HDL – Det goda kolesterolet

390,00 kr

Höga kolesterolvärden och felaktig sammansättning av blodfetter kan på sikt leda till hjärt och kärlsjukdom. Tillsammans med andra riskfaktorer såsom ärftlighet, rökning, diabetes och högt blodtryck ökar risken markant för hjärt och kärlsjukdom. Kolesterol använder lipoproteinerna LDL och HDL för att transporteras runt i blodomloppet till och från vävnader.

Högt HDL: Höga nivåer av HDL är hos frisk individ är vanligtvis ett sundhetstecken. Ett måttligt intag av alkohol anses kunna höja andelen HDL.

Lågt HDL: Låga nivåer av HDL ökar risken för framtida hjärt och kärlsjukdom och kan bero på ärftliga faktorer.

Hälsoutfall: Avvikelser från norm kan kräva vidare utredning.

– Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa och utför olika typer av medicinska provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svar från oss analyserad av laboratoriumet och bedömd av Citikliniken Labs läkare. Läkarkontakt kan sedan även bokas online eller som fysiskt besök beroende på var du bor.

Beskrivning

HDL - Det goda kolesterolet

Citikliniken Academy

Höga kolesterolvärden och felaktig sammansättning av blodfetter kan på sikt leda till hjärt och kärlsjukdom. Tillsammans med andra riskfaktorer såsom ärftlighet, rökning, diabetes och högt blodtryck ökar risken markant för hjärt och kärlsjukdom. Kolesterol använder lipoproteinerna LDL och HDL för att transporteras runt i blodomloppet till och från vävnader.

Kolesterol är en lipid, det vill säga ett fett. Det gör att kolesterolet inte kan lösa sig i vatten och den egenskapen gör att kolesterolet behöver ta hjälp av ett så kallat lipoprotein för att överflödigt kolesterol ska kunna lämna kroppens vävnader. HDL är ett sådant lipoprotein. HDL binder sig till kolesterolet och kallas då HDL-kolesterol. Det är HDLs förmåga att avlägsna överflödigt kolesterol från vävnader som gör att vi ofta kallar HDL för “det goda kolesterolet”.

Höga nivåer av HDL är hos en i övrigt frisk individ vanligtvis ett sundhetstecken. Ett måttligt intag av alkohol anses kunna höja andelen HDL.

Låga nivåer av HDL ökar risken för framtida hjärt och kärlsjukdom och kan bero på ärftliga faktorer.

*Informationen är hämtad från olika källor bland andra från Wikipedia och Vårdguiden och sammanställd av Citikliniken Academy

Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av Citiklinken Labs läkare.  Läkarkontakt kan sedan bokas online eller fysiskt besök beroende på var du bor.

citikliniken labs

HDL/LDL kolesterol

Citikliniken Academy

Kolesterol som inte är vattenlösligt kan inte på egen hand transporteras runt i blodomloppet för att nå kroppens vävnader. För att transporten ska fungera behöver kolesterolet hjälp av lipoproteiner.

LDL eller Low Density Lipoprotein är ett lipoprotein med låg densitet som tar kolesterolet ut i kroppen genom blodomloppet. LDL lämnar sedan av kolesterolet där kroppen behöver det, men om det finns mer kolesterol vad kroppen behöver kommer det att bli för mycket LDL i blodet.

Det omvända gäller för HDL det vill säga High Density Lipoprotein som som tar med sig kolesterolet från blodet till levern. Ibland beskrivs HDL som “det goda kolesterolet” på grund av dess förmåga att transportera kolesterol från blodet till levern.

Plack i blodkärlen orsakas främst av kolesterol bundet till LDL. När det blir för mycket kolesterol i blodet leder det gradvis till åderförfettning. När fettet som fastnat i blodkärlen härsknar, så som gammalt smör och angrips de av vita blodkroppar. De vita blodkropparna “äter upp”, fagocyterar, det härskna kolesterolet och sväller upp till så kallade foamceller. När de vita blodkropparna dör skapas en inflammatorisk process i kärlväggarna som ger upphov till plack. Placket i sin tur gör att blodkärlen blir tjocka och oelastiska vilket kan ge kärlkramp, hjärtinfark eller stroke.

Utveckling över tid

Citikliniken Academy

Plack i blodkärlen utvecklas över tid och påverkas av flera olika faktorer såsom ärftlighet, rökning, diabetes eller övervikt.

Symtom på högt kolesterol är ovanligt, endast ett fåtal personer får symtom i form av kolsterolinlagringar runt ögon eller knutor på fingrarna.

Symtom uppträder först när blodkärlen redan förkalkats såsom vid exempelvis kärlkramp där det finns förkalkningar i hjärtats kärl.

Du kanske också gillar …