Kvalitetsgaranti vid köp av hälsokontroll

citikliniken labs

Vad garanterar vi vid beställning?

Vi garanterar att hela processen från beställning av hälsokontroll till läkarens svar håller en hög kvalitet. Det innebär att det är enkelt och säkert att handla från oss, att blodanalysen från laboratoriet är certifierad, att svaret till dig är omgående och att läkarens svar är av hög akademisk standard.

Smidig Beställning

Din beställning ska vara enkel och smidig att genomföra och inte minst säker vad gäller själva betalningen och skydd av dina personuppgifter. Vår köpprocess garanteras av användarvillkoren, konsumentskydd och Dataskyddsförordningen GDPR. Kassautcheckning genomförs med Klarna Smooth som är enligt oss är marknadens smidigaste betalningsprocess.

Snabb Leverans

Efter din beställning producerar vi inom 24 timmar (helgfri vardag) en remiss till dig så du kan gå till en valfri mottagning för att ta ett blodprov. Är din närmaste mottagning inte ansluten med e-remiss får du en digital kopia via Mina Sidor som du kan ladda ner efter inlogg med ditt BankID. Inom 3-5 dagar notifierar vi dig om analysresutlatet är klart.

Kvalitetssäkrat Resultat

Ditt analysresultat ser du i Journalen på Mina Sidor. För varje enskild hälsomarkör finns vedertagna referensintervall tydligt specifierade och ditt resultat på blodprovet samt en kommentar och rekommendation från våra läkare. Du får en komplett detaljerad rapport och en sammanfattning av våra läkare.

Medicinsk Kvalitetssäkring

Vår verksamhet är medicinsk kvalitetssäkrad. Citikliniken är ISO-certfierad enligt Kvalitet 9001 vilket sätter hårda krav på våra leverantörer. Labbanalyser görs av ackrediterade laboratorier som Karolinska Universitetslaboratoriet, Aleris Medlab och Unilabs. Vi har även eget certifierat laboratorium för lokala mätningar. Personalen är legitimerad hos Socialstyrelsen. Vårt journalsystem omfattar miljontals patienter.

Medicinsk friskrivning

Trots att de laboratorier vi använder oss av är ackrediterade kan vi inte garantera att deras analysreslutat inte är behäftade med fel.

Blodprovsanalyser från oss utan samtal med läkare ersätter inte tradionell sjukvård. Blodproven är bara en del av en helhetsbild om din hälsa och fasställer i sig inte om du är sjuk eller frisk.

Läs mer här

Konsument

citikliniken labs konsument

Citikliniken Labs Konsument är vårt samlingsnamn för alla villkor i samband med köp av produkter eller tjänster från vår Hälsobutik. Köpevillkoren följer Konsumentköplagen. Fliken köpvillkor sammanfattar övriga mer detaljerade flikar. Citikliniken Labs har även en mängd av policies för att skydda dina personuppgifter och din integritet som du finner under fliken Policy.


Hälsokontroll - Hur fungerar det?

Citikliniken Labs

3 enkla steg att göra en hälsokontroll hos Citikliniken Labs.

Beställning Online

Du beställer din analys i vår Hälsobutik.


Provtagning

Välj mottagning för blodprov.


Hälsokontroll Resultat

Läkarsvar i din Journal med BankID


Det finns hundratals hälsomarkörer vi kan analysera i ditt blod. Somliga påvisar direkt en bristsjukdom eller avvikelse som indikerar vidare utredning eller måste åtgärdas. Att analysera enbart en enda hälsomarkör är ofta ofullständigt och kan ge missvisande resultat.