Medicinsk Friskrivning

Citikliniken LABS legalt

Konsument

citikliniken labs konsument

Citikliniken Labs Konsument är vårt samlingsnamn för alla villkor i samband med köp av produkter eller tjänster från vår Hälsobutik. Köpevillkoren följer Konsumentköplagen. Fliken köpvillkor sammanfattar övriga mer detaljerade flikar. Citikliniken Labs har även en mängd av policies för att skydda dina personuppgifter och din integritet som du finner under fliken Policy.


Laboratorietjänster via Citikliniken Labs

Citikliniken Labs ledningssystem är ISO certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Det innebär även att vi gör kontroller och riskbedömningar av våra underleverantörer. Vi använder flera underleverantörer för blodprovsmottagning och analyser (laboratorier). Samma underleverantörer används även av den offentligt finaniserade vården.

Dessa kan vara beroende på var provtagning har gjorts; Karolinska Universitetslaboratoriumet, Aleris Diagnostik, Unilabs bland flera.

Citikliniken Labs står dock inte ansvariga för eventuella fel som kan härröras till dessa laboratorier vid provtagning eller analys av provet.

Medicinska resultat och åtgärder efter blodprovsanalys

Analyser av blodprov är bara en del av en helhetsbild om din hälsa. Blodproven i sig fastställer inte om du är frisk eller sjuk. Blodproven kan också vara missvisande, ej kompletta angående ditt tillstånd. Citikliniken Labs olika blodprovsanalyser i sig självt ersätter inte traditionell sjukvård.

Blodproverna ska betraktas som ett komplement till den allmänna sjukvården. Om du upplever att du kan vara i behov av sjukvård skall du uppsöka sjukvård på samma grund som om du ej haft någon information via tester gjorda med Citikliniken Labs utan läkarbedömning.

Dock när du väljer produkter från Citikliniken Labs eller Citikliniken Hälsa där det ingår läkarbedömning eller där läkaren inleder utredning är det att betraktas som traditionell sjukvård oavsett om du kommer att betala privat eller gå via den offentligt finansierade sjukvården. Gången kan då vara vid t.ex avvikelser från referensvärden att läkaren bedömmer att du bör göra ytterligare prover eller djupare utredning för att kunna fastställa en diagnos. Samma läkare kan sedan i samråd med dig initiera en behandling och följa upp denna.