LDL – Det onda kolesterolet

390,00 kr

Höga kolesterolvärden och felaktig sammansättning av blodfetter kan på sikt leda till hjärt och kärlsjukdom. Tillsammans med andra riskfaktorer såsom ärftlighet, rökning, diabetes och högt blodtryck ökar risken markant för hjärt och kärlsjukdom. Kolesterol använder lipoproteinerna LDL och HDL för att transporteras runt i blodomloppet till och från vävnader.

Högt LDL: Höga nivåer av LDL kan bero på ärftliga faktorer, diabetes, hypotyreos och leversjukdom.

Lågt LDL: Låga nivåer av LDL hos frisk individ är oftast ett bra tecken. Men kan också bero på underliggande sjukdom såsom hypertyreos eller malabsorption av näringsämnen.

Hälsoutfall: Avvikelser från norm kan kräva vidare utredning.

– Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa och utför olika typer av medicinska provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svar från oss analyserad av laboratoriumet och bedömd av Citikliniken Labs läkare. Läkarkontakt kan sedan även bokas online eller som fysiskt besök beroende på var du bor.

Beskrivning

LDL - Det onda kolesterolet

Citikliniken Academy

Höga kolesterolvärden och felaktig sammansättning av blodfetter kan på sikt leda till hjärt och kärlsjukdom. Tillsammans med andra riskfaktorer såsom ärftlighet, rökning, diabetes och högt blodtryck ökar risken markant för hjärt och kärlsjukdom. Kolesterol använder lipoproteinerna LDL och HDL för att transporteras runt i blodomloppet till och från vävnader.

Blodfetter, som ju inte är vattenlösliga kan inte på egen hand transporteras runt i blodomloppet för att nå kroppens vävnader. För att transporten ska fungera behöver fettet det vill säga lipiderna hjälp av lipoproteiner.

LDL eller Low Density Lipoprotein är ett lipoprotein med låg densitet som transporterar kolesterol ut till kroppens vävnader genom blodomloppet. LDL lämnar sedan av kolesterolet där kroppen behöver det, men om det finns mer kolesterol vad kroppen behöver kommer det att bli för mycket LDL i blodet. Därför kan LDL användas som en markör för att undersöka om det finns överflödiga blodfetter.

Höga nivåer av LDL så kallat hyperlipidemi kan bero på ärftliga faktorer men kan också påverkas av sjukdomar såsom diabetes,  hypotyreos och leversjukdom.

Låga nivåer av LDL i en i övrigt frisk individ är oftast ett bra tecken. Men det kan ibland bero på underliggande sjukdom såsom hypertyreos eller malabsorption av näringsämnen.

*Informationen är hämtad från olika källor bland andra från Wikipedia och Vårdguiden och sammanställd av Citikliniken Academy

Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av Citiklinken Labs läkare.  Läkarkontakt kan sedan bokas online eller fysiskt besök beroende på var du bor.

citikliniken labs

HDL/LDL kolesterol

Citikliniken Academy

Kolesterol som inte är vattenlösligt kan inte på egen hand transporteras runt i blodomloppet för att nå kroppens vävnader. För att transporten ska fungera behöver kolesterolet hjälp av lipoproteiner.

LDL eller Low Density Lipoprotein är ett lipoprotein med låg densitet som tar kolesterolet ut i kroppen genom blodomloppet. LDL lämnar sedan av kolesterolet där kroppen behöver det, men om det finns mer kolesterol vad kroppen behöver kommer det att bli för mycket LDL i blodet.

Det omvända gäller för HDL det vill säga High Density Lipoprotein som som tar med sig kolesterolet från blodet till levern. Ibland beskrivs HDL som “det goda kolesterolet” på grund av dess förmåga att transportera kolesterol från blodet till levern.

Plack i blodkärlen orsakas främst av kolesterol bundet till LDL. När det blir för mycket kolesterol i blodet leder det gradvis till åderförfettning. När fettet som fastnat i blodkärlen härsknar, så som gammalt smör och angrips de av vita blodkroppar. De vita blodkropparna “äter upp”, fagocyterar, det härskna kolesterolet och sväller upp till så kallade foamceller. När de vita blodkropparna dör skapas en inflammatorisk process i kärlväggarna som ger upphov till plack. Placket i sin tur gör att blodkärlen blir tjocka och oelastiska vilket kan ge kärlkramp, hjärtinfark eller stroke.

Utveckling över tid

Citikliniken Academy

Plack i blodkärlen utvecklas över tid och påverkas av flera olika faktorer såsom ärftlighet, rökning, diabetes eller övervikt.

Symtom på högt kolesterol är ovanligt, endast ett fåtal personer får symtom i form av kolsterolinlagringar runt ögon eller knutor på fingrarna.

Symtom uppträder först när blodkärlen redan förkalkats såsom vid exempelvis kärlkramp där det finns förkalkningar i hjärtats kärl.

Du kanske också gillar …