Salus Hälsopaket

Citikliniken Labs

Att analysera enbart en enda hälsomarkör är ofta ofullständigt och kan ge missvisande resultat. Därför har vi på Citikliniken Labs satt samman olika typer av hälsopaket för att få en mer sammansatt bild av din hälsostatus. Paketen fokuserar på olika hälsoområden eller organens funktion.

Du kan också välja mer specialanpassade paket för män och kvinnor och där ingår även träningspaket.

Nedan följer exempel på dessa. Samtliga paket hittar du i menyn.Salus Hälsopaket

Citikliniken Labs


Sammansatta paket av hälsomarkörer för ditt välbefinnande.


Citikliniken Labs utför olika typer av medicinska tester med hundratals hälsomarkörer för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa.
- Att analysera enbart en enda hälsomarkör är ofta ofullständigt och kan ge missvisande resultat.
Salus Vitamin och Mineral

Citikliniken Labs

Salus Vitamin & Mineral innehåller 10 analyser av hälsomarkörer vilka påverkar din prestationsförmåga och välbefinnande.

Salus Vitamin&MineralCitikliniken Labs