Salter – Kalium

390,00 kr

Kalium har flera olika funktioner för människokroppen. Kalium reglerar bland annat vätskebalansen, muskler och nervcellers funktion samt syra-basförhållandet i kroppen. Kalium finns tillgängligt i de flesta livsmedel och det är ovanligt med kaliumbrist. Men vid sjukdom eller uttorkning kan kaliumbalansen rubbas.

Kaliumobalans: Både höga och låga värden kan bero på sviktande njurfunktion.

Hälsoutfall: Avvikelser från norm kan kräva vidare utredning.

– Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa och utför olika typer av medicinska provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svar från oss analyserad av laboratoriumet och bedömd av Citikliniken Labs läkare. Läkarkontakt kan sedan även bokas online eller som fysiskt besök beroende på var du bor.

Beskrivning

Salter - Kalium

Citikliniken Academy

Kalium har flera olika funktioner för människokroppen. Kalium reglerar bland annat vätskebalansen, muskler och nervcellers funktion samt syra-basförhållandet i kroppen. Kalium finns tillgängligt i de flesta livsmedel och det är ovanligt med kaliumbrist. Men vid sjukdom eller uttorkning kan kaliumbalansen rubbas.

Kalium är ett vanligt grundämne som, tillsammans med natrium och andra elektrolyter,  behövs för kroppens vätskereglering. En normal balans mellan elektrolyter och vätska är essentiellt för att kroppens celler ska fungera. Särskilt viktigt är kalium för muskelcellernas funktion. Hjärtats funktion kan därför påverkas negativt av rubbningar i kaliumnivån.

Det är mycket ovanligt att man får brist på kalium då det finns i de allra flesta livsmedel. Vanliga livsmedel såsom banan och choklad innehåller mycket kalium, men det finns också i exempelvis potatis och andra grönsaker. Överskott av kalium tas om hans av njurarna som avlägsnar kalium i urinen. Njursvikt kan därför göra att för mycket kalium ansamlas i kroppen.

*Informationen är hämtad från olika källor bland andra från Wikipedia och Vårdguiden och sammanställd av Citikliniken Academy

Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av Citiklinken Labs läkare.  Läkarkontakt kan sedan bokas online eller fysiskt besök beroende på var du bor.

citikliniken labs

Orsaker till högt Kaliumvärde

Citikliniken Academy

En orsak till höga kaliumvärden kan vara läkemedel som påverkar njurarnas funktion att avlägsna överskottet av kalium till urinet. Det kan exempelvis röra sig om ACE-hämmare som används för att sänka blodtrycket och behandla hjärtsvikt eller kosttillskott som innehåller kalium.

Höga kaliumvärden kan också bero på sviktande njurfunktion på grund av sjukdom. Högt kalium kan alltså bero på:

Tillfällig intorkning som ökar koncentrationen av kalium

Läkemedel, exempelvis kaliumsparande diuretikum

Njursvikt

Orsaker till lågt Kaliumvärde

Citikliniken Academy

Ett lågt kaliumvärde kan bero på att njurarna gör sig av med för mycket kalium via urinen. Det kan ske vid användandet av vätskedrivande medel, så kallat diuretikum eller vid vissa njursjukdomar.

Orsaker till lågt kaliumvärde:

Kräkningar, diarrer och svettningar utan tillförsel av elektrolyter

Njursjukdom

Vätskedrivande läkemedelDu kanske också gillar …