Immunförsvar

Citikliniken LABS

Immunförsvaret är kroppens försvar mot bakterier, virus och främmande partiklar.

Immunförsvaret städar också bort främmande och skadade celler samt cancerceller. För att få en koll på hur ditt immunförsvar fungerar testar vi dels din blodstatus då blodet har flera viktiga funktioner i ditt immunförsvar men också sänkan (SR) som visar om du har någon inflammation i kroppen.

Citikliniken Labs analyserar följande hälsomarkörer för immunförsvaret.