Diabetes

Citikliniken LABS

Diabetes är en av vår tids stora folkhälsosjukdomar.

Diabetes kan leda till en mängd olika komplikationer såsom amputation, blindhet och för tidig död. Men du kan minska din risk för att utveckla diabetes genom god livsstilsval såsom regelbunden motion och välbalanserad kost. Vid konstaterad diabetes typ 2 kan en omläggning av din livsstil ge fantastiska resultat. 

Typiska hälsomarkörer som analyseras är ditt glukosvärde och långtidssocker (HbA1C).