Hälsokontroll i Norrtälje

Citikliniken LABS

I Norrtälje har vi flera laboratorier du kan besöka för att ta ett blodprov efter att du har beställt ett blodprov från oss. Det stora centrala labbet ligger på Norrtälje Sjukhus och samtliga vårdcentraler i Norrtälje skickar sina prover dit. Labbet är ackrediterat av Karolinska Universitetslaboratoriet.

Citikliniken Labs har sin egen provtagning hos Citikliniken i Norrtälje Centrum. Även vi skickar våra blodprover till Karolinska Universitetslaboratoriet. Det spelar alltså egentligen ingen roll var du väljer att ta ditt prov. Kontrollera öppetiderna hos de olika mottagningarna. Vi erbjuder hälsokontroll med provtagning för både privatpersoner och företag.

Oavsett vilket av dessa labb du väljer så finns redan din e-remiss i deras system efter att du beställt en hälskontroll av oss från vår eHälsobutik. Glöm inte att ta med dig din legitimation till provtagningen.

Här kan du läsa mer om hur det fungerar att ta ett blodprov och vilka förberedelser du måste tänka på. Det finns dessutom ytterligare information lite längre ner på sidan.

Provtagningsplatser i Norrtälje

Citikliniken LABS

Här finner du adresser och öppettider till de provtagningsplatser vi är anslutna till i Norrtälje Kommun.

Samtliga våra anslutna labb inklusive Karolinska Universitetslaboratoriet är ackrediterade med hög kvalitetssäkring.

Vår interna process, efter att vi tagit emot din beställning till provsvaret levereras, är kvalitetssäkrad med certifieringstandarden ISO 9001:15 för kvalitet via vår samarbetspartner vårdcentralen Citikliniken.

Var noga med att följa de förberedelser som gäller för just ditt prov och provtagningsplats du har valt.

Citikliniken Hälsocentral

Adress: Kyrkogatan 11 , 761 30 Norrtälje

Öppettider: kl 08:00 - 12:00 vardagar, helger stängt

Telefon: 020 -118 118

Prover skickas till Karolinska Universitetslaboratoriet

Norrtälje Sjukhus

Karolinska Universitetslaboratoriets Provtagning
Lasarettsgatan 6-8 , 761 29 Norrtälje

 Öppettider: 07.30-15.30 vardagar, helger stängt

Tar blodprovet lång tid att göra?

Nej, det brukar gå ganska så fort. Från att du sätter dig i väntrummet vid drop-in kan de ta upp till 15-30 minuter så är det klart. Själva sticket i sig och tappa lite blod tar bara några minuter. Kontrollera vad som gäller för just den mottagning du väljer och följ deras förberedelser.

Gör det ont att ta blodprov?

Normalt gör det inte ont att ta ett blodprov men det kan upplevas som obehagligt. Alla våra prover tas venöst vilket innebär att blodet tappas via armvecket. Det kan sticka till när de för in kanylen men känns oftast knappt alls. Själva tappningen brukar bara pågå någon minut. Så från tiden att du satt dig ner för att ta blodprovet tills det är klart brukar ta några minuter. Den som tar provet frågar också om du följt förberedelserna inför blodprovet som t.ex om du är fastande eller inte.


Hälsokontroller

Citikliniken LABS

Citikliniken Labs kan analysera över 50 olika hälsomarkörer i ditt blod

Sök din hälsokontrollSymtom, besvär ...

Förberedelser

Blodprovstagning

Om du aldrig förut har tagit ett blodprov så kommer här kortfattad information vad du behöver tänka på inför provtagningen.

Var  noga med anvisningarna inför blodprovet.

För varje hälsokontroll du kan beställa av oss på nätet finns det en anvisning om hur du ska förbereda dig och det kan vara lite olika beroende på vilken hälsokontroll du väljer. Du kan även få specifika praktiska anvisningar när du kommer till blodprovsmottagningen. Här kommer dock de generella anvisningarna som du bör tänka på. Du kan läsa mer på vår Kunskapsbank om förberedelser.

  • Ta alltid med dig legitimation till mottagningen.
  • Du behöver inte ta med dig remiss till mottagningen om vi inte har anvisat dig att göra så eftersom remissen finns som e-remiss hos de flesta mottagningar du kan gå till. Om vi har anvisat dig att ta med remiss kommer vi i god tid att skicka ut den eller du kan enkelt ladda ner den från Mina Sidor där du beställde kontrollen.
  • Helgdagar och sen fredag eftermiddag fungerar normalt inte ta blodprov då de måste skickas vidare till centralt laboratorium. Några mottagningar klarar sen fredag eftermiddag men är inte att generellt rekommendera.
  • Många blodprover måste tas på fastande mage dvs du ska inte ha ätit 12 timmar innan blodprovet ska tas. Detta kan gälla för t.ex prover för diabetes eller blodfetter. Dricka vatten och te går dock bra. Dessa instruktioner finns även med på det specifika test som du väljer. Om du inte följer dessa rekommendationer kan analyssvaret bli missvisande.
  • Vissa prover måste tas tidigt på morgonen för att analysen ska bli rätt. Även sådana förberedelser kommer att finnas angivna när du beställer ditt test.
  • Undvik ansträngande aktiviteter inför ditt prov och vila gärna ca en kvart på plats innan du tar själva provet.
  • Det kan finnas särskilda instruktioner om medicinering för vissa hälsotester. Om det är möjligt ska medicinering undvikas i samband med provtagningen och det finns särskilda anvisningar om man går på antibiotika
  • I övrigt om inga andra instruktioner är angivna i samband med din beställning av hälsokontrollen ska du leva helt normalt såsom du brukar inför din blodprovstagning

Efter blodprovet

kunskapsbanken

Efter att du tagit ditt blodprov skickas det till det centrala labbet för analys. När analysen är klar skickas den till oss för sammanställning och bedömning av våra läkare. När detta är klart notifiierar vi dig och du kan läsa di rapport i din Journal.

Vad händer med mitt blodprov?

När mottagningen har tagit ditt blodprov kommer det att skickas till ett centralt lab där den huvudsakliga som analyserar ditt blod. Vi samarbetar med ackrediterade stora laboratorium vilka är Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och Aleris Medilab. När de har analyserat blodet som kan ta någon dag efter att du lämnat ditt blod så svarar de på vår remiss eller e-remiss och våra läkare kan sedan sätta samman resultatet och ge en rekommendation. Du får en notifiering av oss så du kan gå in i din Journal och läsa svaret. Hela processen från att du lämnat blod kan ta några dagar upp till en vecka beroende på prov.

Vad ska jag göra efter att ha tagit blodprovet?

Nu är det bara att vänta tills analyssvaret kommer. Normalt så skickas ditt blodprov till det närmaste centrala analyslabbet som är anslutet till den blodprovsmottagning du besökte. Provet skickas samma dag. Om det är normal belastning på labbet så görs analysen direkt senare under dagen eller följande dag. Beroende på hälsomarkör kan det ta upp till 3 dagar innan det är klart. Vid något tillfälle har vi varit med om att det tagit en vecka. Så fort vi har fått analyssvaret från labbet går vår läkare igenom det noggrant och kontrollerar först att alla anlyser är med och att själva analysen i sig är kvalitetssäkrad. Eftersom vi bara samarbetar med ackrediterade labb som Karolinska, Unilabs och Aleris har vi aldrig sett några avvikelser på den fronten. Våra läkare gör sedan en sammanställning och bedömning av varje enskild markör som du beställt och Citikliniken Labs sätter ihop en rapport som du kan ta del av från Journal hos oss. Du får en notifiering från oss via din epost och sen kan du logga in med BankID för att läsa rapporten. Om du tar ditt prov på en måndag så får du troligen besked innan veckans slut.

Analyssvaret

kunskapsbanken

För många är det en spännande väntan på att få svaret på sin hälsokontroll. Från beställning till labsvar går det ofta fort men sedan ska även resultatet tolkas av våra läkare som sammanställs i en rapport.

Hur ska jag tolka analyssvaret från mitt blodprov?

Du behöver inte själv tolka ditt analyssvar. Våra läkare kommer att ge en fullständig förklaring till labbsvaret. Läkaren ger en tydlig kommentar om ditt resultat för varje hälsomarkör samt en sammanställning av hela analyssvaret.

För den vetgirige

 För dig som vill veta mer förklarar vi gärna lite mer ingående vad analyssvaret baseras på och hur du ska betrakta det. Varje hälsomarkör är en känd markör för sjukvården och har analyserats tusentals eller miljontals gånger tidigare av labben. Därför finns det bra data att jämföra ditt resultat med den svenska populationen och även internationellt beroende på markör som analyserats. Det innebär att det finns väl etablerade referensvärden för vad som är normalt i populationen och vad som kan betraktas som avvikande. Referensvärden kan vara specificerade för kön, ålder, BMI och mycket annat. Ibland kan referensvärdena isig vara komplicerade att ta fram direkt utan att använda annan information och tabeller men oftast är det ett lägre och ett högre värde, ett intervall, som till och med är enkelt att hitta på nätet och kopplat till labbet.

Läkarens bedömning

Om du ligger inom referensvärdena eller i undre- eller högre referensintervallet för samtliga markörer kommer läkaren att göra en samlad bedömning om ditt hälsotillstånd baserat på provet. Läkaren kommer också att göra en bedömning och rekommendation huruvida du behöver göra något ytterligare t.ex. en annan mätning eller ta kontakt med en vårdgivare.

Läkaren ställer inte en diagnos baserat på hälsotest

Läkaren kan även föreslå en fördjupad utredning vid avvikelser för att kunna fastslå en eventuell diagnos. Detta kommer enbart göras efter en diskussion med dig hur du vill gå vidare. Är alla referensvärden inom normalintervallet så kommer läkaren beroende på vad du skrivit i din hälsodeklaration ge dig rekommendation efter det. Notera att läkaren fastslår ingen diagnos enbart baserat på provsvaret utan det krävs alltid en noggrann och varsam utredning tillsammans med dig för det.

Hälsokontrollens betydelse

Det är viktigt att komma ihåg att du är varken frisk- eller sjukdomsförklarad på enbart ett hälsotest men den kan ge en vägledning. Hälsokontroll ska i första hand betraktas som förebyggande och som en baslinje för eventuella förändringar. Hos oss kan du ställa hur många frågor du vill om ditt resultat.


Hälsoklinik

Citikliniken norrtälje

Hälsokontroller, provtagningar, hälsomätningar

HälsoklinikNorrtälje

Vilka typer av blodprover klarar ni av att analysera i Norrtälje?

Citikliniken LABS

Vilka typer av blodprov gör Citkliniken Labs?

Vi gör samma typer av blodprov som utförs på svenska vårdcentraler. Det finns hundratals hälsomarkörer att analysera men många av dessa beställs sällan. Vi erbjuder de vanligaste och mest etablerade hälsomarkörerna antingen som enskilda eller sammansatta som färdiga hälsopaket.

Vi har gjort tusentals blodprover

Vi på Citikliniken Labs driver själva en vårdcentral som heter Citikliniken och har direkt erfarenhet av att själva ta blodprov på våra patienter i vårt eget labb eller skicka på remiss till annan plats för provtagning. På varje vårdcentral är det din läkare som utreder dina symtom där blodprov med analys ofta är en del i en större utredning för att fastställa en diagnos. Läkaren skriver då en remiss för ett adekvat blodprov och skickar remissen till labb.  På många vårdcentraler tas blodprovet på plats och själva blodprovet skickas sedan vidare till laboratorium för analys och efter några dagar kommer provsvaret till vår läkare. Vi har gjort tiotusentals sådana beställningar och detta är att betrakta som standardrutiner på en vårdcentral. I den allmänna sjukvården är det läkaren som bestämmer vilken typ av kontroll han vill göra baserat på ditt samtal vid besöket och din historik.

Du bestämmer själv vilken analys du önskar

När du gör en hälsokontroll online så bestämmer du själv vilket blodprov du är intresserad av.  I vår eHälsobutik kan du välja mellan 50 olika prover eller paket. Den stora skillnaden mellan en privat hälsokontroll som du själv beställer och att en läkare beställer ett prov vid ett vårdbesök i den allmänna sjukvården, är att det är du själv som bestämmer vilket blodprov eller hälsokontroll du vill göra.  Du beställer den hälsokontroll du önskar med hjälp av ditt BankID.  Vi analyserar resultatet, skapar en rapport med kommentarer från läkare som du tar del av i din Journal på Mina Sidor hos oss. Inloggning i din Journal gör du med ditt personliga BankID. Du slipper dessutom stå i vårdkö eller få frågor om varför du vill ta ett specifikt prov. Du bestämmer med andra ord helt själv.

Vad kostar en hälsokontroll i Norrtälje?

Citikliniken LABS

Det kostar samma för dig som kund hos oss oavsett var du gör din provtagning. Om det skulle skilja av någon anledning kommer det vara tydligt angivit i vår eHälsobutik innan du köper en hälsokontroll.

Ett blodprov med analys kostar mellan några hundra kronor och upp mot tusenlappar beroende på hur omfattande prov du önskar.

När vi har kampanj på blodtester så kan priset vara betydligt billigare på både enskilda hälsotester och paket.

Våra analyser med över 30 hälsomarkörer där vi gör en helhetssyn på din hälsa är förstås de dyraste men också de mest populära. Eftersom i priset är det inbakat mycket adminstration, infrastruktur och vårdpersonal är det ofta kostnadseffektivt att beställa en mer sammansatt hälsokontroll.

En sammansatt hälsokontroll ger en mer samlad bild av din hälsostatus än ett enskilt test. En sådan sammansatt hälsokontroll kan t.ex vara Hälsokontrollen Classic Man, en bred hälsokontroll anpassad för den manliga fysiologin eller Hälsokontrollen Fitness Athena anpassad för kvinnor som tränar. Vill du dessutom göra mätningar på en klinik kan det kosta en tusenlapp extra. Sådana mätningar kan tex vara EKG, blodtryck BMI med mera. Sådana uttökade hälsokontroller är våra premiumtjänster och exempel på det är Hälsokontrollen Classic Man Primo för män och Hälsokontrollen Venus Prima för kvinnor.