Hemoglobin (Hb)

390,00 kr

Hemoglobin (Hb) är ett litet protein med en viktig uppgift, att transportera syre från våra lungor till kroppens alla celler. En analys av Hb görs vanligtvis för att undersöka om eventuell blodbrist förekommer.  Ett lågt Hb-värde tyder ofta blodbrist, sk anemi och kan göra dig trött och orkeslös.

Orsaker till blodbrist: Brist på järn, brist på vitamin B12, sjukdom i mag-tarm kanalen med mera.

Höga blodvärden: vid rökning, lungsjukdom, höga höjder, sjukdom med mera

Hälsoutfall: Avvikelser från norm kan kräva vidare utredning.

– Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa och utför olika typer av medicinska provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svar från oss analyserad av laboratoriumet och bedömd av Citikliniken Labs läkare. Läkarkontakt kan sedan även bokas online eller som fysiskt besök beroende på var du bor.

Beskrivning

Blodstatus - Hemoglobin (Hb)

Citikliniken Academy

Hemoglobin är ett litet protein med en viktig uppgift, att transportera syre från våra lungor till kroppens alla celler. En analys av Hb görs vanligtvis för att undersöka om eventuell blodbrist förekommer.  Ett lågt Hb-värde tyder ofta blodbrist, sk anemi och kan göra dig trött och orkeslös.

*Hemoglobin, ofta förkortat Hb, är ett protein som finns i röda blodkroppar hos människan och många djur. Hemoglobin är det järnhaltiga protein som ger blodet dess röda färg. Hemoglobinet står för syrgastransporten i blodet. I äldre litteratur stavas det ibland hämoglobin.

Hemoglobinet transporterar syrgas från lungorna ut till kroppens övriga vävnader, exempelvis musklerna och hjärnan. Där lämnar hemoglobinet av syret och tar med sig avfallsprodukten koldioxid för att frakta den tillbaka till lungorna, där den lämnar kroppen.

Namnets hem kommer från hemoglobinets järninnehållande hemgrupp, som binder syrgasmolekylen och ger blodet dess röda färg, och globin syftar på själva proteinet som liksom övriga proteiner i blodet är globulärt, det vill säga mer eller mindre runt till formen. Halten av hemoglobin i blodet kan ses som ett mått på blodets förmåga till syrgastransport, och kallas blodvärde.

För att skapa hemoglobin behöver kroppen bland annat järn, vitamin B12 och folsyra. När det är brist på dessa ämnen kan inte kroppen tillverka tillräckligt med hemoglobin och röda blodkroppar och du får då ett lågt hemoglobinvärde som i dagligt tal kallas för blodbrist. Vid sjukdom i mag och tarmkanalen kan du få blodbrist eftersom upptaget av de ämnen som behövs för att skapa hemoglobin kan vara otillräckligt.

*Informationen är hämtad från olika källor bland andra från Wikipedia (läs mer här och Vårdguiden och sammanställd av Citikliniken Academy

Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av Citiklinken Labs läkare.  Läkarkontakt kan sedan bokas online eller fysiskt besök beroende på var du bor.

citikliniken labs

Orsaker till blodbrist

Citikliniken Academy

Den vanligaste orsaken till lågt blodvärde är brist på järn. Brist på järn är vanligt vid rikliga menstruationer, så blodbrist är vanligare hos kvinnor i fertil ålder än hos andra. Vid graviditet är järnbehovet mycket större än normalt och det finns då ökad risk för järnbrist.

Blodbrist kan också bero på:

Sjukdom i mag och tarmkanalen såsom exempelvis Celiaki

Brist på vitamin B12, exempelvis vid ensidig vegankost

Folatbrist

Lite mer ovanliga orsaker är medfödd sjukdom eller sjukdom som ökar sönderfallet av röda blodkroppar sk hemolys

 

Högt blodvärde

Citikliniken Academy

Avvikande blodvärde behöver inte bara vara lågt utan det finns tillstånd då blodvärdet kan vara högt. Om kroppen får svårt att transportera syre kan kroppen kompensera detta med att tillverka flera röda blodkroppar och därmed mer hemoglobin för syretransport. Detta kan ske vid exempelvis rökning, lungsjukdom eller när du visas på hög höjd där luften innehåller lite syre. Ett högt blodvärde kan också bero på vätskebrist som gör blodet mer koncentrerat eller ovanliga sjukdomar som gör att kroppen bildar fler röda blodkroppar än vanligt.

Du kanske också gillar …