Specifika hälsomarkörer

Citikliniken Hälsa

Det finns hundratals hälsomarkörer vi kan analysera i ditt blod. Somliga påvisar direkt en bristsjukdom eller avvikelse som indikerar vidare utredning eller måste åtgärdas. Att analysera enbart en enda hälsomarkör är ofta ofullständigt och kan ge missvisande resultat. Nedan hittar du samtliga specifika hälsomarkörer inom olika kategorier vi kan utföra.

Blodstatus

Citikliniken Labs

Att analysera sitt blodstatus är en av de viktigaste kontrollerna man kan göra.

Blodet transporterar syre, energi, hormoner och restprodukter till kroppens olika organ och celler. Exempelvis kan låga Hb värden som är viktigt för syretransporten orsaka trötthet och kraftlöshet

Citikliniken Labs kan analysera ca 10 olika markörer för att kontrollera ditt blodstatus.

Image

Hjärta och Kärl

Citikliniken Labs

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden.

Det finns en mängd av hälsomarkörer att analysera för att kontrollera kärl-och hjärthälsan. Många av dessa är koppplade till sammansättningen av dina blodfetter. Avvikelser från normvärden kan öka risken för hjärt- och kärlkomplikationer.

Image

Diabetes

Citikliniken Labs

Diabetes är en av vår tids stora folkhälsosjukdomar.

Diabetes kan leda till en mängd olika komplikationer såsom amputation, blindhet och för tidig död. Men du kan minska din risk för att utveckla diabetes genom god livsstilsval såsom regelbunden motion och välbalanserad kost. Vid konstaterad diabetes typ 2 kan en omläggning av din livsstil ge fantastiska resultat.  

Image

Hormoner

Citikliniken Labs

Hormoner är kroppens små budbärare för att reglera olika processer, bland annat sömn, stress, ämnesomsättning.

Citikliniken Labs  undersöker de hormoner som produceras i sköldkörteln som reglerar kroppens ämnesomsättning samt testosteron som bland annat styr sexuallust, metabolism och tillväxt.

Image

Njurar

Citikliniken Labs

Njurarna har olika funktioner, men framförallt hjälper dem kroppen att filtrera blodet i från slaggprodukter och läkemedel.

Njurarna reglerar också kroppens osmosreglering, det vill säga vår vätske och elektrolytbalans som är helt nödvändig för att kroppens celler ska fungera som dem ska.

Typiska hälsomarkörer som analyseras som ger goda indikationer på njurarnas funktion är Kreatinin, Natrium och Kalium.

Image

Lever

Citikliniken Labs

Levern lagrar en mängd av olika vitaminer, mineraler, fetter och proteiner. Citiklniken Labs utvärderar din leverfunktion med två vanliga markörer ALAT och ASAT.

Image

Vitaminer

Citikliniken Labs

Vitaminer är viktigt för vårt välmående.

Citikliniken Labs erbjuder heltäckande vitaminpaket där vi analyserar en mängd av hälsomarkörer i ditt blod. Vi erbjuder även analyser av enskilda vitaminer.

Image

Mineraler

Citikliniken Labs

Minereler är viktiga för vår hälsa.

Mineraler är livsnödvändiga. Kroppen kan inte själv tillverka mineraler och måste tillföras genom en balanserad kost.

Image

Immunförsvar

Citikliniken Labs

Immunförsvaret är kroppens försvar mot bakterier, virus och främmande partiklar.

Immunförsvaret städar också bort främmande och skadade celler samt cancerceller. För att få en koll på hur ditt immunförsvar fungerar testar vi dels din blodstatus då blodet har flera viktiga funktioner i ditt immunförsvar men också sänkan (SR) som visar om du har någon inflammation i kroppen.

Citikliniken Labs analyserar olika hälsomarkörer för immunförsvaret.

Image