Kvalitetssäkrade Partners

Citikliniken Labs

Med kvalitetsäkring avses generellt att vara kompetent för uppgiften enligt en standard.

Citikliniken Labs arbetar med partners som är ackrediterade eller certifierade. Swedac har regeringens uppdrag att vara svenskt ackrediteringsorgan. 

De laboratorier som utför analyser av blodprov, Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs eller Aleris Medilab är ackrediterade av Swedac vilket betyder att de är kompetensprövade enligt europeiska och internationella standarder. 

Swedac ackrediterar även certifieringsorgan som kan utfärda en certifikat att en organisation är certifierad enligt en standard t.ex miljö eller kvalitet. Svensk Certifiering Norden AB har certifierat vår partner Citikliniken Sverige.

Citiklinikens hela verksamhet är certifierad enligt standarden ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö. Bland mycket annat använder vi oss av kvalitetssäkrade laboratorier för våra hälsokontroller, har legitimerad personal, följer patientdatalagen vi journalföring, har policies för sekretess med mera.

Karolinska Universitetslaboratoriet

Ackrediterad av swedac

Karolinska Universitetslaboratoriet är en del av Karolinska Sjukhuset och är ackrediterat av Swedac att bedriva laboratorieverksamhet.

Labbet har ca 70 provtagningsplatser i Stockholm Läns Landsting. Ofta ligger provtagningsplatserna på sjukhus eller på anslutna vårdcentraler.

Karolinska Universitetslaboratoriet har en mycket bred verksamhet och omfattande forskning och utbildning med Karolinska Institutet.

Karolinska Universitetslaboratoriet
SWEDAC ACkREDITERING

Karolinska Universitetslaboratoriet´s verksamhetsområden

 • Kvalitetssäkringsstöd av patientnära analyser, PNA för att öka patientsäkerheten. Exempelvis är Citiklinikens personal PNA-diplomerade och får kontinuerligt utbildningsstöd.
 • Laboratorier för närvård och preanalys
 • Studiecenter för Laboratoriemedicin (forskningsstöd)
 • Klinisk farmakologi - utvärdering av nya läkemedel, medicinska effekter av dopning, kliniska läkemedelsprövningar, FoU med Karolinska Institutet.
 • Klinisk Genetik - genetisk expertkunskap inom ärftlighet, diagnostik, familjeutredning, genetiska sjukdomar och syndrom. 
 • Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
 • Klinisk kemi - biokemiska substanser i blod, urin eller andra kroppsvätskor, hematologi, koagulation och specialanalyser.
 • Klinisk mikrobiologi - bakterier, virus, svampar och parasiter. 
 • Klinisk patologi och cytologi med FoU.

Aleris Medilab

Ackrediterad av swedac

Aleris Medilab är en av Sveriges största leverantörer av laboratoriemedicinska tjänster och utför miljontals analyser årligen. Verksamheten är landsomfattande med centrallaboratorium i Täby och tolv närlaboratorier i Stor-stockholm och ett i Uppsala.

Laboratorieverksamhet är ackrediterad av Swedac enligt ISO/IEC 15189 och miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Unilabs har en omfattande och bred laboratorieverksamhet.

Aleris Medilab
SWEDAC ACkREDITERING

Aleris Medilabs områden inom laboratorieverksamhet

 • Klinisk kemi - Rutinanalyser, specialanalyser. Rutinanalyser inom allmän klinisk kemi och specialanalyser inom immunologi, autoimmunitet, allergi och hormonutrednigar. 
 • Klinisk mikrobiologi - Odling av bakterier och svamp, bakteriologisk och virologisk serologi, immunologi, koncentrationsbestämning av antibiotika, molekylärbiologi och direktpåvisning med mikroskopi respektive diverse immunologiska metoder.
 • Klinisk patologi och cytologi
 • Kvalitetsstöd till vårdenheter som utför patientnära analyser (PNA).

Unilabs

Ackrediterad av swedac

Unilabs erbjuder tjänster inom diagnostik och laboratorieverksamhet. Unilabs är förutom i Sverige verksamma framförallt i Europa, men finns även i Asien och Sydamerika. Unilabs är i Sverige ackrediterade av Swedac och all verksamhet är certifierad inom kvalitet ISO 9000-9002, miljö ISO 14001, laboratorie- och provtagningsverksamhet ISO 15189, ISO 17025, ISO 22870

I Sverige har Unilabs 9 laboratorier och ca 40 provtagningsplatser framförallt koncenterade i Stockholms- Göteborgs-området

Unilabs har en omfattande och bred laboratorieverksamhet.

Aleris Medilab
SWEDAC ACkREDITERING

Unilabs områden inom laboratorieverksamhet

 • Klinisk kemi - högvolyms analyser till specialanalyser och diagnostiska undersökningar. Rutin- och akutanalyser inom områdena allmän klinisk kemi, hematologi, koagulation, farmakologi, hormoner, allergi- och proteinkemi.
 • Klinisk mikrobiologi - Odling av bakterier och svamp, bakteriologisk och virologisk serologi, immunologi, koncentrationsbestämning av antibiotika, molekylärbiologi och direktpåvisning med mikroskopi respektive diverse immunologiska metoder.
 • Klinisk patologi och cytologi
 • Kliniska prövningar.
 • Transfusionsmedicin och blodgivning
 • Flödescytometri 

Citikliniken Sverige

Certifierad av Svensk certifiering norden

Citikliniken Sverige är en privat vårdgivare i Norrtälje, Stockholms Läns Landsting. Vårdcentralen har avtal med Stocholms Läns Landsting att bedriva primärvård.

Stockholms Läns Landsting

Vårdcentralen utför årligen tusentals av blodprovsanalyser via Karolinska Universitetslaboratoriet och patientnära analyser (PNA).

Citiklinikens hela verksamhet är certifierad av Svensk Certifiering Norden AB enligt standarden ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö. Vårdcentralen använder sig av kvalitetssäkrade laboratorier för analys av blodprover, har legitimerad personal, följer patientdatalagen vi journalföring, har policies för sekretess med mera.

Citikliniken Labs samarbetar nära med Citinkliniken för att utföra kvalitetssäkrade hälsokontroller.

Citikliniken Sverige AB
SWEDAC ACkREDITERING