Hälsopaket för män

Citikliniken Hälsa

Våra hälsopaket är anpassade för dig som man. En sammansatt hälsokontroll med analys av flera hälsomarkörer ger en relevantare bild av din hälsostatus. Du kan välja mellan de större hälsopaketen Michelangelo och Michelangelo Physio  samt mindre mer fokuserade paket.

Det finns hundratals hälsomarkörer vi kan analysera i ditt blod. Somliga påvisar direkt en bristsjukdom eller avvikelse som indikerar vidare utredning eller måste åtgärdas. Att analysera enbart en enda hälsomarkör är ofta ofullständigt och kan ge missvisande resultat.Michelangelo

Citikliniken Labs

Med Michelangelo hälsokontroll analyserar vi en mängd av hälsomarkörer om ditt hälsostatus.Michelangelo

Citikliniken Labs

Hälsotestet Michelangelo är en omfattande blodanalys, skräddarsydd för den manliga fysiologin, för dig som vill ta kontroll över din hälsa och ditt framtida välbefinnande.

I hälsopaketet ingår ca 30 hälsomarkörer inom områdena ämnesomsättning, hjärt- och kärlhälsa, lever och njurfunktion, diabetes,  sammansättning av vitaminer och mineraler samt nivåer av hormoner och prostata-tester. Sammanfattande analysen ger en god beskrivning av nuvarande hälsostatus, baslinje inför livsstilsförändringar och framtida kontroller.

Image

Michelangelo Physio

Citikliniken Labs

Michelangelo Physio Hälsokontroll omfattar samtliga hälsomarkörer i paketet Michelagelo samt omfattande mätningar hos Citikliniken Hälsa med läkaruppföljningar. Michelangelo Physio är en omfattande blodanalys inklusive mätningar, skräddarsydd för den manliga fysiologin, för dig som vill ta kontroll över din hälsa och ditt framtida välbefinnande.

I Michelangelo Physio ingår förutom omfattande mätningar på klinik ca 30 hälsomarkörer inom områdena ämnesomsättning, hjärt- och kärlhälsa, lever och njurfunktion, diabetes,  sammansättning av vitaminer och mineraler samt nivåer av hormoner och screening för prostata cancer. Sammanfattande analysen ger en god beskrivning av nuvarande hälsostatus, baslinje inför livsstilsförändringar och framtida kontroller.

Image


Virili

Citikliniken Labs
Virili HormonCitikliniken Labs
Virili Hormon GrandeCitikliniken Labs

Virili analyserar en mängd av hälsomarkörer om ditt hälsostatus med fokus på hormoner.