Sänkan – SR

390,00 kr

En analys av sänkan görs för att undersöka om du har någon pågående sjukdom. En hög sänka kan exempelvis tyda på inflammation, kroniska bakteriella infektioner eller malignitet.

Höga värden: Tyder på sjukdom (kroniska bakteriella infektioner, icke infektiösa inflammationer, malignitet, kronisk njursjukdom)

Hälsoutfall: Avvikelser från norm kan kräva vidare utredning.

– Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa och utför olika typer av medicinska provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svar från oss analyserad av laboratoriumet och bedömd av Citikliniken Labs läkare. Läkarkontakt kan sedan även bokas online eller som fysiskt besök beroende på var du bor.

Beskrivning

Sänkningsreaktion- SR

Citikliniken Academy

En analys av sänkan (sänkningsreaktion) görs för att undersöka om du har någon pågående sjukdom. En hög sänka kan exempelvis tyda på inflammation, kroniska bakteriella infektioner eller malignitet.

Analys med sänkningsreaktion är en svensk uppfinning som utförs på blod för att leta efter eventuell pågående sjukdom.

Blodet samlas i en rör som innehåller citrit, ett antikoagilantium som gör att blodet inte stelnar. När röret får stå börjar de röda blodkropparna att sjunka till botten och innehållet i röret kommer att delas upp i två skikt. Efter en timme mäter man längden på det övre skiktet som innehåller plasma.

En hög sänka innebär att pelaren med blodplasma är högre än normalt vilket beror på att de inflammatoriska proteiner som finns i plasman gör att de röda blodkropparna sedimenterar fortare.

*Informationen är hämtad från olika källor bland andra från Wikipedia (läs mer här) och Vårdguiden och sammanställd av Citikliniken Academy

Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av Citiklinken Labs läkare.  Läkarkontakt kan sedan bokas online eller fysiskt besök beroende på var du bor.

citikliniken labs

Hög sänka

Citikliniken Academy

Sänkan (SR) kan används som markör för att undersöka långvarig sjukdom men en hög sänka betyder inte med säkerhet att du är sjuk.

På samma sätt kan man inte utesluta att sjukdom förekommer vid låg elle normal sjukdom. men vanligtvis tyder en kraftigt förhöjd sänk på sjukdom och kan exempelvis bero på

Kroniska bakteriella infektioner såsom Osteit

Icke infektiösa inflammationer såsom reumatism eller andra autoimmuna sjukdomar

Malignitet

Kronisk njursjukdom

Du kanske också gillar …