Fitness Kvinna

Citikliniken Hälsa

En sammansatt analys av flera hälsomarkörer ger en relavantare bild av din hälsostatus.

Det finns hundratals hälsomarkörer vi kan analysera i ditt blod. Somliga påvisar direkt en bristsjukdom eller avvikelse som indikerar vidare utredning eller måste åtgärdas. Att analysera enbart en enda hälsomarkör är ofta ofullständigt och kan ge missvisande resultat.

Följande fitnesspaket är anpassade för dig som tränar regelbundetFitness Athena

Citikliniken Labs
AthenaCitikliniken Labs

Athena ger dig kontroll över en mängd av hälsomarkörer när du tränar.Athena

Citikliniken Labs

Kunskap om träningens effekter hittar vi delvis i blodet.

Citikliniken Labs analyserar en rad av hälsomarkörer i ditt blod. Vi utreder ditt hälsotillstånd oavsett om du tränar försiktigt, medelhårt eller mycket hårt. Vi anpassar hälsotestet därefter. Du kan också välja något av de specifika blodtesterna.

Image