Specifika hälsoanalyser för kvinnor

Citikliniken Hälsa

Mannens och kvinnans biologi och fysiologi skiljer sig från varandra varför nivåer av hälsomarkörer skiftar.

Citikliniken Labs analyserar olika hälsomarkörer för kvinnans biologi och fysiologi som kraftigt även skiftar med åldern och livsstil.

Sköldkörteln

Citikliniken Labs

Ca 450 000 svenskar har diagnostiserats med sköldkörtelrubbningar. Rubbningar i nivåerna av sköldkörtelhormon kan ge en mängd olika symtom med minskad livskvalitet som följd.

En underproduktiv sköldkörtel kan bland göra dig trött, nedstämd, frusen och ge låg ämnesomsättning. En överproduktiv sköldkörtel kan ge symtom såsom nervositet, svårigheter att varva ned och viktnedgång.

En kontroll av sköldkörtelhormonerna tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3) tillsammans med sköldkörtelstimulerande hormon TSH kan ge en god bild av hur just din sköldkörtel fungerar.