Citikliniken Hälsocentral har avtal med Stocholms Läns Landsting att bedriva primärvård och är certifierad inom miljö och kvalitet.

Citikliniken Sverige är en privat vårdgivare i Norrtälje, Stockholms Läns Landsting.

 

 

Citiklinikens hela verksamhet är certifierad av Svensk Certifiering Norden AB enligt standarden ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö. Vårdcentralen använder sig av kvalitetssäkrade laboratorier för analys av blodprover, har legitimerad personal, följer patientdatalagen vi journalföring, har policies för sekretess med mera.

Citikliniken Labs samarbetar nära med Citikliniken för att utföra kvalitetssäkrade hälsokontroller.

Visar 1–12 av 57 resultat