Athlete Power – Hälsokontroll via blodprov

1.990,00 kr

  • Athlete Power är ett fitness- och prestationspaket med omfattande blodanalyser för dig som tränar låg-, medel- eller högintensivt och som vill ta kontroll över din hälsa, prestation och ditt framtida välbefinnande.
  • Hälsokontrollen ger en god överblick över din hälsostatus.
  • Passar både för företag och privatpersoner.

Blodanalys

  • Antal blodanalyser: Över 30 hälsomarkörer
  • Hälsomarkörer: Ämnesomsättning | Hjärt- & Kärlhälsa | Lever- och Njurfunktion | Diabetes | Vitaminer & Mineraler | Hormoner och anabol funktion

Rådgivning & Rekommendationer

  • Läkare: Läkarsvar i din Journal
  • Hälsoutfall: Beskrivning av nuvarande hälsostatus | Baslinje inför livsstilsförändringar | Framtida kontroller.

Genomförande

Beställning -> Blodprovstagning -> Analys av blodprov -> Läkarsvar

[product_brand width=”48px” height=”48px” class=”alignright” orderby=”name”]

Beskrivning

Athlete Power

citikliniken labs

Athlete Power Hälsokontroll är bred och sammansatt hälsokontroll för dig som tränar.

Athlete Power Hälsokontroll är ett fitness- och prestationspaket med en omfattande blodanalys för dig som tränar låg-, medel- eller högintensivt och som vill ta kontroll över din hälsa, prestation och ditt framtida välbefinnande.

Athlete Power är en hälsokontroll skräddarsydd för den manliga fysiologin med fokus på markörer för fysisk prestationsförmåga.  

Detta hälsopaket ger dig en god överblick över just din unika hälsostatus och kan vägleda dig inför framtida livsstilsbeslut och träningsupplägg.

För att kontrollera dina anabola funktion har vi lagt till ett extra fokus på hormonstatus.

Athlete innehåller hela 35 analyser som bland annat läser av markörer för din ämnesomsättning, hjärt- och kärlhälsa, lever och njurfunktion, diabetes,  sammansättning av vitaminer och mineraler men också olika markörer för att kontrollera optimal testosteronnivå.

Athlete beskriver inte bara din nuvarande hälsostatus utan ger dig också en baslinje inför framtida kontroller.

Nedan är en sammanfattning på vilka markörer vi kontrollerar. Varje enskild markör är klickbar för mer information. Du kan också köpa enskilda markörer.

Citikliniken Labs, en del av Citikliniken Hälsa, utför medicinska hälsoanalyser för dig som önskar mer kunskap om din hälsostatus. Du beställer hälsoanalysen här på nätet och kan sedan besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige dit vi skickar en e-remiss. Ditt blodprov analyseras hos kvalitetssäkrat laboratorium och bedöms av Citikliniken Labs läkare. Inom några dagar kan du läsa din hälsoanalys i Mina Sidor. Läkarkontakt kan sedan även bokas online eller som fysiskt besök.

citikliniken labs

Vad som ingår i Athlete Power

Sammansatt bred hälsokontroll

35 analyser

Läkarutlåtande med rekommendationer just för dig

Nedan är en sammanfattning på vilka markörer vi kontrollerar. Varje enskild markör är klickbar för mer information. Du kan också beställa enskilda markörer.


Blodstatus

Athlete Power

En god blodstatus är nödvändig för optimal prestation.

Blodet transporterar syre, energi, hormoner och restprodukter till kroppens olika organ och celler. I blodet finns bland annat Erytrocyter, det vill säga röda blodkroppar som tillsammans med hemoglobin (Hb) som sköter blodets transport av syre till cellerna.

Om exempelvis Hb-värdet är lågt kan du känna trötthet, kraftlöshet och nedsatt ork.

Med Athlete anlyseras 7 olika markörer för att ge dig en god överblick på din blodstatus.

Hemoglobin (Hb)Läs mer ...
LeukocyterLäs mer ...
ErytrocyterLäs mer ...
TrombocyterLäs mer ...
EVFLäs mer ...
MCVLäs mer ...
MCHLäs mer ...

Diabetes

ATHLETE POWER

Diabetes är en av vår tids stora folkhälsosjukdomar. Diabetes kan leda till en mängd olika komplikationer såsom amputation, blindhet och för tidig död. Men du kan minska din risk för att utveckla diabetes genom god livsstilsval såsom regelbunden motion och välbalanserad kost. Vid konstaterad diabetes typ 2 kan en omläggning av din livsstil ge fantastiska resultat.  

Hba1cLäs mer ...
GlukosLäs mer ...

Hjärta och Kärl

ATHLETE POWER

Bra motionsvanor och kostval minskar risken att drabbas av hjärt och kärlsjukdom.

Hjärt och kärlsjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden. Ett del i en sund hjärt och kärlhälsa är goda värden för blodfetter. I Atlete kontrollerar vi 8 värden för att se sammansättningen av dina blodfetter.

TriglyceriderLäs mer ...
LDL-kolesterolLäs mer ...
HDL-kolesterolLäs mer ...
Kvot LDL/HDLLäs mer ...
KolesterolLäs mer ...
Apolipoprotein A1Läs mer ...
Apolipoprotein BLäs mer ...
Apolipoprotein KvotLäs mer ...

Hormoner - Ämnesomsättning

ATHLETE POWER

Hormoner påverkar vår prestationsförmåga och kroppsvikt.

Hormoner är kroppens små budbärare för att reglera olika processer, bland annat sömn, stress, ämnesomsättning och mycket mera. I Athlete undersöker vi hormoner som produceras i sköldkörteln och binjurar som reglerar kroppens ämnesomsättning och därmed har påverkan på vår prestationsförmåga och kroppsvikt.

T4 frittLäs mer ...
TSHLäs mer ...
KortisolLäs mer ...

Hormoner - Testosteron

ATHLETE POWER

Sexuallust, metabolism och tillväxt.

Athlete undersöker vi olika markörer för testosteron som bland annat styr sexuallust, metabolism och tillväxt. Låga nivåer av Testosteron kan ge ett minskat libido, bukfetma och nedstämdhet samt låg prestationsförmåga.

S-TestosteronLäs mer ...
SHGBLäs mer ...
Testosteron FrittLäs mer ...

Immunförsvar

ATHLETE POWER

En hälsosam livsstil kan främja immunförsvarets funktion.

Immunförsvaret är kroppens försvar mot bakterier, virus och främmande partiklar. Immunförsvaret städar också bort främmande och skadade celler samt cancerceller. För att få en koll på hur ditt immunförsvar fungerar testar vi dels din blodstatus då blodet har flera viktiga funktioner i ditt immunförsvar men också sänkan (SR) som visar om du har någon inflammation i kroppen.

B-SRLäs mer ...
LeukocyterLäs mer ...

Levern

ATHLETE POWER

Levern lagrar en mängd av olika vitaminer, mineraler, fetter och proteiner. Athlete utvärderar din leverfunktion med två vanliga markörer ALAT och ASAT.

ALATLäs mer ...
ASATLäs mer ...

Njurar

ATHLETE POWER

Njurarna har olika funktioner, men framförallt hjälper dem kroppen att filtrera blodet i från slaggprodukter och läkemedel. Njurarna reglerar också kroppens osmosreglering, det vill säga vår vätske och elektrolytbalans som är helt nödvändig för att kroppens celler ska fungera som dem ska. Athlete läser av markörer som ger goda indikationer på njurarnas funktion såsom Kreatinin, Natrium och Kalium.

NatriumLäs mer ...
KaliumLäs mer ...
KreatininLäs mer ...

Vitaminer och Mineraler

ATHLETE POWER

Vitaminer och mineraler är livsnödvändiga och oumbärliga för god prestationsförmåga.  

Med undantag för Vitamin-D kan kroppen inte tillverka vitaminerna själv utan de behöver tillföras genom en balanserad kost och ibland kompletteras med tillskott.

Athlete kontrollerar bland annat dina värden för Vitamin B12 och Vitamin D, men också mineraler  såsom järn, magnesium och zink.

B12 - KobalaminLäs mer ...
Vitamin DLäs mer ...
FerritinLäs mer ...
MagnesiumLäs mer ...
ZinkLäs mer ...

Du kanske också gillar …