Citikliniken Labs erbjuder hälsokontrollen Feminea Hormon anpassad för kvinnor

Citkliniken Labs erbjuder hälsokontrollen Feminea Hormon som är en blodanalys med fokus på hormoner anpassad särskilt för den kvinnliga kroppen. Analysen undersöker nivåer för könshormon och hormoner för ämnesomsättning och stress. Dessa hälsomarkörer kan ha påverkan på metabolism, vitalitet och fertilitet, sexlust samt allmän prestationsförmåga och hälsa.

Citikliniken Labs erbjuder hälsokontroller över nätet där kunden kan välja specifika hälsomarkörer, hälsoanalyspaket anpassade för kvinnor och män eller fitness- och prestationspaket för den som tränar med olika intensitet. Med hälsoanalysen Feminea Hormon undersöks könshormoner och hormoner för ämnesomsättning och stress som påverkar metabolism, vitalitet och fertilitet, sexlust samt allmän prestationsförmåga och hälsa.

– Det är tillfredsställande att vi kan erbjuda ett specialanpassat hälsoanalyspaket för kvinnor inom ett viktigt medicinsk område som hormoner som så starkt påverkar vårt allmäntillstånd och dagliga drive, säger Isabella Svensson, vice VD för BraineHealth och Citikliniken.

 

– Vi kommer att ta fram flera olika hälsoanalyspaket som är skräddarsydda för olika grupper, olika situationer eller är allmänt efterfrågade, säger Roger Svensson, VD för BraineHealth och Citikliniken.

 

Hälsokontrollen Feminea Hormon innehåller för närvarande följande 8 hälsomarkörer,men kan komma att utökas med tiden.

I korthet

  • Sköldkörtel: Ca 450 tusen svenskar lider av diagnosticerade rubbningar i sköldkörtelfunktionen, de flesta av dem har låg ämnesomsättning som följd. Men mörkertalet kan vara stort. En kontroll av sköldkörtelhormonerna tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3) tillsammans med sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) kan ge en god bild av hur sköldkörteln fungerar.
  • S-Testosteron: Testosteron är ett av våra viktigaste androgener, det vi i vardagligt tal kallar för manliga könshormoner.  Även om nivåerna är avsevärt mycket högre i män än i kvinnor är det ett viktigt hormon för både sexualfunktion och anabol funktion hos båda könen.
  • SHGB, Sexualhormonbindande globulin. Höga nivåer av SHBG ger låga nivåer av bioaktivt testosteron och androgena effekter. Kvinnor har normalt sett högre nivåer av SHBG än män då östrogen stimulerar till ökade nivåer av sexualhormonbindande globulin. SHBG kontrolleras tillsammans med testosteron.
  • Östradiol är en av de viktigaste östrogenerna och är känt som en kvinnlig könshormon. Nivåerna av östradiol är som högst hos fertila kvinnor och bidrar till de kvinnliga dragen.
  • FSH är ett hormon som påverkar ägglossning hos kvinnor och spermieproduktion hos män. Avvikande värden på FSH kan bero på ätstörningar, stress eller hypofyssjukdom och kan yttra sig som bland annat sviktande libido eller infertilitet.
  • Kortisol också känt som “stresshormonet” reglerar kroppens bland annat ämnesomsättning, blodtryck och omsättning av socker och salter. Höga nivåer av kortisol är associerade med bukfetma, muskelsvaghet och orkeslöshet.

 

 

Mer information om de specifika hälsomarkörerna kan läsas på Citikliniken Labs hemsida och produktsidor.

 

Roger Svensson                                       
VD, PhD
roger.svensson@citiklinikenlabs.com

Isabella Svensson                                       
vice VD, Kvalitetsansvarig
isabella.svensson@citiklinikenlabs.com

 

Citikliniken Labs erbjuder hälsoanalyser över nätet där kunden kan välja att få specifika hälsomarkörer analyserade eller sammansatta hälsoanalyspaket anpassade för kvinnor och män samt hälsoanalyspaket inom fitness och prestation för den som tränar med olika intensitet.

Kunden beställer först en analys över nätet och kan sedan gå till en valfri blodprovsmottagning som Citikliniken är uppkopplat mot. Kundens blodprov analyseras sedan på t.ex Karolinska Universitetslaboratoriet eller annat ackrediterat laboratorium. Citikliniken Labs läkare sammanställer sedan analyssvaret med rekommendationer som kunden erhåller inom ca en vecka.

Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa och utvecklad av BraineHealth i samarbete med Citikliniken. Citikliniken erbjuder primärvård och privatvård med medicinska utredningar och behandlingar samt estetisk medicin. Citikliniken erbjuder rådgivning och stöd för en hälsosammare livsstil.