Kortisol

390,00 kr

Kortisol också känt som “stresshormonet” reglerar kroppens bland annat ämnesomsättning, blodtryck och omsättning av socker och salter. Höga nivåer av kortisol är associerade med bukfetma, muskelsvaghet och orkeslöshet.

Höga nivåer av kortisol: Kan vara associerat med stress, men kan också bero på överproduktion i hypofys eller binjurar på grund av sjukdom. Förhöjda värden kan ha negativa effekter såsom bukfetma, muskelsvaghet, högt blodtryck, sömnstörningar, impotens och nedsatt libido, blodsockerfall.

Låga nivåer av kortisol: Kan bero på sjukdom eller långvarig negativ stress. Negativa effekter kan vara lågt blodtryck och yrsel, trötthet, sömnstörningar, försämrat immunförsvar, viktnedgång, på grund av nedsatt aptit.

Hälsoutfall: Avvikelse från norm kan kräva vidare utredning.

– Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa och utför olika typer av medicinska provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svar från oss analyserad av laboratoriumet och bedömd av Citikliniken Labs läkare. Läkarkontakt kan sedan även bokas online eller som fysiskt besök beroende på var du bor.

Beskrivning

Kortisol

Citikliniken Academy

Kortisol också känt som “stresshormonet” reglerar kroppens bland annat ämnesomsättning, blodtryck och omsättning av socker och salter. Höga nivåer av kortisol är associerade med bukfetma, muskelsvaghet och orkeslöshet.

Binjurarna är två hormonproducerande körtlar som sitter ovanpå njurarna och består av binjurebark och binjuremärg. Barken och märgen har skilda funktioner och producerar olika typer av hormoner. I binjuremärgen bildas till exempel adrenalin och noradrenalin. I binjurebarken bildas könshormoner, hormoner som reglerar kroppens omsättning av socker och salter men också steroidhormonet kortisol.  

Kortisol är delaktigt i flera viktiga fysiologiska processer såsom i ämnesomsättningen, immunförsvaret och reglering av blodtrycket. Kortisol frisätts också vid uppvaknandet efter en natts sömn och vid stressreaktioner. Ibland kallas därför kortisol lite förenklat för “stresshormonet”. Men stress är mer än bara att  jäkta till bussen. Kroppen reagerar också med stress vid bland annat smärta och sjukdom, trauman, svält, nedkylning och rädsla samt vid påfrestningar.

Stress är en helt naturlig fysiologisk reaktion och i en lagom dos kan stress förhöja prestationsförmågan och hjälpa oss att reda ut hotfulla eller pressade situationer. Men långvarig stress, och särskild vid negativ stress där vi inte kan påverka vår situation kan få kroppen att reagera med exempelvis trötthet, utmattning, sömnproblem och fysiska symtom såsom huvudvärk, magont, nedsatt immunförsvar och nedsatt aptit.

*Informationen är hämtad från olika källor bland andra från Wikipedia och Vårdguiden och sammanställd av Citikliniken Academy

Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av Citiklinken Labs läkare.  Läkarkontakt kan sedan bokas online eller fysiskt besök beroende på var du bor.

citikliniken labs

Höga nivåer av Kortisol

Citikliniken Academy

Höga nivåer av kortisol kan vara associerat med stress, men kan också bero på överproduktion i hypofys eller binjurar på grund av sjukdom.

Förhöjda värden kan ha negativa effekter såsom:

Bukfetma  

Muskelsvaghet

Högt blodtryck

Sömnstörningar

Impotens och nedsatt libido

Blodsockerfall

Låga nivåer av Kortisol

Citikliniken Academy

Låga nivåer av kortisol kan bero på sjukdom eller långvarig negativ stress.

Negativa effekter som är förenade med låga kortisolnivåer är bland annat:

Lågt blodtryck och yrsel

Trötthet

Sömnstörningar

Försämrat immunförsvar

Viktnedgång, på grund av nedsatt aptit

Du kanske också gillar …