Röda blodkroppar – Erytrocyter

390,00 kr

De röda blodkropparnas främsta uppgift är att transportera syre från lungorna till kroppens olika vävnader för att sedan ta med sig koldioxid tillbaka till utandningsluften. Nivåer av erytrocyter kan påvisa exempelvis blodbrist eller vätskebrist.

Låga värden: Eventuell blodbrist eller anemi

Höga värden: Kan bero på blodsjukdom eller sekundär effekt exempelvis från lungsjukdom.

Hälsoutfall: Avvikelser från norm kan kräva vidare utredning.

– Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa och utför olika typer av medicinska provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svar från oss analyserad av laboratoriumet och bedömd av Citikliniken Labs läkare. Läkarkontakt kan sedan även bokas online eller som fysiskt besök beroende på var du bor.

Beskrivning

Röda blodkroppar - Erytrocyter

Citikliniken Academy

De röda blodkropparnas främsta uppgift är att transportera syre från lungorna till kroppens olika vävnader för att sedan ta med sig koldioxid tillbaka till utandningsluften. Nivåer av erytrocyter kan påvisa exempelvis blodbrist eller vätskebrist.

Erytrocyter, röda blodkroppar är en av kroppens mest förekommande celler. De röda blodkropparna innehåller ämnet hemoglobin som ger blodet dess röda färg och transporterar syret från lungorna ut till kroppens celler.

Varje dag bildar kroppen cirka 2 miljoner nya röda blodkroppar. Dessa lever sedan i cirka 3 månader innan de dör, bryts ned och återanvänds till nya röda blodkroppar i benmärgen. En analys av erytrocyter görs för att undersöka för eventuell blodbrist, eller anemi. Vid låga värden av erytrocyter talar det, tillsammans med andra markörer för en pågående blodbrist.

*Informationen är hämtad från olika källor bland andra från Wikipedia och Vårdguiden och sammanställd av Citikliniken Academy

Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av Citiklinken Labs läkare.  Läkarkontakt kan sedan bokas online eller fysiskt besök beroende på var du bor.

citikliniken labs

Höga värden av röda blodkroppar

Citikliniken Academy

Höga värden av blodkroppar, polycytemi kan vara sekundär men också bero på blodsjukdom.

Sekundär polycytemi kan bero på exempelvis uttorkning som ger en ökad koncentration av röda blodkroppar i blodplasman eller syrebrist som ökar produktionen av de röda blodkropparna.

Exempel på sådan ökad produktion kan ses vid lungsjukdomar som KOL eller vid längre vistelse på hög höjd .

Primär polycytemi beror på sjukdomen Polycytemi vera där benmärgen stimuleras att bilda för mycket röda blodkroppar. Polycytemi vera är en mycket ovanlig blodcancersjukdom.  

Du kanske också gillar …