SHBG – sexualhormonbindande globulin

390,00 kr

Den största delen av våra androgena könshormoner är bundna till SHBG och en liten del är fritt, det vill säga bioaktivt. Det är de bioaktiva hormonerna som påverkar våra celler och organ. Höga nivåer av SHBG ger låga nivåer av bioaktivt testosteron och androgena effekter. Kvinnor har normalt sett högre nivåer av SHBG än män då östrogen stimulerar till ökade nivåer av sexualhormonbindande globulin. SHBG kontrolleras tillsammans med testosteron. 

Låga nivåer av SHGB: SHGB sjunker naturligt med ålder. Orsaker kan vara hög insulinnivå eller androgener samt sjukdomar. Kan för kvinnor ge ökad kroppsbehåring och infertilitet.

Höga nivåer av SHBG: Kan visa sig vid graviditet eller intag av p-piller, anorexi, hypertyreos. Symptom hos kvinnor kan vara menstruationsrubbningar och hos män mostsvarande testosteronbrist.

Hälsoutfall: Avvikelse från norm kan kräva vidare utredning.

– Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa och utför olika typer av medicinska provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svar från oss analyserad av laboratoriumet och bedömd av Citikliniken Labs läkare. Läkarkontakt kan sedan även bokas online eller som fysiskt besök beroende på var du bor.

Beskrivning

SHBG- SexualHormonBindande Globulin

Citikliniken Academy

Den största delen av våra androgena könshormoner är bundna till SHBG och en liten del är fritt, det vill säga bioaktivt. Det är de bioaktiva hormonerna som påverkar våra celler och organ. Höga nivåer av SHBG ger låga nivåer av bioaktivt testosteron och androgena effekter.

Kvinnor har normalt sett högre nivåer av SHBG än män då östrogen stimulerar till ökade nivåer av sexualhormonbindande globulin.

SHBG kontrolleras tillsammans med testosteron. 

Sexualhormonbindande globulin, SHBG, är ett protein som binder och transporterar könshormoner såsom testosteron och östradiol (en östrogen).

Den största andelen könshormoner är bundet till SHBG och endast en liten del är fritt. De fria hormonerna är bioaktiva vilket innebär att dem har påverkan på kroppens celler och organ.

Östrogen ökar nivån av SHGB medan androgener sänker nivån. Därför är koncentrationerna av SHBG högre hos kvinnor. Nivåerna ökar sedan kraftigt under graviditet när östrogennivåerna går upp.

Nivån av SHBG sjunker vanligtvis med stigande ålder i kapp med sjunkande hormonnivåer.

För kvinnor sammanfaller det med klimakteriet medan det för män sjunker mer successivt med åldern i takt med sjunkande testosteronnivåer.

*Informationen är hämtad från olika källor bland andra från Wikipedia och Vårdguiden och sammanställd av Citikliniken Academy

Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av Citiklinken Labs läkare.  Läkarkontakt kan sedan bokas online eller fysiskt besök beroende på var du bor.

citikliniken labs

Låga nivåer av SHGB

Citikliniken Academy

Hos både män och kvinnor sjunker nivån av SHBG naturligt med åldern.

Men låga nivåer av SHBG kan också bero på bland höga nivåer av insulin, höga nivåer av androgener som vid missbruk av anabola steroider, hypotyreos.

PCOS, polycystiskt ovariesyndrom är ett annat tillstånd som kan ge låga nivåer av SHBG. Det beror på att PCOS ofta ger förhöjda testosteronnivåer och därför kan man då se lägre värden av SHBG. Kvinnor kan då drabbas av exempelvis ökad kroppsbehåring och infertilitet.

Höga nivåer av SHBG

Citikliniken Academy

Höga nivåer av östrogen såsom vid graviditet eller intag av p-piller höjer nivåerna av SHBG.

Nivåerna kan också bli höga vid hypertyreos samt vid långvarig svält (anorexi). Detta kan hos kvinnor leda till menstruationsrubbningar och hos män leda till låga nivåer av bioaktivt testosteron med symtom som vid testosteronbrist.

Höga individuella variationer

Citikliniken Academy

Den naturliga variationen mellan individer för SHBG är hög. Men mycket avvikande värden på SHBG vid normala nivåer av totala hormoner kan tyda på rubbningar i tillgången bioaktivt könshormon. SHBG kontrolleras normalt sätt tillsammans med testosteron.

Du kanske också gillar …