Sköldkörtel – TSH

199,00 kr

Rubbningar i nivåerna av sköldkörtelhormon kan ge en mängd olika symtom. En underproduktiv sköldkörtel kan bland göra dig trött, nedstämd, frusen och ge låg ämnesomsättning. En överproduktiv sköldkörtel kan ge symtom såsom nervositet, svårigheter att varva ned och viktnedgång. En analys av TSH i serum kan påvisa om det finns sjukdom i sköldkörteln. Ca 450 000 svenskar har diagnostiserats med sköldkörtelrubbningar.

Högt TSH: Kan ofta påvisa sjukdomen hypotyreos vilket innebär lägre produktion av sköldkörtelhormon. Symptom kan vara trötthet, nedstämdhet, viktnedgång med mera.

Lågt TSH: Ett lågt värde av TSH  kan bero på sjukdomen hypertyreos som innebär överproduktion av sköldkörtelhormon och kroppen går på högvarv. Symtom kan vara viktnedgång, nervositet, irritation, ökad puls med mera.

Hälsoutfall: Avvikelser från norm kan kräva vidare utredning.

– Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa och utför olika typer av medicinska provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svar från oss analyserad av laboratoriumet och bedömd av Citikliniken Labs läkare. Läkarkontakt kan sedan även bokas online eller som fysiskt besök beroende på var du bor.

Beskrivning

Sköldkörtel - TSH

Citikliniken Academy

Rubbningar i nivåerna av sköldkörtelhormon kan ge en mängd olika symtom. En underproduktiv sköldkörtel kan bland göra dig trött, nedstämd, frusen och ge låg ämnesomsättning. En överproduktiv sköldkörtel kan ge symtom såsom nervositet, svårigheter att varva ned och viktnedgång. En analys av TSH i serum kan påvisa om det finns sjukdom i sköldkörteln. Ca 450 000 svenskar har diagnostiserats med sköldkörtelrubbningar.

Sköldkörteln eller tyreoidea som den egentligen heter sitter i halsen. Sköldkörteln är en endokrin körtel vilket  innebär att den den producerar hormoner. Hormonerna som produceras i sköldkörteln reglerar tillsammans kroppens ämnesomsättning.

*Informationen är hämtad från olika källor bland andra från Wikipedia och Vårdguiden och sammanställd av Citikliniken Academy

Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av Citiklinken Labs läkare.  Läkarkontakt kan sedan bokas online eller fysiskt besök beroende på var du bor.

citikliniken labs

Tyreoidea och hypofysen

Citikliniken Academy

I hypofysen bildas ett hormon som kallas TSH, tyreoideastimulerande hormon. Detta hormon får sköldkörteln att utsöndra så kallade sköldkörtelhormoner, bland annat trijodtyronin (T3) och tyroxin (T4) som direkt och indirekt reglerar ämnesomsättningen.

Ju högre nivåer av TSH desto mer hormoner producerar sköldkörteln.

När nivåerna av sköldkörtelhormonet T4, tyroxin höjs kommer hypofysen att minska utsöndringen av TSH. Detta kallas för återkopplingsmekanism och gör att ämnesomsättningen hålls på en stabil nivå i en frisk kropp.

Vid rubbningar i sköldkörteln kan hypofysen försöka reglera sköldkörtelns hormonproduktion genom att justera mängden TSH.

Högt TSH

Citikliniken Academy

Ett högt värde av TSH innebär ofta att kroppen stimulerar för lite sköldkörtelhormoner. Hypofysen kommer då producera mer TSH för att stimulera sköldkörteln att öka produktionen. Låga nivåer av sköldkörtelhormon sänker ämnesomsättningen. Lätt förhöjda värden av TSH behöver inte betyda sjukdom utan det kan bero på naturliga variationer. Kraftigt förhöjda värden däremot brukar ofta påvisa sjukdomen hypotyreos.

Symtom på brist av sköldkörtelhormon kan vara:

Trötthet

Nedstämdhet, depression

Viktuppgång

Frusenhet

Koncentrationssvårigheter

Torr hud och hår

Förstoppning

Minnessvårigheter

Lågt TSH

Citikliniken Academy

Ett lågt värde av TSH  kan bero på sjukdomen hypertyreos, det vill säga att sköldkörteln producerar för mycket sköldkörtelhormon. Kroppen går då på “högvarv”. 

Återkopplingsmekanismen gör då att hypofysen utsöndrar mindre TSH. Ett sådant tillstånd är mycket slitsamt och farligt för kroppen. Lätt sänkta nivåer av TSH kan också bero på stress eller infektion.

Symtom på för mycket sköldkörtelhormon kan vara:

Viktnedgång

Nervositet och oro

Gråtmildhet

Diarre

Irritation och ilska

Hjärtklappning

Ökad puls

Värmekänsla och svettningar

Muskelsvaghet

Du kanske också gillar …