Järn

390,00 kr

Järn är en avgörande del för en fungerande syretransport. Låga järnnivåer kan göra dig trött, orkeslös och blek. Du kan också få svårt att koncentrera dig och lättare bli andfådd.  

Järnbrist: Brist på järn kan leda till trötthet, orkeslöshet, blekhet, huvudvärk, yrsel, koncentrationssvårigheter,nedstämdhet, andfåddhet och hjärtklappning.

Vanliga orsaker: Blödningar, rikliga menstruationer, graviditet, tarmsjukdom

Hälsoutfall: Avvikelser från norm kan kräva vidare utredning.

– Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa och utför olika typer av medicinska provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svar från oss analyserad av laboratoriumet och bedömd av Citikliniken Labs läkare. Läkarkontakt kan sedan även bokas online eller som fysiskt besök beroende på var du bor.

Beskrivning

Järn

Citikliniken Academy

Järn är en avgörande del för en fungerande syretransport. Låga järnnivåer kan göra dig trött, orkeslös och blek. Du kan också få svårt att koncentrera dig och lättare bli andfådd. 

Järn är en essentiell del för syretransporten i kroppen. Järn ingår som en del i proteinet hemoglobin vilket ansvarar för syretransporten blodet och i myoglobin som sköter syretransporten i musklerna. Utöver syretransporten så ingår järn även i olika enzymer som finns i kroppen.

Vi får bäst i oss Järn genom att äta animaliska produkter, främst kött och blodmat. Det finns även järn i vegetabilier men de innehåller ofta en typ av järn som är mer svårabsorberat för vår kropp. Det är därför ovanligt med kostberoende järnbrist hos dem som äter en varierad kost med animaliska produkter. Det är däremot vanligare med järnbrist orsakad av blödningar såsom exempelvis menstruation, ett högre behov av järn eller störningar i kroppens förmåga att ta upp järn ur kosten.  

*Informationen är hämtad från olika källor bland andra från Wikipedia och Vårdguiden och sammanställd av Citikliniken Academy

Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av Citiklinken Labs läkare.  Läkarkontakt kan sedan bokas online eller fysiskt besök beroende på var du bor.

citikliniken labs

Järnbrist

Citikliniken Academy

Om kroppen har brist på järn kommer detta att påverka syretransporten negativt vilket beror på att kroppen inte längre kan bilda tillräckligt med hemoglobin.

Man kan då bli trött, orkeslös, yr och få svårt att koncentrera sig. Vid en uttalad järnbristanemi kan du även bli andfådd och få hjärtklappning som ett resultat av att kroppen försöker kompensera för den mindre mängd syre som kan transporteras i blodet.

Vanliga orsaker till järnbrist är:

Blödningar, kvinnor med rikliga menstruationer har i regel högre risk att drabbas av järnbrist

Ett ökat behov av järn som inte tillgodoses, exempelvis vid graviditet

Malabsorption på grund av exempelvis tarmsjukdom

Symtom på järnbrist

Citikliniken Academy

Symtom på järnbrist kan vara :

Trötthet

Yrsel

Koncentrationssvårigheter

Blekhet

Huvudvärk

Öronsus

Hjärtklappning

Andfåddhet

Du kanske också gillar …