Athlete Power Hälsokontroll

CITIKLINIKEN LABS

Hälsokontroll för fitness och prestation anpassade för män som tränar.

Citikliniken Labs har satt samman anpassade hälsoanalyspaket för dig som tränar regelbundet och som vill ta kontroll över din hälsa, prestation och ditt framtida välbefinnande. I paketet Athlete Power finns hälsomarkörer som täcker ämnesomsättning, organfunktion och anabol funktion med mera. I Athlete Physio utökar vi Athlete Power till att omfatta även fysiologiska mätningar på klinik.

En sammansatt analys av flera hälsomarkörer ger en relevantare bild av din hälsostatus. Det finns hundratals hälsomarkörer vi kan analysera i ditt blod. Somliga påvisar direkt en bristsjukdom eller avvikelse som indikerar vidare utredning eller måste åtgärdas. Att analysera enbart en enda hälsomarkör är ofta ofullständigt och kan ge missvisande resultat.Athlete Power

Citikliniken Labs

Athlete Power Hälsokontroll ger dig kontroll över en mängd av hälsomarkörer när du tränar.Följ oss på YouTube 

Citikliniken Labs

Athlete Power

Citikliniken Labs

Kunskap om träningens effekter hittar vi delvis i blodet.

Citikliniken Labs analyserar en rad av hälsomarkörer i ditt blod. Vi utreder ditt hälsotillstånd oavsett om du tränar försiktigt, medelhårt eller mycket hårt. Vi anpassar hälsotestet därefter. Du kan också välja något av de specifika blodtesterna.

 


Athlete Physio

Citikliniken Labs

Athlete Physio ger dig kontroll över en mängd av hälsomarkörer och kliniskt fysiologisk mätbara hälsoparametrar för dig som tränar.Athlete Physio

Citikliniken Labs

Kunskap om träningens effekter hittar vi både i blodet och i kliniskt mätbara hälsoparamterar

Precis som i fitnesspaketet Athlete Power analyserar Citikliniken Labs i Athlete Physio en rad av hälsomarkörer i ditt blod, men vi utvärderar också andra viktiga fysiologiska hälsoparametrar som mäts upp på vår klinik. Vi utreder ditt hälsotillstånd oavsett om du tränar försiktigt, medelhårt eller mycket hårt.