Kvalitet

Citikliniken Labs

Iso-certifiering är en viktig kvalitetsstämpel.

Kvalitet är ett vitt begrepp där iso-certifiering fångar upp det mesta. Citiklinikens samtliga viktiga samarbetspartners är certifierade inklusive Citikliniken. Citiklinikens hela verksamhet är certifierad enligt standarden ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö. Bland mycket annat använder vi oss av kvalitetssäkrade laboratorier för våra hälsokontroller, har legitimerad personal, följer patientdatalagen vid journalföring, har policies för sekretess och minst ett starkt konsumentskydd när du handlar av oss med mera.

Certifieringsstandard

Citikliniken Labs

Citikliniken Labs - Citikliniken Hälsa arbetar enligt högsta standard.

Citiklinikens hela verksamhet är certifierad enligt standarden ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö. Det innebär att att våra huvudprocesser följer säkra processsteg som övervakas och ständigt utvärderas och förbättras.

Som exempel på processer kan vara hur en vårdprocess utförs och att den som utför vårdprocessen använder sig av evidensbaserad medicin.

Specifika stödprocesser kan t.ex vara att vårt eget laboratorium för provtagning och patientnära analyser (PNA) är kvalitetssäkrad eller att adekvata hygienrutiner följs.

Andra viktiga processer kan vara hur vi kvalitetssäkrar våra underleverantörer av t.ex analyser av blodprover.

Kvalitetssäkrade laboratorier

Citikliniken Labs


Citikliniken Labs blodanalyser genomförs på ackrediterade laboratorier:

Karolinska Universitetslaboratoriet,

Unilabs,

Aleris Medilab.

Valet av laboratorium beror på var du gör din provtagning.

Här hittar du din närmaste provtagning för blodprover.

Vårt eget laboratorium

Citikliniken Labs

Citiklinikens laboratorium är kvalitetssäkrad av Karolinska Universitetslaboratorium.

I vårt toppmoderna nybyggda laboratorium gör vi alltfler patientnära analyser för snabbare utredningar för dig som önskar göra hälsotester lokalt direkt hos oss . Vi kan göra omfattande provtagningar för att undersöka t.ex din hälsostatus och organfunktionalitet. De analyser vi inte kan göra på plats skickar vi till Karolinska Universitetslaboratoriumet.

Legitimerad personal

Citikliniken Labs

Hos Citikliniken arbetar legitimerad personal godkända av Socialstyrelsen. All rådgivning, bedömningar och behandlingar utförs av legitimerad personal med utbildning och erfarenhet inom medicin. De arbetar även inom den allmänna medicinen i primärvården och har därmed en mycket bred kompetens inom hälso- och sjukvård. För specifika avvikelser i labresultat där särskild kompetens erfodras remitterar vi ärenden vidare till adekvat mottagare för svar.

Journalföring av analyssvar

Citikliniken Labs

Citikliniken för journal över alla utredningar. Det innebär för dig som kund/patient att oavsett om bedömning eller rådgivning går utanför den allmänna sjukvården så förs ändå en journal enligt Patientdatalagen. Endast samtycke från dig kan ge andra vårdgivare tillgång till din journal.

Vi för journal på följande två sätt för dina hälsoanalyser.

I. Läkaren bedömmer dina blodprovssvar efter inkommet analyssvar och journalför detta i vårt system TakeCare Stockholm. Vårt system är uppkopplat mot Vårdguiden 1177 så du kan se ditt resultat där vid inloggning på 1177 som du kan göra med ditt personliga BankID.

II. Samtidigt levererar vi även analyssvaret med rekommenation via en notifiering till dig per e-post. Du kan då logga in på Mina Sidor på denna hemsida, vilket kräver BankID och läsa Min Journal. Under Konversationer kan du även chatta med den läkare som gjort bedömningar.

Sekretess och Integritet

Citikliniken Labs

Din integritet viktigt för oss och vi vill försäkra dig om att vi tar seriöst på sekretess och säkerhet för dina personuppgifter. Vi följer den europeiska nya standarden Dataskyddsförordningen GDPR och har därför flera policier som ska läsas i ett sammanhang: användarvillkor, säkerhetspolicy, integritetspolicy och cookie policy. Vi rekommenderar att läsa mer om detta på sidan för policies.

Konsumentskydd

Citikliniken Labs

Enkelt, tryggt och säkert att handla

Citikliniken Labs har ett stark konsumentskydd som garanterar att det ska vara enkelt, tryggt och säkert att handla för dig.

Under sidan för Konsumentskydd kan du läsa om alla våra garantier och om våra villkor för köp av produkter, köpprocess, leverans, ångerrätt, reklamation med mera.