Salter – Natrium

390,00 kr

En analys av natrium kan vara användbart för att kontrollera din elektrolyt och vätskebalans samt njurfunktion. Obalans mellan natrium och kalium påverkar även blodtrycket.

Natriumobalans: Elektrolytrubbningar kan bero på  bland annat njursjukdom, uttorkning eller hjärtsjukdom.

Hälsoutfall: Avvikelser från norm kan kräva vidare utredning.

– Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa och utför olika typer av medicinska provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svar från oss analyserad av laboratoriumet och bedömd av Citikliniken Labs läkare. Läkarkontakt kan sedan även bokas online eller som fysiskt besök beroende på var du bor.

Beskrivning

Salter - Natrium

Citikliniken Academy

En analys av Natrium kan vara användbart för att kontrollera din elektrolyt och vätskebalans samt njurfunktion. Obalans mellan natrium och kalium påverkar även blodtrycket.

När man talar om natrium så tänker de flesta på salt. Det beror förmodligen på att grundämnet natrium är ena halvan av det vi kallar för matsalt så kallat natriumklorid (NaCl).

De flesta av oss känner till att stora mängder salt är farligt för kroppen, och vi vet att vi ofta får i oss för mycket salt i den moderna kosthållningen. Men faktum är att natrium livsviktigt för oss. Natrium är tillsammans med kalium två elektrolyter som är livsnödvändiga för att kroppen ska kunna upprätthålla osmoreglering, det som i vanligt tal brukar kallas vätskebalans. Förenklat kan man säga att balansen mellan vatten och elektrolyterna, det vill säga osmosen reglerar hur mycket vätska som finns i cellerna.

Det är ett samspel mellan hjärnan, njurar, hjärta och binjurar  som kontrollerar vätskebalansen. När du är törstig är det hjärnan som talar om att kroppen behöver mer vätska. När det istället finns ett överskott av vätska kommer kroppen att stimulera vätskeavgång via njurarna.

Njurarna reglerar också hur mycket elektrolyter som lämnar kroppen med urinen.  

När njurarnas funktion sviktar, eller om kroppen samlar på sig vätska kommer det att påverka koncentrationen av elektrolyter i blodet. En rubbning av natriumvärdet skulle därför kunna påvisa njursjukdom.

*Informationen är hämtad från olika källor bland andra från Wikipedia och Vårdguiden och sammanställd av Citikliniken Academy

Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av Citiklinken Labs läkare.  Läkarkontakt kan sedan bokas online eller fysiskt besök beroende på var du bor.

citikliniken labs

Orsaker till lågt Natriumvärde

Citikliniken Academy

En vanlig orsak till rubbat elektrolytbalans är svettningar i varmt väder där man enbart tillfört vatten, men inget salt. Andra orsaker kan vara:

Högt vätskeintag utan tillförsel av salt

Njursjukdom

Hjärtsvikt

Vätskedrivande läkemedel, sk diuretika

Hormonsjukdom

Graviditet, det är vanligt att nivåerna av natrium sjunker inledningsvis för att sedan normaliseras

Orsaker till högt Natriumvärde

Citikliniken Academy

Ett högt natriumvärde beror vanligtvis på att kroppen förlorat eller inte tillförts vätska. Det kan exempelvis bero på magsjuka där stora mängder vätska lämnar kroppen genom kräkningar och diarreer.

Ett högt värde kan bero på:

Feber, kräkning och diarre

Överproduktion av hormonet aldosteron som gör att njurarna avlägsnar för lite natrium med urinen

Vissa njursjukdomar

Du kanske också gillar …