Magnesium

390,00 kr

Magnesium är av betydelse för kroppens förmåga att bland annat bilda DNA och RNA samt av betydelse för vår mentala förmåga, nervsystemet och skelettet. Brist på magnesium kan ge symtom som nedstämdhet, koncentrationssvårigheter,  kramper, nervproblem, muskelsvaghet, benskörhet, matsmältningsproblem med mera.

Brist på magnesium: Kan bero på allmän näringsbrist pga ätstörningar, ensidig kost, alkoholism, viss medicinering eller malabsorption i tarmen på grund av sjukdom. 

Symtombild på magnesiumbrist: nedstämdhet, ångest, koncentrationssvårigheter, sömnproblem  och depression, kramper, muskelsvaghet, förvirring, minnesproblem, benskörhet – magnesium behövs för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig kalcium, matsmältningsproblem.

Höga nivåer av magnesium: Är ovanligt men kan ses hos njursjuka eller äldre personer eller rubbningar i sköldkörteln.

Hälsoutfall: Avvikelser från norm kan kräva vidare utredning.

– Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa och utför olika typer av medicinska provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svar från oss analyserad av laboratoriumet och bedömd av Citikliniken Labs läkare. Läkarkontakt kan sedan även bokas online eller som fysiskt besök beroende på var du bor.

Beskrivning

Magnesium

Citikliniken Academy

Magnesium är av betydelse för kroppens förmåga att bland annat bilda DNA och RNA samt av betydelse för vår mentala förmåga, nervsystemet och skelettet. Brist på magnesium kan ge symtom som nedstämdhet, koncentrationssvårigheter,  kramper, nervproblem, muskelsvaghet, benskörhet, matsmältningsproblem med mera.

Magnesium ingår som en central del i de gröna växternas fotosyntes där magnesium är en del av klorofyllmolekylen. Vi kan därför få i oss magnesium genom att äta gröna växter såsom exempelvis spenat och broccoli. Magnesium finns även i andra livsmedel såsom exempelvis spannmål, baljväxter, fisk och mjölkprodukter. Höga nivåer är sällsynt pga av självreglering via njurarna, men kan bero på sjukdom i njurarna. Låga nivåer kan beror på allmän som näringsbrist som har olika orsaker med en komplex symtombild.

*Informationen är hämtad från olika källor bland andra från Wikipedia och Vårdguiden och sammanställd av Citikliniken Academy

Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av Citiklinken Labs läkare.  Läkarkontakt kan sedan bokas online eller fysiskt besök beroende på var du bor.

citikliniken labs

Brist på Magnesium

Citikliniken Academy

Brist på magnesium beror vanligtvis på allmän näringsbrist till följd av exempelvis ätstörningar, ensidig kost, alkoholism, viss medicinering eller malabsorption i tarmen på grund av sjukdom.

Brist på magnesium kan ibland yttra sig som:

nedstämdhet, ångest, koncentrationssvårigheter

sömnproblem  och depression

kramper, muskelsvaghet

förvirring, minnesproblem

benskörhet - magnesium behövs för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig kalcium

matsmältningsproblem.  

Höga nivåer av Magnesium

Citikliniken Academy

Höga nivåer är ovanligt då kroppen reglerar nivåerna av magnesium via njurarna.

Höga nivåer kan ses hos njursjuka eller äldre personer.

Höga nivåer av magensium kan också bero på rubbningar i sköldkörteln.

Du kanske också gillar …