Kreatinin – Njurfunktion

390,00 kr

En analys av kreatinin görs för att undersöka njurarnas funktion.

Vid störd njurfunktion påverkas bland annat kroppens vätskebalans och förmåga att rensa kroppen från restämnen och gifter.

Vid njursvikt kan du därför samla på dig extra vätska men också ge trötthet, klåda, illamående och rubbningar i hjärtats rytm.

 

Förhöjda värden: Förhöjda värden av kreatinin kan bero på njursvikt.

 

Hälsoutfall: Avvikelser från norm kan kräva vidare utredning.

 

– Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa och utför olika typer av medicinska provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svar från oss analyserad av laboratoriumet och bedömd av Citikliniken Labs läkare. Läkarkontakt kan sedan även bokas online eller som fysiskt besök beroende på var du bor.

Beskrivning

Kreatinin - Njurfunktion

Citikliniken Academy

En analys av kreatinin görs för att undersöka njurarnas funktion. Vid störd njurfunktion påverkas bland annat kroppens vätskebalans och förmåga att rensa kroppen från restämnen och gifter. Vid njursvikt kan du därför samla på dig extra vätska men också ge trötthet, klåda, illamående och rubbningar i hjärtats rytm.

En analys av kreatinin görs för att undersöka njurarnas funktion som främst är upprätthålla kroppens vätskebalans samt att rena kroppen från restprodukter och gifter. En restprodukt som njurarna renar från kroppen är kreatinin. Kreatinin bildas när kroppen ombildar lagrad energi till rörelseenergi genom att bryta ned kreatinfosfat. Om njurarnas funktion är störd kan det göra att de inte utsöndrar tillräckligt mycket kreatinin via urinet. Följden blir en höjd kreatininnivå i blodet. Därför är koncentrationen av kreatinin i blodet en bra markör för njurarnas funktion.

En mycket muskulös kropp kommer att bilda mer kreatinin än en tunn kropp. Det kan göra att värden av kreatinin framstår som förhöjda mot referensintervallet. Höga intag av kreatin via exempelvis stora mängder kött eller kosttillskott kan också ge förhöjda kreatininvärden.

*Informationen är hämtad från olika källor bland andra från Wikipedia och Vårdguiden och sammanställd av Citikliniken Academy

Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av Citiklinken Labs läkare.  Läkarkontakt kan sedan bokas online eller fysiskt besök beroende på var du bor.

citikliniken labs

Förhöjda värden av kreatinin

Citikliniken Academy

Förhöjda värden av kreatinin kan bero på:

Njursvikt

Stora intag av kött eller kosttillskottet “kreatin”

Stor muskelmassa

Förhöjda värden av kreatinin

Citikliniken Academy

Ett lågt kreatininvärde är oftast betydelselöst, men kan tyda på en muskelfattig kropp.   

Du kanske också gillar …