Konsument

Citikliniken LABS legalt

Att handla på nätet bygger inte enbart på förtroende

Vi handlar idag enormt mycket över nätet vilket sätter stora krav på oss handlare men även på dig som konsument så du inte blir lurad. I första steget när du är intresserad av en produkt eller tjänst vill du ju förstå att vi kan leverera vad vi lovar, efter det kommer själva köpprocessen som involverar transaktioner med t.ex ditt bankkonto och inte minst skydd av dina personuppgifter. Sen ska det självklart gå smidigt till att handla rent tekniskt liksom att också få reklamera. Alla dessa delar hanterar vi under våra generella Policy och under Konsument (sidan du är på nu).

Som konsument är du skyddad enlig lag

Citikliniken Labs följer lagar och bestämmelser för att skydda dig som konsument. När du handlar av oss ska du känna dig trygg och säker med ditt köp och med de köpvillkor och garantier vi utfäster. Vi har allmänna policies och villkor för själva köpprocessen samt användarvillkor hur vår hälsobutik fungerar i relation till dig men också policier hur vi följer regelverk för skydd av dina personuppgifter och integritet. Denna konsumentsida är fokuserad på själva hälsobutiken och köpet i sig och hur du kan kontakta oss om du har frågor om köpprocessen, leveranser, garantier, returer, klagomål med mera.

Både Policies och Konsument ska förstås i sin helhet.

Konsument

citikliniken labs konsument

Citikliniken Labs Konsument är vårt samlingsnamn för alla villkor i samband med köp av produkter eller tjänster från vår Hälsobutik. Köpevillkoren följer Konsumentköplagen. Fliken köpvillkor sammanfattar övriga mer detaljerade flikar. Citikliniken Labs har även en mängd av policies för att skydda dina personuppgifter och din integritet som du finner under fliken Policy.


Policies - ska ses i sin helhet

citikliniken labs policies

Citikliniken Labs Policies är upprättad för att reglera användandet av vår webbplats och med hänsyn till skyd för dina personuppgifter och integritet. Varje policy bör läsas i samband med vår fullständiga uppsättning av policies och särskilda friskrivningar. Förutom dessa policies följer Citikliniken Labs Konsumentköplagen som reglerar dina rättigheter och skyldigheter vid köp hos oss. Läs mer under Konsument

.