Hälsoanalyser för kvinnor

Citikliniken Hälsa
[tco_subscribe form="4798"]

En sammansatt analys av flera hälsomarkörer ger en relevantare bild av din hälsostatus.

Det finns hundratals hälsomarkörer vi kan analysera i ditt blod. Somliga påvisar direkt en bristsjukdom eller avvikelse som indikerar vidare utredning eller måste åtgärdas. Att analysera enbart en enda hälsomarkör är ofta ofullständigt och kan ge missvisande resultat.

Vi har därför anpassat en hel familj av hälsoanalyser för kvinnor med allt från specifika blodanalyser av enskilda hälsomarkörer till mer sammansatta analyser med mängder av markörer och träningspaket.

Hälsoanalyspaket för kvinnor

Citikliniken Labs

Hälsoanalyspaketen är anpassade för kvinnor där Citikliniken Labs analyserar en rad av hälsomarkörer i ditt blod. Analyspaketen är välavägda sammansatta analyser för att få en god bil av din hälsostatus

Image

Fitness

Citikliniken Labs

Kunskap om träningens effekter hittar vi delvis i blodet.

Citikliniken Labs analyserar en rad av hälsomarkörer i ditt blod. Vi utreder ditt hälsotillstånd oavsett om du tränar försiktigt, medelhårt eller mycket hårt. Vi anpassar hälsotestet därefter. Du kan också välja något av de specifika blodtesterna.

Image

Specifika hälsoanalyser för kvinnor

Citikliniken Labs

Mannens och kvinnans biologi och fysiologi skiljer sig från varandra varför nivåer av hälsomarkörer skiftar.

Citikliniken Labs analyserar olika hälsomarkörer för anpassad för kvinnans biologi och fysiologi som kraftigt även skiftar med åldern och livsstil.

Under Specifika Hälsoanalyser för Kvinnor hittar du alla hälsomarkörer som Citikliniken Labs kan analysera.

Image

Hälsokontroll - Hur fungerar det?

Citikliniken Labs

3 enkla steg att göra en hälsokontroll hos Citikliniken Labs.

Beställning Online

Du beställer din analys i vår Hälsobutik.


Provtagning

Välj mottagning för blodprov.


Hälsokontroll Resultat

Läkarsvar i din Journal med BankID


Det finns hundratals hälsomarkörer vi kan analysera i ditt blod. Somliga påvisar direkt en bristsjukdom eller avvikelse som indikerar vidare utredning eller måste åtgärdas. Att analysera enbart en enda hälsomarkör är ofta ofullständigt och kan ge missvisande resultat.