Hälsokontroll och läkarkonsultation med video för privatbetalande

Citikliniken Labs, som erbjuder hälsokontroller på nätet, lanserar videokonsultation med läkare, citikliniken24.

Citikliniken Labs har nyligen lanserat hälsoanalyser på nätet vilka är anpassade för kvinnor och män. Citikliniken Labs erbjuder ca. 50 olika hälsoanalyser, specifika och mer sammansatta hälsoanalyspaket med utvalda hälsomarkörer. Nyligen lanserades exempelvis hälsoanalysen Feminea Hormon med fokus på kvinnans hormonstatus.

Kunden kan enkelt beställa en hälsoanalys på Citikliniken Labs hemsida. Kunden kan sedan välja en blodprovsmottagning i Sverige för att ta sitt blodprov. En e-remiss skickas till vald blodprovsmottagning och inom en vecka efter att blodprovet har tagits är blodprovet analyserat.

Kunden kan sedan med sitt BankID logga in på Mina Sidor hos Citikliniken och ta del av analysen och läkarens rekommendationer. I tjänsten ingår Citikliniken Konversationer som är en sekretesskyddad och avancerad konversationsfunktion mellan kunden och Citikliniken Labs för att diskutera hälsoanalysen.

Nu lanserar Citikliniken Labs en tjänst med videokonsultation med läkaren för att tydligare och effektivare diskutera hälsoanalysen direkt med kunden. Videotjänsten heter Citikliniken24 och är en liknande typ av tjänst som nu alltfler börjar vänja sig vi inom vården med lyckat resultat. På samma sätt som med Citikliniken Konversationer måste kunden logga in med BankID för säker identifiering. Videotjänsten är en s.k peer-to-peer tjänst, vilket innebär att ingen information sparas på någon server varken under eller efter videokonferensen.

– Videokonsultation med läkare i samband med sin hälsoanalys är en självklar och samtida utveckling av e-hälsotjänster som vi tror kan bli en uppskattad tilläggsservice, säger Roger Svensson, VD för Citikliniken.

– Att vara med och utveckla tillgängliga e-hälsotjänster som naturligt är av mer diskret natur är inspirerande, säger Isabella Svensson, vice VD för Citikliniken.

Tjänsten är redan i bruk men kommer att fintrimmas under de närmaste månaderna och att integreras i den infrastruktur som Citikliniken har idag.

 

Roger Svensson                                       

VD, PhD

roger.svensson@citikliniken.com

 

Isabella Svensson                                       

vice VD, Kvalitetsansvarig

isabella.svensson@citikliniken.com

 

Citikliniken Labs erbjuder online tjänster med hälsoanalyser för privatbetalande kunder.

Hälsoanalyserna sträcker sig från analys av enskilda och specifika hälsomarkörer till mer komplexa och sammansatta hälsoanalyspaket med över 30 hälsomarkörer anpassade för kvinnor och män samt hälsoanalyspaket inom fitness och prestation för den som tränar med olika intensitet.

Kunden beställer först en analys över nätet och kan sedan gå till en valfri blodprovsmottagning som Citikliniken är uppkopplat mot. Kundens blodprov analyseras sedan på t.ex Karolinska Universitetslaboratoriet eller annat ackrediterat laboratorium. Citikliniken Labs läkare sammanställer sedan analyssvaret med rekommendationer som kunden erhåller inom ca en vecka.

Citikliniken Labs är utvecklat av BraineHealth i samarbete med Citikliniken Hälsa som idag bedriver primärvård i Norrtälje.

Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se