Hjärta och Kärl

Citikliniken LABS

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden.

Det finns en mängd av hälsomarkörer att analysera för att kontrollera din hjärt-och kärlhälsa. Många av dessa är koppplade till sammansättningen av dina blodfetter. Avvikelser från normvärden kan öka risken för hjärt- och kärlkomplikationer.