Blodplättar – Trombocyter

390,00 kr

Trombocyter, eller blodplättar är cellfragment vars uppgift är att stoppa blödningar. Brist på trombocyter.  Vid för låga trombocytnivåer ökar blödningsrisken och vid för höga värden ökar risken för blodproppar. Koncentrationen av trombocyter i blodet kan också förändras vid infektioner, blodbrist och andra tillstånd.

Höga värden: Ökad risk för blodproppar. Höga värden kan bero på sjukdom

Låga värden: Ökad risk för blödningar och i värsta fall hjärnblödning. Låga värden kan bero låg produktion i benmärgen men också på bristsjukdomar.

Hälsoutfall: Avvikelser från norm kan kräva vidare utredning.

– Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa och utför olika typer av medicinska provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svar från oss analyserad av laboratoriumet och bedömd av Citikliniken Labs läkare. Läkarkontakt kan sedan även bokas online eller som fysiskt besök beroende på var du bor.

Beskrivning

Blodplättar - Trombocyter

Citikliniken Academy

Trombocyter, eller blodplättar är cellfragment vars uppgift är att stoppa blödningar. Brist på trombocyter.  Vid för låga trombocytnivåer ökar blödningsrisken och vid för höga värden ökar risken för blodproppar. Koncentrationen av trombocyter i blodet kan också förändras vid infektioner, blodbrist och andra tillstånd.

Trombocyter, eller blodplättar som vi kallar dem i vardagligt tal skapar blodets förmåga att levra sig. Det är en funktion som kroppen behöver för att kunna stoppa blödningar. Vid en skada på kroppens blodkärl binder blodplättarna samman och blodet koagulerar. En sårskorpa består till stor del av koagulerat blod och fibrintrådar.

Trombocyter är är en del av en en större celler som kallas megakarocyter. Megakarocyterna finns i benmärgen och släpper ifrån sig cellfragmenten, trombocyter som sen cirkulerar i blodet. En enda megakarocyt kan under sin livstid bilda upp till 6000 små trombocyter.  

*Informationen är hämtad från olika källor bland andra från Wikipedia och Vårdguiden och sammanställd av Citikliniken Academy

Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av Citiklinken Labs läkare.  Läkarkontakt kan sedan bokas online eller fysiskt besök beroende på var du bor.

citikliniken labs

Höga trombocytvärden

Citikliniken Academy

Vid för höga koncentrationer av trombocyter i blodet kan risken för blodproppar öka.

En blodpropp, trombos består av blod som koagulerat inne i blodkärlen.

Ofta har förhöjda värden ingen orsak men ibland kan det bero på sjukdom.

Ett högt trombocytvärde kan också vara tillfälligt i samband med bland annat blödning, hård fysisk aktivitet eller hög alkoholkonsumtion.

Låga trombocytvärden

Citikliniken Academy

Låga värden av trombocyter, trombocytopeni kan öka risken för blödningar och göra att blodet inte koagulerar tillräckligt effektivt. Du kan få blåmärken eller blödningar på kroppens hud och slemhinnor.

Något låga värden är sällan farligt, men riktigt låga värden kan i värsta fall leda till hjärnblödning.

Det finns flera orsaker som kan ligga bakom låga trombocytvärden, så kallad trombocytopeni. Det kan bero på att benmärgen inte förmår bilda tillräckligt många blodplättar. Det kan ske vid exempelvis Leukemi.  Trombocytopeni kan också bero på att kroppen tillverkar antikroppar som ger sig på de egna trombocyterna, ett så kallat autoimmunt tillstånd. Låga nivåer av trombocyter kan också bero på sjukdom i levern.

Du kanske också gillar …