Undersökningar: Hörsel & Syn | EKG

Rådgivning & Rekommendationer

 • Sjuksköterska: Hälso- & Livsstilssamtal
 • Läkare: Konsultation
 • Hälsoutfall: Beskrivning av nuvarande hälsostatus | Baslinje inför livsstilsförändringar | Framtida kontroller.

Genomförande

Beställning -> Blodprovstagning -> Analys av blodprov -> Läkarsvar

[product_brand width=”48px” height=”48px” class=”alignright” orderby=”name”]

Artikelnr: CL00100106 Kategorier: , ,

Beskrivning

Athlete Physio

citikliniken labs

Athlete Physio Hälsokontroll är bred och sammansatt hälsokontroll för dig som tränar med analys av blodprover och mätningar på klinik.

Hälsoanalysen Athlete Physio är ett fitness- och prestationspaket med en omfattande blodanalyser, mätningar, fysiologiska undersökningar för dig som tränar låg-, medel- eller högintensivt och som vill ta kontroll över din hälsa, prestation och ditt framtida välbefinnande.

Athlete Physio är skräddarsydd för den manliga fysiologin med fokus på markörer för fysisk prestationsförmåga.  

Passar både för företag och privatpersoner.

Detta hälsopaket ger dig en god överblick över just din unika hälsostatus och kan vägleda dig inför framtida livsstilsbeslut och träningsupplägg.

För att kontrollera dina anabola funktion har vi lagt till ett extra fokus på hormonstatus.

Athlete Physio innehåller alla 35 analyser som analyseras i Athlete Power som bland annat läser av markörer för din ämnesomsättning, hjärt- och kärlhälsa, lever och njurfunktion, diabetes,  sammansättning av vitaminer och mineraler men också olika markörer för att kontrollera optimal testosteronnivå.

Athlete Physio beskriver inte bara din nuvarande hälsostatus utan ger dig också en baslinje inför framtida kontroller.

Athlete Physio innehåller en mängd av blodanalyser, kontroll av urin, fysiologiska mätningar och analys av hälsoparametrar med undersökningar på plats vid vår hälsocentral.

Observera att i Athlete Physio ingår mätningar och undersökningar som måste genomföras på plats av legitimerad sjukvårdspersonal. Därför behöver du boka en tid på vår hälsocentral samt utföra en blodprovstagning.

Nedan kan du välja valfri plats i Sverige för att ta ditt blodprov. Du kan också ta ditt blodprov vid vår klinik dit du också kan boka tid för ett besök samt de undersökningar som ingår i hälsokontrollen.

Sök närmaste provtagningCitikliniken Labs
Hälsoklinik i NorrtäljeCitikliniken
Boka tidCitikliniken Hälsa

Nedan följer en sammanfattning av alla kontroller vi utför; hälsomarkörer i blod och urin, mätningar och undersökning.

Citikliniken Labs, en del av Citikliniken Hälsa, utför medicinska hälsoanalyser för dig som önskar mer kunskap om din hälsostatus. Du beställer hälsoanalysen här på nätet och kan sedan besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige dit vi skickar en e-remiss. Ditt blodprov analyseras hos kvalitetssäkrat laboratorium och bedöms av Citikliniken Labs läkare. Inom några dagar kan du läsa din hälsoanalys i Mina Sidor. Läkarkontakt kan sedan även bokas online eller som fysiskt besök.

citikliniken labs

Blodanalyser

Athlete PHYSIO

I hälsokontrollen Athlete Physio analyserar vi en mängd olika hälsomarkörer i ditt blod. Här ingår samma markörer som vi analyserar i Athlete Power.  Våra hälsokontroller innehåller val av analyser baserade på best practise och  kan därför komma att förändras över tid.

Analyserna scannar av markörer för din ämnesomsättning, hjärt- och kärlhälsa, lever och njurfunktion, diabetes,  sammansättning av vitaminer och mineraler men också analys av könshormonet testosteron samt markörer för anabol funktion.

Somliga hälsomarkörer i blodet bör analyseras över tid och och inte enbart ses som en ögonblicksbild av din hälsostatus men ger en baslinje inför livsstilsförändringar och framtida kontroller.

Vi analyserar idag 35 hälsomarkörer i ditt blod. För djupare information om enskilda hälsomarkör, se under hälsoanalysen Athlete Power nedan.

Athlete PowerLäs mer ...

Urinprover

Athlete PHYSIO

I Athlete Physio undersöker vi också din hälsa via ett urinprov. En del markörer kan analyseras på plats och andra i kombination med analyser av ditt blodprovet och övrig hälsostatus för en samlad bedömning.

Följande analyser görs av ditt urinprov:

Protein - om provet ger positivt svar kan det vara tecken på njursjukdom.

Blod i urin Om du har blod i urinet kan det vara ett tecken på sjukdom i njurar, urinledare, blåsa, prostata.

Bakterier - Bakterier i urinet kan vara ett tecken på urinvägsinfektion om du samtidigt har sveda eller förträngningar.

Socker och ketoner - kan vara ett tecken på att du har diabetes.

Hälsomätningar

Athlete PHYSIO

I Athlete Physio utför vi, i anslutning till ditt besök hos oss, viktiga hälsomätningar som också är nära kopplat till möjlighet för livsstilsförändringar.

Följande mätningar görs av vår sjuksköterska och analyseras av vår läkare:

Blodtryck och puls: Viktiga hälsomarkörer för potentiella hjärt- och kärlsjukdomar.

Längd, vikt, BMI och midjemått: Viktiga markörer för risk att utveckla livsstilssjukdomar såsom diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Ovan mätningar utgör ett komplement till en en samlad bedömning av ditt hälsostatus och en kan vara en ingång till livsstilsförändringar.

Hörselundersökning

Athlete PHYSIO

En förenklad hörselundersökning ingår i Athlete Physio.  Vid eventuella hörselnedsättningar remitterar vi dig vidare för en specialiserad bedömning i sjukvården till exempelvis audionom eller specialistläkare.

Synundersökning

Athlete PHYSIO

En indikativ synundersökning ingår i Athlete Physio.  Vid misstanke om synnedsättning eller ögonsjukdom remitterar vi dig vidare för en specialiserad bedömning i hälso och sjukvården till exempelvis optiker eller specialistläkare.

Hälsoformulär

Athlete PHYSIO

I Athlete Physio är vi intresserade av att analysera din hälsa som en helhet för att få en samlad bild av ditt hälsotillstånd. Därför kan vi ombeda dig, med ditt samtycke, att ge oss följande information via formulär online eller hemskickat före din hälsokontroll angående

 

Hälsa och livsstilsfaktorer

Arbetsmiljö

Psykosocial arbetsmiljö

Bedömning och Uppföljning av läkare

Athlete PHYSIO

I Athlete Physio gör alltid en läkare en slutlig analys av alla prover och en bedömning vid uppföljning av hälsokontrollen enligt följande:

 

Sammanställning av hälsoanalysen hittar du i Min Journal på Mina Sidor.

Återbesök bokas till läkare för genomgång oavsett resultat. Det kan ske online eller med fysiskt besök.

Vid avvikande värden på dina kontroller hör vi av oss direkt och vid behov kommer du att hänvisas till vårdcentral eller specialistmottagning.

Det ingår alltid uppföljning och rådgivning med din läkare angående ditt hälsoresultat.