Athena Hälsokontroll – Träningspaket för kvinnor

Citikliniken Labs lanserar hälsoanalysen Athena Hälsokontroll. Hälsoanalysen Athena, är skräddarsydd för den kvinnliga fysiologin och har ett särskilt fokus på markörer för optimal fysisk prestationsförmåga. Över 30 hälsomarkörer analyseras täckande ämnesomsättning, hjärt- och kärlhälsa, lever och njurfunktion, diabetes, sammansättning av vitaminer och mineraler samt hormonnivåer.

Citikliniken Labs erbjuder hälsoanalyser över nätet där kunden kan välja specifika hälsomarkörer, hälsoanalyspaket anpassade för kvinnor och män eller fitness- och prestationspaket för den som tränar med olika intensitet.

Fitnesstestet Athena är en omfattande blodanalys för kvinnor som vill ha en bild över sin aktuella hälsa och prestationsmöjligheter.

Athena är skräddarsydd för den kvinnliga fysiologin och har ett särskilt fokus på markörer för optimal fysisk prestationsförmåga. Hälsoanalyspaketet ger en god överblick över hälsostatus och kan även fungera som baslinje för framtida analyser.

Athena innehåller över 30 analyser som bland annat läser av markörer för ämnesomsättning, hjärt- och kärlhälsa, lever och njurfunktion, diabetes, sammansättning av vitaminer och mineraler samt hormonnivåer.

Athena beskriver nuvarande hälsostatus och ger en baslinje inför eventuella livsstilsförändringar och framtida kontroller.

– Hälsoanalyspaketet Athena är anpassat för kvinnor som tränar relativt intensivt och ger en hälsostatus samt en baslinje för en mängd av viktiga hälsomarkörer i blodet, säger Isabella Svensson, kvalitetsansvarig för BraineHealth och Citikliniken Labs.

Hälsoanalysen Athena innehåller för närvarande följande hälsomarkörer:

  • Blodstatus: Blodet transporterar syre, energi, hormoner och restprodukter till kroppens olika organ och celler. I blodet finns bland annat Erytrocyter, det vill säga röda blodkroppar som tillsammans med Hemoglobin (Hb) som sköter blodets transport av syre till cellerna. Lågt Hb-värd kan ge effekter som trötthet, kraftlöshet och nedsatt ork. Dessutom analyseras nivåer och värden av Leukocyter, EVF, MCV, MCH.

  • Diabetes: Diabetes är en av vår tids stora folkhälsosjukdomar. Diabetes kan leda till en mängd olika komplikationer såsom amputation, blindhet och för tidig död. Hälsomarkörer som analyseras är HbA1c och Glukos.

  • Hjärta och Kärl: Hjärt och kärlsjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden där blodfetterna spelar en viktig roll. Följande markörer analyseras för att se sammansättningen av blodfetter; TriglyceriderLDL- och HDL- Kolesterol och kvoten LDL/HDL, KolesterolApolipoprotein A1 och Apolipoprotein B och dess kvot.

  • Hormoner: Hormoner reglerar olika processer, bland annat sömn, stress, ämnesomsättning. Kvinnor har högre risk än män att drabbas av störd sköldkörtelfunktion med rubbningar i ämnesomsättningen som följd. Athena undersöker de tre viktigaste markörerna för sköldkörtelfunktion (T3, T4 och TSH). Kvinnor har även en högre risk att drabbas av stressrelaterade symtom till följd av långvarig negativ stress. Athena kontrollerar nivåerna av hormonet Kortisol för att se om långvarig stress kan ha haft negativ påverkan på kropp och prestationsförmåga.

  • Immunförsvar: Immunförsvaret är kroppens försvar mot bakterier, virus och främmande partiklar. Immunförsvaret (Leukocyter) städar också bort främmande och skadade celler samt cancerceller. För att få en koll på immunförsvaret fungerar analyseras dels blodstatus eftersom blodet har flera viktiga funktioner i immunförsvaret men också sänkan (B-SR) som påvisar inflammation i kroppen.

  • Levern: Levern lagrar en mängd av olika vitaminer, mineraler, fetter och proteiner. Athena utvärderar leverfunktionen med två vanliga markörer ALAT och ASAT.

  • Njurar: Njurarna har olika funktioner, men framförallt hjälper dem kroppen att filtrera blodet från slaggprodukter och läkemedel. Njurarna reglerar också kroppens osmosreglering, det vill säga vätske och elektrolytbalans som är helt nödvändig för att kroppens celler ska fungera som dem ska. Athena läser av markörer som ger goda indikationer på njurarnas funktion såsom KreatininNatrium och Kalium.

  • Vitaminer och Mineraler: Vitaminer och mineraler är livsnödvändiga och med undantag för Vitamin-D kan kroppen inte tillverka dem själv utan de behöver tillföras genom en balanserad kost. Athena kontrollerar bland annat värden för Vitamin B12, Järn och Kobalamin.

Online-tjänsten Citikliniken Labs i korthet

Kunden beställer först en hälsoanalys på Citikliniken Labs hemsida. För att göra en hälsoanalys behöver ett blodprov tas. Provet skickas till ett ackrediterat laboratorium (Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs eller Aleris Medilab). Kunden kan välja en blodprovsmottagning som Citikliniken Labs är uppkopplad mot. Citikliniken Labs skickar en e-remiss till valt lab och inom en vecka efter att blodprovet har tagits är blodprovet analyserat.

Inom en vecka notifieras kunden om att hälsoanalysen är klar och kan ta del av denna och läkarens rekommendation på Mina Sidor på Citikliniken Labs hemsida. På Mina Sidor finns flera tjänster såsom Min Journal, Mina Konversationer och Citikliniken24. Samtliga tjänster kräver inloggning med BankID för säker identifiering.

Min Journal återfinns rapporter på användarens hälsoanalyser. Det färdiga laboratoriesvaret finns även uppladdat på Vårdguiden 1177 i de landsting som stödjer detta.

Konversationer kan användaren chatta/ladda ner filer/bilder och konversera med läkare eller annan personal hos Citiklinken Labs.

Citikliniken24 är en videotjänst där kunden kan konferera med läkaren som analyserat laboratoriesvaret. Den personliga integriteten och diskretion är viktigt för Citiklinikens användare.  Videotjänsten är därför en s.k peer-to-peer tjänst, vilket innebär att information aldrig sparas på någon server varken under eller efter videokonferensen.

Mer information om de specifika hälsomarkörerna finns på Citiklinikens hemsida sammanställt av Citikliniken Academy eller på Citikliniken Labs produktsidor.

Roger Svensson                                       
VD, PhD
roger.svensson@citikliniken.com

Isabella Svensson                                       
vice VD, Kvalitetsansvarig
isabella.svensson@citikliniken.com

 

Citikliniken erbjuder primärvård och privatvård med medicinska utredningar och behandlingar samt estetisk medicin. Citikliniken erbjuder rådgivning och stöd för en hälsosammare livsstil. 

Citikliniken Labs erbjuder hälsoanalyser över nätet där kunden kan välja att få specifika hälsomarkörer analyserade eller sammansatta hälsoanalyspaket anpassade för kvinnor och män samt hälsoanalyspaket inom fitness och prestation för den som tränar med olika intensitet.

Kunden beställer först en analys över nätet och kan sedan gå till en valfri blodprovsmottagning som Citikliniken är uppkopplat mot. Kundens blodprov analyseras sedan på t.ex Karolinska Universitetslaboratoriet eller annat ackrediterat laboratorium. Citikliniken Labs läkare sammanställer sedan analyssvaret med rekommendationer som kunden erhåller inom ca en vecka.

Citikliniken Labs är en del av Citikliniken Hälsa och utvecklad av BraineHealth i samarbete med Citikliniken.